Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

"Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2018 r.
Dokumenty dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2018/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej--na-rok-2018/