Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Raportowanie sytuacyjne - rodzaje zdarzeń

Kategoria: WCZK - CAR

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
1.1 powódź-zagrożenia powodziowe-podtopienia-roztopy 27.5 KB 2018-05-08 13:45:30
1.2 pożar-wielkoobszarowy pożar lasu 26 KB 2018-05-08 13:49:56
1.3 intensywne opady deszczu-gwałtowne burze-grad 27.5 KB 2018-05-08 13:50:37
1.4 huragan-trąba powietrzna-silny wiatr 27 KB 2018-05-08 13:51:05
1.5 intensywne opady śniegu-zawieje lub zamiecie śnieżne-silny mróz-lawiny śnieżne 26 KB 2018-05-08 13:51:47
1.6 susza-upał 26 KB 2018-05-08 13:52:47
1.7 osuwisko-lawiny błotne 26.5 KB 2018-05-08 13:53:16
1.8 trzęsienie ziemi-wstrząsy sejsmiczne 27.5 KB 2018-05-08 13:53:42
2.1 epidemia-pandemia-zdarzenie sanitarno-epidemiologiczne-masowe zatrucia 27 KB 2018-05-08 13:54:11
2.2 epizootia 26.5 KB 2018-05-08 13:54:40
2.3 epifitoza 26 KB 2018-05-08 13:55:15
3.1 skażenie chemiczne na lądzie-morzu-katastrofa ekologiczna 27 KB 2018-05-08 13:55:40
3.2 smog-skażenie powietrza 26 KB 2018-05-08 13:56:16
3.3 zdarzenie radiacyjne 27 KB 2018-05-08 13:56:44
4.1 zakłócenia w systemie elektroenergetycznym 25.5 KB 2018-05-08 13:57:13
4.2 zakłócenia w systemie gazowym 25.5 KB 2018-05-08 13:57:37
4.3 zakłócenia w systemie ciepłowniczym 25.5 KB 2018-05-08 14:01:54
4.4 zakłócenia w systemie wodno-kanalizacyjnym 25.5 KB 2018-05-08 14:02:33
4.5 zakłócenia w systemie paliwowym 25.5 KB 2018-05-08 14:03:02
4.6 zakłócenia w systemie telekomunikacyjnym-cyberatak 25.5 KB 2018-05-08 14:03:29
5.1 wypadek-katastrofa komunikacyjna w transporcie lądowym-wodnym-powietrznym 26 KB 2018-05-08 14:04:04
5.2 utrudnienia komunikacyjne w transporcie lądowym-wodnym-powietrznym 26 KB 2018-05-08 14:05:59
5.3 katastrofa budowlana 26 KB 2018-05-08 14:06:54
6.1 protest społeczny-strajk-zakłócenia porządku publicznego 26 KB 2018-05-08 14:07:41
7.1 zagr terrorystyczne-uprow statku-uprow samolotu-sytuacja zakładnicza-zamach terrorystyczny 26 KB 2018-05-08 14:08:15
8.1 zdarzenia na granicach RP 26 KB 2018-05-08 14:08:46
8.2 zdarzenie dotyczące obywateli RP poza granicami RP 26 KB 2018-05-08 14:15:15
9.1 inne 25.5 KB 2018-05-08 14:15:42