Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ostrzeżenie hydrologiczne- susza hydrologiczna

Data dodania: 2022-05-12 15:08:00

W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Przemszy i przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.