Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2020.
Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 5,3 mln złotych.

Informujemy, że obowiązuje następujący termin:  

 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 21 sierpnia br.,  przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania.

 

Wszelkie informacje dotyczące programu wraz z załącznikami zawarte są pod poniższym linkiem.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-rodziny-przezywajacej-trudnosci-w-wypelnianiu-funkcji-opiekunczo-wychowawczych

Plik do pobrania Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2020: https://www.gov.pl/attachment/f0825516-dd07-400b-acad-bf3ac23df140

 

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Grzegorz Głowiński – starszy inspektor wojewódzki

tel.: 32 20 77 960, e-mail:  glowinskig@katowice.uw.gov.pl