Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Sprawozdanie z realizacji Programu asystent rodziny na rok 2022

 

Informuję, że zgodnie z Programem asystent rodziny na rok 2022 oraz z § 4 ust. 7 umowy z realizacji Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego zobowiązane są do przekazania do Wojewody  Śląskiego sprawozdania z realizacji zadania dofinansowanego, według wzoru stanowiącego załącznik  nr  2  do Programu.

 

Sprawozdania należy przesłać w formie papierowej na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Z dopiskiem „Program asystent rodziny na rok 2022”

 

Proszę, by nie wysyłać / nie łączyć dokumentacji dotyczącej Programu, w tym umowy, z innymi sprawami kierowanymi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Termin przekazania sprawozdań do 30 stycznia 2022 r.

 

Załącznik: SPRAWOZDANIE GMINY – ZAŁ NR 2

 

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Grzegorz Głowiński – starszy inspektor wojewódzki

tel. 32 20 77 960, e-mail: glowinskig@katowice.uw.gov.pl