Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2021.
Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 8 mln złotych.

 

Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych danych o liczbie etatów asystentów rodziny zgłoszonych do Programu, złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na 3 006,5 etatu.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 6 012 100,00 zł. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 541 asystentów rodziny.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że obowiązują następujące dalsze terminy realizacji Programu:  

 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 18 listopada br., przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania. Natomiast Wojewodowie do dnia 25 listopada br. powinni przesłać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej informację o podziale środków w ramach ww. Programu.