Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Procedura postępowania:

  1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny występuje do wojewody z wnioskiem o udostępnienie danych dotyczących:
    • potencjalnych, szczególnych zagrożeń na obszarze wykonywania działalności,
    • potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego.
  2. Wojewoda udostępnia przedmiotowe dane niezbędne przedsiębiorcy do przeprowadzenia analiz.
  3. Przedsiębiorca sporządza projekt planu i przedkłada wojewodzie celem uzgodnienia.
  4. W przypadku spełnienia wymogów prawnych wojewoda uzgadnia plan.