Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rządowy program „Asystent rodziny w 2023 r.” został ogłoszony w Monitorze Polskim 22 listopada 2023 r.

 

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 st. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923).

 

Dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny nastąpią na podstawie zapotrzebowania gmin.

 

Zapotrzebowanie jest zbierane za pomocą formularza jednorazowego w Centralnej Aplikacji Statystycznej w terminie do 29 listopada 2023 r.

 

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowanym Funduszu Pracy na 2023 r. na podstawie art.9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na realizację Programu w roku 2023 w planie finansowym Funduszu Pracy zaplanowano środki w wysokości nieprzekraczającej 30 mln zł.

 

Kontakt:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Michał Sieczka – inspektor wojewódzki
tel. 32/ 20 77 960, e-mail: sieczkam@katowice.uw.gov.pl