Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Pow. o ryzyku przekr. pyłu PM10 - 35 dni

Data dodania: 2024-02-26 14:48:00

26.02.2024 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przesłał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od dnia 26.02.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. na terenie: powiat miasto Katowice - w rejonie dróg. - Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), - Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), - Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, - Osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Wrażliwe grupy ludności: - Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia - Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.