Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Komunikaty i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 176 - Gęsta mgła/1 - 2020-10-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 175 - Gęsta mgła/1 - 2020-10-24
Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 2/2020 - 2020-10-21
Odwołanie Ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 174 - siny wiatr - 2020-10-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 173 - silny wiatr/1 - 2020-10-20
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 172 - intensywne opady deszczu / 2 - 2020-10-14
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I106(wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) 2- Warta - 2020-10-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O12 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych 3 (Przemsza) - 2020-10-14
13.10.2020 r. Zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 6 - wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego - 2020-10-13
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O11 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych 3 (zlewnia Małej Wisły) - 2020-10-13
ostrzeżenie hydrologiczne nr O15 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych 3 (zlewnia górnej Odry) - 2020-10-13
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Warta) - 2020-10-12
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr 59 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Pilica) - 2020-10-12
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I65 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Górna Odra) - 2020-10-12
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I150 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Wisła) - 2020-10-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 171 - intensywne opady deszczu / 2 - 2020-10-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 170 - intensywne opady deszczu/1 - 2020-10-07
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I 49 - susza hydrologiczna (Pilica) - 2020-10-05
2020-10-04 Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I 161- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Odra - 2020-10-04
2020-10-03 Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:159 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (górna Odra) - 2020-10-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 169 - silny wiatr/1 - 2020-10-02
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I 153 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, górna Odra/2 - 2020-10-02
Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:150 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-10-01
Powiadomienie GIOŚ ryzyko przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-10-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I150 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych zlewnia Odry/2 - 2020-09-30
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I 137- susza hydrologiczna (Wisła) - 2020-09-30
Powiadomienie GIOŚ o przekroczeniach rocznych - I stopień ostrzegania - 2020-09-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 168 - intensywne opady deszczu/stopień 2 ZMIANA - 2020-09-30
2020-09-29 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.146 - gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-09-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 167- intensywne opady deszczu 1 - 2020-09-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:147 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-09-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I 146 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 (Odra) - 2020-09-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 166 - intensywne opady deszczu 1 - 2020-09-25
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I 137 - susza hydrologiczna (Zlewnie Przemszy, Brynicy i przyrzecze Wisły (śląskie) - 2020-09-22
2020-09-21 Informacja o niebezpiecznym zjawisku I49 - susza hydrologiczna (Pilica) - 2020-09-21
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I:22 - susza hydrologiczna (Pilica) - 2020-09-07
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:142 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-09-07
2020-09-06 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I141 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) 2 - 2020-09-06
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 165 - intensywne opady deszczu (stopień 1) - 2020-09-06
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:126 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. - 2020-09-06
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 110 silny deszcz z burzami 1 - 2020-09-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 163 - silny deszcz z burzami/1 - 2020-09-06
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I 120 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła)/1 - 2020-09-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 162 - burze z gradem/1 - 2020-09-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 161 - burze z gradem/1 - 2020-09-05
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I140 - Gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2020-09-05
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I:78 - Susza hydrologiczna (Warta i Liswarta) - 2020-09-04
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:137 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-09-01
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I 134 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie górnej Odry) - 2020-09-01
2020-09-01 Odwołanie Informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:123 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Przemsza, Soła) - 2020-09-01
2020-09-01 Odwołanie Informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:122 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Małej Wisły i Brynicy) - 2020-09-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 160 - intensywne opady deszczu - ODWOŁANIE - 2020-09-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:95 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2020-09-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 159 - burze - 2020-09-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I134 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-08-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:123 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Soła, Przemsza) - 2020-08-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:122 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła) - 2020-08-31
Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 158 - intensywne opady deszczu - 2020-08-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 157 - intensywne opady deszczu - 2020-08-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I90 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnia Górnej Warty) - 2020-08-30
informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 133 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra)/1 - 2020-08-30
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:118 - gwałtowne wzrosty stanów wody. Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy oraz Soły (śląskie) - 2020-08-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 156 - Burze z gradem - 2020-08-30
2020-08-30 Odwołanie Informacji o niebezpiecznym zjawisku I:117 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2020-08-30
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 155 - silny deszcz z burzami - 2020-08-30
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:82 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2020-08-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:128 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-08-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:117 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2020-08-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 154 - silny deszcz z burzami/1 - 2020-08-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 153- Burze z gradem/1 - 2020-08-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I38 - gwałtowne wzrosty stanów wody (rz. Pilica) - 2020-08-22
2020-08-22 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 110 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła)/2 - 2020-08-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:81 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2020-08-22
2020-08-22 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 122 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra)/2 - 2020-08-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 152- Burze z gradem2 - 2020-08-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 151 - upał - 2020-08-20
Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I118 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-08-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 150 - Silny deszcz z burzami 3 - ZMIANA - 2020-08-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:78 - susza hydrologiczna (Warta) - 2020-08-19
Ostrzeżenia hydrologiczne zbiorczo nr I:118 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Odra) - 2020-08-19
Ostrzeżenia hydrologiczne zbiorczo nr I113 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (zlewnie Olzy) - 2020-08-19
2020-08-19 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.105 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2020-08-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 149- Silny deszcz z burzami/2 - 2020-08-19
2020-08-18 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.100 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2020-08-18
2020-08-17 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.110 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-08-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 148- Burze z gradem1 - 2020-08-18
2020-08-17 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.110 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-08-17
2020-08-17 Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:93 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła) - 2020-08-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 147 - burze z gradem (stopień 1 i 2) - 2020-08-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 146 - Burze z gradem2 - odwołanie - 2020-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 145 - Burze z gradem/2 - 2020-08-16
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:90 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła - 2020-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 144- burze z gradem (stopień 1)/ZMIANA - 2020-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 143 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-08-16
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:86 z dnia 15.08.2020 - 2020-08-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 142 - Burze z grademi/1 ODWOŁANIE - 2020-08-15
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:107 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 zlewnia Olzy - 2020-08-15
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:86 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła (1 stopień) - 2020-08-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 141 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-08-15
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:84 - gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła, Soła - odwołanie - 2020-08-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 140 - burze 1 - ODWOŁANIE - 2020-08-14
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I84 - gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła, Soła - 2020-08-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 139 burze/1 - 2020-08-14
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I 82 z dnia 11.08.2020 - gwałtowne wzrosty stanów wody. - 2020-08-11
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I82 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła (1 stopień) - 2020-08-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 137 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-08-11
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I22- susza hydrologiczna Zlewnia Pilicy - 2020-08-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I104 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) 1. - 2020-08-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I79 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła (1 stopień) - 2020-08-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 136 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-08-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:101 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) 1 - 2020-08-09
2020-08-09 Informacja o niebezpiecznym zjawisku I78 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła (1 stopień) - 2020-08-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 135 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-08-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 134 - Upał 2 - 2020-08-06
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:98 z dnia 04.08.2020 - 2020-08-04
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:98 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 woj. śląskie - 2020-08-04
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:69 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Warta) - 2020-08-03
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:77 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-08-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 133 - Intensywne opady deszczu 1 - 2020-08-03
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2020-07-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:65 gwałtowe wzrosty stanów wody Warta - 2020-07-28
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:75 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 132 - burze z gradem 2 - 2020-07-28
2020-07-26 Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo Nr 131 - burze - 2020-07-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 130 - burze / burze z gradem (stopień 2) - 2020-07-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I72 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła - 2020-07-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I91 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-07-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 129 - burze (stopień 1) - 2020-07-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 128 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-26
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo Nr 127 - burze z gradem - 2020-07-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 126 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 125 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-24
