Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jak się przygotować na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej ?

 

Jeśli katastrofa wydarzy się w Twoim miejscu zamieszkania władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować Ci pomóc. Lecz Ty także musisz być przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania. Jak ograniczyć skutki katastrofy. Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.


CO NALEŻY ZROBIĆ ?


W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

  • sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj we właściwym terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;
  • dowiedz się w "komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności", w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia;
  • poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;
  • zaopatrz się w instrukcje, poradniki i stosuj się do zaleceń w nich zawartych. Będzie to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania w okresie pierwszych dni kataklizmu;

Kategoria: WCZK - Poradniki RSO

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Alarm Bombowy 95.94 KB 2017-04-03 10:31:28
Alarm Bombowy 2 737.04 KB 2017-04-03 10:32:04
Alarmowania i Ostrzeganie 842.91 KB 2017-04-03 10:32:56
Alarmowanie i Ostrzeganie 2 158.02 KB 2017-04-03 10:33:22
Bezpieczne Fajerwerki 89.23 KB 2017-04-03 10:33:50
Bezpieczne Fajerwerki 2 672.9 KB 2017-04-03 10:34:35
Bezpieczny wypoczynek 939.14 KB 2017-04-03 10:35:02
Bezpieczny wypoczynek 2 100.72 KB 2017-04-03 10:35:55
Burze i nawałnice 675.55 KB 2017-04-03 10:36:55
Burze i nawałnice 2 82.52 KB 2017-04-03 10:37:46
Ewakuacja 637.92 KB 2017-04-03 10:38:13
Katastrofy budowlane 85.79 KB 2017-04-03 10:38:53
Katastrofy budowlane 2 704.07 KB 2017-04-03 10:39:15
Niebezpieczna przesyłka 91.64 KB 2017-04-03 10:40:54
Niebezpieczna przesyłka 2 887.14 KB 2017-04-03 10:41:16
Niewypały i niewybuchy 599.38 KB 2017-04-03 10:41:41
Niewypały i niewybuchy 2 85.88 KB 2017-04-03 10:42:11
Pierwsza pomoc 105.93 KB 2017-04-03 10:42:39
Powódź 686.25 KB 2017-04-03 10:45:38
Powódź 2 338.92 KB 2017-04-03 10:45:58
Pożar 103.02 KB 2017-04-03 10:46:30
Pożar w budynku mieszkalnym 844.24 KB 2017-04-03 10:46:58
Powódź 3 653.27 KB 2017-04-03 10:47:23
Skażenie substancją toksyczną 994.64 KB 2017-04-03 10:47:56
Skażenie substancją toksyczną 2 100.37 KB 2017-04-03 10:48:19
Upały 671.36 KB 2017-04-03 10:48:43
Upały 2 86.5 KB 2017-04-03 10:49:02
Powódź 4 804.75 KB 2017-04-03 10:49:24
Powódź 5 684.57 KB 2017-04-03 10:49:51
Ważne informacje 1.15 MB 2017-04-03 10:50:16
Ważne informacje 2 109.2 KB 2017-04-03 10:50:39
Wichury 645.02 KB 2017-04-03 10:50:58
Wichury 2 268.13 KB 2017-04-03 10:52:09
Zagrożenie terrorystyczne 103.99 KB 2017-04-03 10:52:35
Zagrożenie terrorystyczne 2 833.31 KB 2017-04-03 10:53:45
Zatrucie czadem 88 KB 2017-04-03 10:54:14
Zatrucie czadem 2 676.83 KB 2017-04-03 10:54:38
Zatrucie substancjami psychoaktywnymi 321.42 KB 2017-04-03 10:55:25
Zima 100.33 KB 2017-04-03 10:55:43
Zima 2 1.15 MB 2017-04-03 10:56:00