Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Bezpieczne Wakacje 2020”

 

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 26 czerwca 2020r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2020", które potrwają do 2 września 2020r.
W związku z podjętymi działaniami, Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Wakacje 2020", a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego nadzorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
W tym roku należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i higieny w aspekcie stanu epidemii COVID-19, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wspólnie z Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zachęcamy również do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu
Na potrzeby akcji Wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze (32) 20-77-077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

 

Całodobowa Linia Interwencyjna:

32 20 77 077

 

Kategoria: Bezpieczne wakacje

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wykaz miejsc kontroli autokarów 383.13 KB 2020-06-26 07:10:54
Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję Bezpieczne Wakacje 2020 83.62 KB 2020-06-26 07:11:43
Broszura Bezpieczna Woda 26.57 MB 2020-06-26 13:44:08
Plakat Bezpieczna Woda 4.06 MB 2020-06-26 13:44:34