Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Bezpieczne Wakacje 2023”

 

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 23 czerwca 2023 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2023", które potrwają do 4 września 2023 r.

W związku z podjętymi działaniami Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Wakacje 2023", a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.

Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego będą monitorować różne formy wypoczynku zorganizowanego w miejscowościach turystycznych oraz miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

Wspólnie z Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zachęcamy do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą będzie można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji.

 

Całodobowa linia interwencyjna:

32 20 77 077


 

 

 

Kategoria: Bezpieczne wakacje

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Kontrole autokarów Bezpieczne Wakacje 391.45 KB 2023-08-01 09:24:50
Plakat Bezpieczne Wakacje 1.7 MB 2023-08-01 09:25:24
Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję Bezpieczne Wakacje 85.74 KB 2023-08-01 09:26:05