Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi przedsiębiorcom przysługują następujące formy pomocy:

  • zwrot kosztów przez starostę na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych pracowników; zwrot kosztów zatrudnienia przez organizatora robót publicznych osób prowadzących działalność rolniczą - finansowane ze środków utworzonej na ten cel rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy (art.21 ustawy).
  • pożyczki z Funduszu Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę wynagrodzenia (art. 23)
  • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane przedsiębiorcom przez Urzędy Skarbowe (art. 32)
  • Pożyczki m.in. na usuwanie szkód rzeczowych w aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

           Pożyczek udzielają fundusze pożyczkowe wybrane zgodnie z art. 51-54 tejże Ustawy.

Kategoria: klęski żywiołowe m./ pomoc dla przedsiębiorców

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 225.22 KB 2017-04-19 11:12:06