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I71 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła Górna (stopień 1) - 2020-07-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I90 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) stopień 1 - 2020-07-20
2020-07-20 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 124 - burze z gradem/1 - 2020-07-20
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 123 - burze z gradem/1 - 2020-07-19
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 122 - burze z gradem/1 - 2020-07-19
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:70- gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 121 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-19
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:69- gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-18
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:87 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2020-07-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 120 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-18
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:68 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 119 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-17
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku I86 (Odra) - gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-07-16
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:86 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2020-07-16
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:67 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 118 - burze z gradem/1 - 2020-07-16
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:83 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Odra /2 - 2020-07-11
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:54 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Warta) - 2020-07-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:78 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2020-07-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:62 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - 2020-07-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 117 - silny deszcz z burzami - 2020-07-10
Odwołanie ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 116 - burze/1 - 2020-07-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 115 - burze/1 - 2020-07-06
2020-07-02 Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 114 - burze z gradem - 2020-07-02
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:75 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2020-07-02
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:54 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 113 - burze z gradem/1 - 2020-07-02
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:9 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła) - 2020-06-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.48 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) stopień 1 - 2020-06-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:71 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-06-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:49 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych (Zlewnie Przemszy i Soły) - 2020-06-29
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O10 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych (stopień 3) - 2020-06-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 111 - Silny deszcz z burzami/2 ZMIANA - 2020-06-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 110 - Silny deszcz z burzami/2 - 2020-06-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.47 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - Soła - 2020-06-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 109 - Burze z gradem 2 - 2020-06-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.70 gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - Odra - 2020-06-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.47 gwałtowne wzrosty stanów wody1 Warta - 2020-06-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.45 gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - Wisła - 2020-06-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 108 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-06-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.46 Stopień zagrożenia 1 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta. - 2020-06-27
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:58 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Odra /2 - 2020-06-27
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:57 z dnia 27.06.2020 - 2020-06-27
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.42 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - zlewnia Wisły. - 2020-06-27
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:7. Stopień zagrożenia 1 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Wisła - 2020-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:58 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra - 2020-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:57 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 (Odra) - 2020-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku NrI.42 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta - 2020-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:41 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) stopień 1 - 2020-06-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 107 - burze z gradem (stopień 2) - 2020-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku NrI.40 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Wisła - 2020-06-25
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 106 burze z gradem/1 - 2020-06-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 105 - Silny deszcz z burzami/1 ODWOŁANIE - 2020-06-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:41 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) stopień 1 - 2020-06-22
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:1 z dnia 30.04.2020, - 2020-06-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.45 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Górna Odra) stopień 2 - 2020-06-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I6 - gwałtowne wzrosty stanów wody Pilica. Stopień 1 - 2020-06-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:31 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły/2 - 2020-06-22
2020-06-22 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 104 - Silny deszcz z burzami 1 - 2020-06-22
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 103 Silny deszcz z burzami - stopień 3 - 2020-06-21
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I36 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) stopień 1 - 2020-06-21
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O-2 wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - (Mała Wisła) stopień 3 - 2020-06-21
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O.5 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Górna Odra - stopień 3 - 2020-06-21
2020-06-21 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 102 - Silny deszcz z burzami - 2020-06-21
Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 101 - intensywne opady deszczu - 2020-06-21
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:27 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Mała Wisła, Przemsza, Soła/2 - 2020-06-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:41 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Górna Odra /2 - 2020-06-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 100 - intensywne opady deszczu/1 - 2020-06-20
