Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub działalności statutowej Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacjiPowiązane usługi