Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja dotycząca publikacji sprawozdania DPS-IV-304-KS/2023 z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2022 r

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o publikacji sprawozdania dotyczącego realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwie śląskim w roku 2022 (badanie przeprowadzone za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej).

 

Tablice w tegorocznej edycji sprawozdania, w porównaniu do poprzednich, zostały jedynie nieznacznie zmodyfikowane. Natomiast instrukcja do przeprowadzenia badania została uzupełniona i doprecyzowana. Zatem przed wypełnianiem tablic w CAS proszę o wnikliwe zapoznanie się z Instrukcją przeprowadzenia działań sprawozdawczych z wykorzystaniem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w zakresie Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-304-KS/2023 z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2022 r.

 

Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Tablice: 1 - 12 dotyczą stanu na koniec 2022 r.

Tablica 13 dotyczy całego sezonu zimowego – X 2022 / III 2023

 

Terminy:

Ostateczny termin wypełnienia przez gminy i powiaty sprawozdania jednorazowego do 5 maja 2023 r.

Zebranie rzetelnych informacji jest niezbędne do przeprowadzenia  analizy funkcjonowania i ewaluacji systemu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności, co pozwoli na opracowanie narzędzi podnoszących efektywność świadczonej pomocy.

 

zał. 1 - sprawozdanie z realizacji działań na rzecz os. bezdomnych w woj. w 2022 – tablice

zał. 2 - instrukcja do sprawozdania - 2022 r.

Kategoria: Informacja dotycząca publikacji sprawozdania DPS-IV-304-KS/2023 z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2022 r