2020-06-19 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:36 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-06-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:32 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2020-06-19
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:1 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych (Mała Wisła) - 2020-06-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 99 - silny deszcz z burzami - 2020-06-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:35 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-06-19
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 98 - burze z gradem - 2020-06-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:23 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2020-06-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 97 - burze z gradem - 2020-06-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I26 - gwałtowne wzrosty stanów wody śląskie Górna Warta - 2020-06-18
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.1 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Wisły od Profilu Dęblin (górna Pilica) - 2020-06-18
ZMIANA Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O.01 wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Górna Odra - 2020-06-18
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O.01 wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - Górna Odra - 2020-06-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 96 - burze z gradem/2 - 2020-06-18
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.22 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Wisły - 2020-06-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 95 - burze z gradem - 2020-06-18
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 94 - burze z gradem - 2020-06-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:34 gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-06-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:22 gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-06-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:20 gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-06-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 93 - burze z gradem - 2020-06-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 92 - burze z gradem - ODWOŁANIE - 2020-06-14
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 91 - burze z gradem - 2020-06-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 90 - burze z gradem1 - ZMIANA - 2020-06-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 89 - burze z gradem/1 - 2020-06-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 88 - burze z gradem - 2020-06-12
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 87 - burze z gradem/1 - 2020-06-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 86 - burze z gradem/1 - 2020-06-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 85 - burze z gradem2 - ZMIANA - 2020-06-07
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:28 gwałtowne wzrosty stanów wody - Górna Odra/1 - 2020-06-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 84 - burze z gradem/1 - 2020-06-06
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:16- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - 2020-06-01 - 2020-06-01
ZMIANA INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:26 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2020-06-01
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I.25 - 2020-06-01
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:26 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2020-06-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 83 - intensywne opady deszczu - zjawisko zakończyło się w 25 powiatach. - 2020-05-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I25 gwałtowne wzrosty stanów wody - Górna Odra i jej dopływy/1 - 2020-05-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I 12 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - 2020-05-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 82 - intensywne opady deszczu - 2020-05-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 81 - burze/1 - 2020-05-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:11 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Małej Wisły, Soły/1 - 2020-05-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 80 - Silny deszcz z burzami/1 - 2020-05-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 79 - burze z gradem - 2020-05-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 78 - burze z gradem - 2020-05-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 76 - intensywne opady deszczu - 2020-05-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 75 przymrozki 1 - 2020-05-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 74 przymrozki - 2020-05-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 73 przymrozki - 2020-05-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 72 przymrozki - 2020-05-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 71 intensywne opady deszczu/1 - 2020-05-13
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:7 zlewnia małej Wisły oraz Sołypowyżej kaskady zbiorników (woj. śląskie) - 2020-05-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 70 przymrozki/1 - 2020-05-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 69 przymrozki i opady śniegu/1 - 2020-05-11
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-05-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 68 - przymrozki - 2020-05-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 67 - przymrozki - 2020-05-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 66- intensywne opady deszczu/1 - 2020-05-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 65 - przymrozki/1 - 2020-05-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 64 - burze z gradem - odwołanie - 2020-05-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 63 - burze z gradem - 2020-05-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:1 zlewnia górnej Warty i Liswarty - 2020-04-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 62 -burze z gradem - 2020-04-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 61 -przymrozki - 2020-04-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 60 - wiatr - 2020-04-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 59- przymrozki/1 - 2020-04-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 58- przymrozki/1 - 2020-04-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 57- przymrozki - 2020-04-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 55 - przymrozki - 2020-04-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 54 oblodzenie/1, opady śniegu/1, przymrozki/1, burze/1 - 2020-04-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 53 - burze - 2020-04-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 52 - przymrozki - 2020-04-11
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 51 - przymrozki/1 - 2020-04-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 50 - przymrozki - 2020-04-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 49 - przymrozki/1 - 2020-04-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 48 - przymrozki. Stopień zagrożenia 1 - 2020-04-06
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-05
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 47 - przymrozki - 2020-04-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 46 - przymrozki - 2020-04-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 45 ZMIANA - przymrozki/1 - 2020-04-02
