Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Działania informacyjne podejmowane przez podmioty realizajuące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

.

.

Aktualne informacje znajdują się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne