Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi przedsiębiorcom przysługują następujące formy pomocy:

  • Pożyczki m.in. na usuwanie szkód rzeczowych w aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

Pożyczek udzielają fundusze pożyczkowe wybrane zgodnie z art. 51-54 tejże Ustawy.

Ponadto poszkodowany przedsiębiorca na podstawie art. 37 ww. ustawy, może korzystać z zapisów określonych w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, tj.:

  • przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy, ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika, obniżania wymiaru czasu pracy oraz ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony;
  • przyznawania, wypłaty i zwrotu świadczeń finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • przyznawania, wypłaty i zwrotu środków na dofinansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników oraz na wypłatę stypendiów dla pracowników finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Kategoria: klęski żywiołowe m./ pomoc dla przedsiębiorców

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 225.22 KB 2017-04-19 11:12:06