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-01
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-31
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (100 µg/m3) - 2020-03-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 44 -oblodzenie/1 , opady śniegu/1 , przymrozki/1 - 2020-03-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 43 - przymrozki - 2020-03-28
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 42 ZMIANA - przymrozki/1 - 2020-03-27
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 41 ZMIANA - przymrozki/1 - 2020-03-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 40 - opady śniegu/1 - 2020-03-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 39 - Oblodzenie/1, Przymrozki/1 - 2020-03-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 38 - opady śniegu/1 - 2020-03-20
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-20
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 19.03.2020 r. - 2020-03-20
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.03.2020 r. - 2020-03-19
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 37 - silny wiatr / 1 - 2020-03-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 36 - przymrozki/1 - 2020-03-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 35 - silny wiatr/1 - 2020-03-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 34 - silny wiatr - 2020-03-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 33 - silny wiatr/1 - 2020-03-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 32 - silny wiatr/1 - 2020-03-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 31 - silny wiatr/1 - 2020-03-10
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.03.2020 r. - 2020-03-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-05
2020-02-29 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 30 - silny wiatr/1 Beskidy - 2020-02-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 29 - oblodzenie - 2020-02-27
Ryzyko przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50ug/m3 pyłu zawieszonego PM10. - 2020-02-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 28 - silny wiatr - 2020-02-23
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 27 - silny wiatr/1 - 2020-02-22
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 26 - silny wiatr/1 - 2020-02-16
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 25 - silny wiatr/1 - 2020-02-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 24 - silny wiatr 1 - 2020-02-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 23 - silny wiatr/1 ZMIANA - 2020-02-10
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-02-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 22 - silny wiatr/2 - 2020-02-09
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-02-08
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 21 - silny mróz/1 - 2020-02-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 20 - intensywne opady śniegu - 2020-02-06
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:3 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-02-04
Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I1 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych / 2 - 2020-02-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 19 - intensywne opady deszczu (zmiana), intensywne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne /1 - 2020-02-04
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.2 - gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-02-03
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I1 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych / 2 - 2020-02-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 18 - intensywne opady deszczu /1 - 2020-02-03
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-28
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-01-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 17 - opady marznące - 2020-01-28
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM 2 - 2020-01-27
Ryzyko wystąpienia w dniu 26.01.2020 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-26
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 16 - opady marznące - 2020-01-25
Odwołanie Ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 14- opady marznące - 2020-01-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 14- opady marznące - 2020-01-25
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-25 - 2020-01-25
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-01-24
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-01-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 13- oblodzenie - 2020-01-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 12 - opady marznące - 2020-01-22
2020-01-21 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 11 - opady marznące - 2020-01-21
Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 10 - gęsta mgła - 2020-01-19
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniu 19.01.2020 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (100 µg/m3 ) - 2020-01-19
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9 - intensywne opady śniegu/1 - 2020-01-18
Powiadomienie GIOŚ o przekroczeniu poziomu alarmowego 150 µg/m3 i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 17.01.2020 r. - 2020-01-18
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 8 - gesta mgła1 - 2020-01-17
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 - gesta mgła - 2020-01-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 - oblodzenie 1 - 2020-01-11
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5 - Opady marznące - 2020-01-08
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 4 - opady marznące 1 - 2020-01-07
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w dniu 07.01.2020 - 2020-01-07
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 3 - oblodzenie/1 - 2020-01-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 2 - intensywny opad śniegu / 1, Silny wiatr/1 - 2020-01-04
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-04
ostrzeżenie meteorologiczne nr 1 - opady marznące/1 - 2020-01-03
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziuomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 186 - opady marznące 1 - 2019-12-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 185 - oblodzenia/1 pdf - 2019-12-27 - 2019-12-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 184 - intensywne opady śniegu .pdf - 2019-12-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 183 - oblodzenie / 1 - 2019-12-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 182 - oblodzenie / 1 - 2019-12-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 181 oblodzenie/1 - 2019-12-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 180 - intensywne opady śniegu - 2019-12-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 179 - intensywne opady deszczu 1 - 2019-12-22
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-20
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 178 - silny wiatr 2 Beskidy - 2019-12-20
Powiadomienie Gioś o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 177 - gęsta mgła - 2019-12-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 176 - gęsta mgła - 2019-12-18
Powiadomienie GIOŚ o wystąpieniu w dniu 17.12.2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) oraz poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-18
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-17
