Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

gwałtowny wzrost stanów wody (Warta)

Data dodania: 2021-08-01 10:50:00

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Lokalnie możliwe wzrosty do strefy stanów ostrzegawczych.

wezbranie stany ostrzegawcze (Odra)

Data dodania: 2021-08-01 09:20:00

Na obszarach występowania opadów burzowych, na mniejszych ciekach oraz na dopływach Odry stany wody mogą gwałtownie rosnąć do strefy stanów wysokich, lokalniei z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W godzinach nocnych prognozowany jest wzrost stanów na górnej Odrze do strefy stanów wysokich.

gwałtowny wzrost stanów wody (zlewnia Pilicy)

Data dodania: 2021-08-01 07:55:00

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również o charakterze burzowym, w zlewni Pilicy spodziewany jest wzrost poziomu wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Wezbranie stany ostrzegawcze - Wisła/2

Data dodania: 2021-08-01 02:07:00

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w tym również o charakterze burzowym w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy oraz Soły spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia opadów burzowych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.