Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja w sprawie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych przez podmioty w ramach działalności gospodarczej bądź statutowej.

Jeżeli ubiegasz się o miejsce w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku sprawdź czy placówka działa legalnie pod adresem www.katowice.uw.gov.pl – w zakładce Wydziały Urzędu- Wydział Polityki Społecznej – w zakładce Placówki Pomocy Społecznej – placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzone w ramach działalności statutowej lub gospodarczej lub pod numerami telefonów: 32/20-77-869, 20-77-816, 20-77-841, 20-77-850. Umieszczenie w placówce odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawieranej pomiędzy mieszkańcem a podmiotem prowadzącym placówkę.