Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 20 kwietnia 2017 r. Dokumenty dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa

 https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2017/