Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Bezpieczne Wakacje 2021”

 

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 25 czerwca 2021 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2021", które potrwają do 1 września 2021 r.
W związku z podjętymi działaniami, Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Wakacje 2021", a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego nadzorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
W tym roku należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i higieny w aspekcie stanu epidemii COVID-19, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wspólnie z Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zachęcamy również do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu
Na potrzeby akcji Wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną
o numerze (32) 20-77-077,
na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości
w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni pn. "Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie", który miał na celu promocję działań edukacyjnych na rzecz najmłodszych w zakresie zdrowych             i bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania.
Wyniki konkursu znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/wyniki-konkursu-na-najlepiej-zorganizowany-wypoczynek-letni

 

 

Kategoria: Bezpieczne wakacje

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Plakat Bezpieczna Woda 4.27 MB 2021-06-24 09:46:37
Broszura Bezpieczna Woda 27.13 MB 2021-06-24 09:47:09
Wykaz miejsc kontroli autokarów 251.43 KB 2021-06-24 09:47:39
Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję Bezpieczne Wakacje 2021 85.56 KB 2021-06-24 09:48:30