Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zasiłki celowe

W związku z trudną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną, która obecnie ma miejsce przedstawiam możliwości [tutaj] ubiegania się o pomoc przez osoby poszkodowane przez klęski żywiołowe.

 

Zasiłki celowe do 6 000 złotych - Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej, do którego poszkodowany winien się zgłosić. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

Zasiłki celowe z pomocy społecznej w kwotach do 20 tys. zł oraz powyżej tej kwoty. Pomoc ta przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym". Szczegółowe informacje dostępne są tutaj i tutaj.

 

Pismo Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 18 sierpnia 2017 r. dot. zasad przyznawania zasiłków celowych na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego.

Kategoria: klęski żywiołowe m./ zasiłki celowe

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 82.09 KB 2017-08-21 09:20:32
Zasady przyznawania zasiłków - 28.07.2017 339.63 KB 2017-08-21 09:57:06
Zasady przyznawania zasiłków - 17.08.2017 2.19 MB 2017-08-21 09:59:18
Pismo Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 18 sierpnia 2017 r. dot. zasad przyznawania zasiłków celowych na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego. 2.06 MB 2017-08-24 10:31:07
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (teks ujednolicony z 28 sierpnia 2017 r.) 263.71 KB 2018-05-29 13:30:41
Zmiana Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak: DOLiZK-IV-775-10/2017, zmienionych pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak: DOLiZK-IV-775-20/2017” z 25 maja 2018 r. 288.67 KB 2018-05-29 13:32:14
Pismo Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. specjalnej pomocy finansowej dla mieszkańców województwa. 124.24 KB 2019-05-27 13:17:13