Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło „Program asystent rodziny na rok 2022”.

Program jest dostępny na stronie internetowej MRPiPS w zakładce:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2022