Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025

Program Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025 określa zakres i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne, które Wojewoda będzie realizował we współpracy z podmiotami niepublicznymi. Wojewoda Śląski współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowy Program ma charakter wieloletni i będzie realizowany w okresie od 2021 r. do 2025 r.

Pliki
Zarządzenie w spr. przyjęcia Programu Współpracy Wojewody Śl. 2021-2025
Załącznik do zarządzenia - Program Współpracy Wojewody Śl. 2021-2025

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021-2025

WOJEWODA ŚLĄSKI OGŁASZA:

OTWARTY KONKURS OFERT W 2024 R. 

REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2021-2025

Nazwa pliku
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2024 r.
2. Nabór na członków Komisji konkursowej 2024 r.
3. Formularz Komisja konkursowa 2024 r.
4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

OTWARTY KONKURS OFERT W 2023 R. 

REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2021-2025

Nazwa pliku
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2023 r.
2. Nabór na członków Komisji konkursowej 2023 r.
3. Formularz Komisja konkursowa 2023 r.
4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2023 R.

Nazwa pliku
1. P1 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2023.
2. P2 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2023.
3. P3 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2023.
4. P4 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2023.

WOJEWODA ŚLĄSKI OGŁASZA:

OTWARTY KONKURS OFERT W 2022 R.

REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2021-2025.

Nazwa pliku
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2022 r.
2. Nabór na członków Komisji konkursowej 2022 r.
3. Formularz Komisja konkursowa 2022 r.
4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2022 R.

Nazwa pliku
1. P1 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2022 .
2. P2 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 20212.
3. P3 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2022.
4. P4 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2022.

OTWARTY KONKURS OFERT W 2021 R.

REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2021-2025.

Nazwa pliku
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2021 r.
2. Nabór na członków Komisji konkursowej 2021 r.
3. Formularz Komisja konkursowa 2021 r.
4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2021 R.

Nazwa pliku
1. P1 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2021
2. P2 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2021.
3. P3 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2021.
4. P4 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2021.