Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Bezpieczne Wakacje 2022”

 

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 24 czerwca 2022 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2022", które potrwają do 1 września 2022 r.

W związku z podjętymi działaniami Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Wakacje 2022", a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania.

Podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.


Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego będą monitorować formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.


Wspólnie z Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zachęcamy do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu


Na potrzeby akcji Wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną
o numerze (32) 20-77-077,
na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości
w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.Wyniki konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni pn. „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie” dostępne są w linku:

https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/wyniki-konkursu-na-najlepiej-zorganizowany-wypoczynek-letni


Inicjatywa miała na celu promocję działań edukacyjnych na rzecz najmłodszych w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania.

 

 

Kategoria: Bezpieczne wakacje

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Bezpieczna woda - broszura 5.35 MB 2022-06-09 09:57:43
Bezpieczna woda - plakat 3.93 MB 2022-06-09 09:58:14
Wykaz miejsc kontroli autokarów. 390.7 KB 2022-06-09 09:58:57
Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję Bezpieczne Wakacje 2022 85.63 KB 2022-06-21 10:59:55