Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Odśnieżanie budynków i obiektów

 

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Qwg PN-80/B-02010

- obowiązujące dla obiektów wybudowanych do 2 października 2006 r.

 

Rys. Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem gruntu

 

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu

 

Strefa

Q, kN/m2

I

0,7

II

0,9

III

1,1

IV

0,003H ≥ 0,9

 

Gdzie H - wysokość w m n.p.m.

 

H ≤ 1000 m1)

1) Dla H > 1000 m Qnależy ustalać indywidualnie.

 

Na pograniczu stref, na szerokości około 5 km od zaznaczonej granicy można przyjmować wartości Qz jednej lub z drugiej strefy.

 

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Qwg PN-80/B-02010/Az1:2006

- obowiązujące dla obiektów wybudowanych po 2 października 2006 r.

 

Rys. Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem gruntu

 

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu

Strefa

Q, kN/m2

1

0,007A - 1,4; Q≥ 0,70

2

0,9

3

0,006A - 0,6; Q≥ 1,2

4

1,6

5

0,93exp(0,00134A); Q≥ 2,0

UWAGA: A = Wysokość nad poziomem morza (m)

Kategoria: WBIZK - Odśnieżanie budynków i obiektów