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 175 - silny wiatr - 2019-12-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 174 - silny wiatr - 2019-12-14
Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 13.12.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-14
Powiadomienie Gioś o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-13
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 173 - opady marznące/1 - 2019-12-12
Powiadomienie Gioś o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-12
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-12
Powiadomienie o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-11
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-12-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 172 - silny wiatr - 2019-12-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 171 - opady marznące - 2019-12-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 170 - opady marznące - 2019-12-07
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 05.12.2019. - 2019-12-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 169 - oblodzenie / 1 - 2019-12-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 168 - oblodzenie / 1 - 2019-11-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 167 - gęsta mgła/1 - 2019-11-26
Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 25.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. raciborski - 2019-11-26
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27.11.2019 r. - 2019-11-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 166 - gęsta mgła - 2019-11-25
Powiadomienie o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-25
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 25-26.11.2019 r. - 2019-11-25
Ryzyko wystapienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pylu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom II - ostrzezenie. - 2019-11-24
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.11.2019 r. - 2019-11-23
Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w dniu 26.11.2019r. - 2019-11-21
Powiadomienie GIOŚ o wystąpieniu w dniu 20.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-21
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21.11.2019 r. - 2019-11-20
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.11.2019 r. - 2019-11-20
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 165 - silny wiatr - 2019-11-15
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.11.2019 r. - 2019-11-15
Powiadomienie GIOŚ o wystąpieniu w dniu 12.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 164 - opady śniegu 1 - powiat żywiecki - 2019-11-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 163 - intensywne opady deszczu - 2019-11-09
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia w dniu 8.11.2019 r. poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-08
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia w dniu 8.11.2019 r. poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-08
Powiadomienie GIOŚ o wystąpieniu w dniu 7.11.2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-08
Powiadomienie GIOŚ o wystąpieniu w dniu 7.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 162 - gęsta mgła/stopień 1 - 2019-11-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 161 - silny wiatr/1 - 2019-11-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 160 - silny wiatr ODWOŁANIE - 2019-11-02
POWIADOMIENIE o wystąpieniu w dniu 1.11.2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-02
Powiadomienie GIOŚ o wystąpieniu w dniu 1.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 159 - silny wiatr ODWOŁANIE - 2019-11-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 158 - silny wiatr/1 - 2019-11-01
POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-01
POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-01
Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 31.10.2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-11-01
Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 31.10.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2019-11-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 157 - gęsta mgła/1 - 2019-10-31
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniu 01.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-10-31
Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 29.10.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-10-30
2019-10-27 Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 26.10.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µgm3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-10-27
Powiadomienie o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-10-26
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-10-26
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-10-25
Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 23.10.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-10-24
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-10-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 156 - silna mgła1 - odwołanie - 2019-10-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 155 - silna mgła1 - 2019-10-23
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu - 2019-10-23
2019-10-23 -Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 154 - silna mgła/1 ZMIANA - 2019-10-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 153 - silna mgła 1 - 2019-10-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 152- silny wiatr 1 - 2019-10-15
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2019-10-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 151- silny wiatr 1 - 2019-10-11
Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. - 2019-10-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 150 intensywne opady deszczu - odwołanie. - 2019-10-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 149 intensywne opady deszczu. - 2019-10-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 148- silny wiatr/2 - odwołanie. - 2019-09-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 147- silny wiatr 2 - 2019-09-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 146 - silny wiatr/1 i 2 - 2019-09-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I32 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2019-09-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 145 - silny deszcz z burzami/1 - 2019-09-08
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.44 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów górnej Odry) - 2019-09-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 144 - silny deszcz z burzami - 2019-09-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 143 - intensywne opady deszczu/1 - 2019-09-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 142 - burze z gradem/1 - odwołanie - 2019-09-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 141 - burze z gradem/1 - 2019-09-02
Zmiana ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 140 - upał/2 - 2019-08-31
Orzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 139 burze z gradem1, upał 2 - 2019-08-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 138 - upał/2 - 2019-08-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 137 - burze z gradem - 2019-08-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 136 burze/1 - 2019-08-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 135 burze/1 - 2019-08-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 134 - burze - 2019-08-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 133 - burze - 2019-08-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 132 - burze z gradem - 2019-08-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcz nr 131 - burze z gradem - 2019-08-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 129 - burze z gradem, upał - 2019-08-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 128 - upał/2 - 2019-08-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 127 - burze z gradem - 2019-08-25
2019-08-24 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 126 burze - 2019-08-24
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 125 - silny deszcz z burzami - 2019-08-21
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 124 - silny deszcz z burzami - 2019-08-21
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:11 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 zlewnia górnej Warty (śląskie) - 2019-08-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 123 - silny deszcz z burzami/1 - 2019-08-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:43 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 górna Odra i dopływy (śląskie) - 2019-08-20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 122 - Burze z gradem/1 - 2019-08-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 121 burze z gradem - 2019-08-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 120 - burze - 2019-08-16
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I 27 gwałtowne wzrosty stanów wody - 2019-08-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 119 - silny deszcz z burzami - 2019-08-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 118 - burze z gradem/2 - 2019-08-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 117 - burze z gradem - 2019-08-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 116 - silny deszcz z burzami - odwołanie - 2019-08-08
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:8 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 zlewnia górnej Warty (śląskie) - 2019-08-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 115 - silny deszcz z burzami - 2019-08-07
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:39- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 dopływy Odry (śląskie) - 2019-08-07
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:23 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Soły) - 2019-08-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 114 - burze z gradem - 2019-08-07
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 113 - Burze z gradem - ODWOŁANIE - 2019-08-06
2019-08-06 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 112 - burze z gradem - 2019-08-06
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2019-07-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 111 - burze - 2019-07-31
2019-07-30 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 22 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) - 2019-07-30
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 38 - wezbrania z przekroczeniem stranów ostrzegawczych (Zlewnie dopływów górnej Odry) - 2019-07-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 110 - burze z gradem/2 - 2019-07-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 109 - burze z gradem/1 - 2019-07-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 35 - wezbrania z przekroczeniem stranów ostrzegawczych (Zlewnie dopływów górnej Odry) - 2019-07-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 108 - burze z gradem - 2019-07-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 34 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnie dopływów górnej Odry) - 2019-07-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 107 - burze z gradem - 2019-07-28
Ostrzeżenie meteorologiczn nr 105 BURZE z gradem 2. - 2019-07-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 104 UPAŁ /2 - 2019-07-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 103 - burze z gradem - 2019-07-27
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 102 - Burze z gradem - 2019-07-21
Ostrzeżenie Państowej Służby Hydrogeologicznej - 2019-07-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 100 - burze z gradem - 2019-07-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 99 - burze z gradem - 2019-07-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 98 burze z gradem - 2019-07-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 97 burze z gradem - 2019-07-13
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu - 2019-07-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 31 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnie dopływów górnej Odry) - 2019-07-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 96 burze z gradem / 2 - 2019-07-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 95 - Upał 2 - 2019-06-29
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu 26.06.2019 r. godz. popołudniowe. - 2019-06-26
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 94 - Upał - 2019-06-25
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 93 - Upał - 2019-06-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 92 burze z gradem - odwołanie - 2019-06-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 91 burze z gradem - 2019-06-22
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 90 burze z gradem - 2019-06-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 89 burze z gradem/2 - 2019-06-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 88 burze z gradem - 2019-06-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 87 - burze z gradem - 2019-06-19
Zmiana Informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I19 gwałtowne wzorsoty stanów wody - Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły (śląskie) - 2019-06-16
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:27 gwałtowne wzrosty stanów wody - górna Odra i zlewnie dopływów górnej Odry (śląskie) - 2019-06-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 86 - burze z gradem - 2019-06-16
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I19 gwałtowne wzorsoty stanów wody - zlewnia Małej Wisły, Soły - 2019-06-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 85 - burze z gradem - 2019-06-16
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych, zbiorczo nr 84 - upał - 2019-06-16
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych, zbiorczo nr 83 - burze z gradem - 2019-06-16
Ostrzeżenia meteorologiczne, zbiorczo nr 82 - burze z gradem - 2019-06-15
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 23 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnie dopływów górnej Odry) - 2019-06-13
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 16 - gwałtowne wzrosty stanów wody - 2019-06-13
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 81 - burze z gradem/2 - 2019-06-13
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 80 - upał - 2019-06-12
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 79 - Upał/2 - 2019-06-09
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 78 - burze z gradem - 2019-06-08
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 77 - burze z gradem - odwołanie - 2019-06-07
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 76 - burze z gradem - 2019-06-07
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 75 - burze z gradem/1 - 2019-06-07
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 74 - burze z gradem/1 - 2019-06-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 73 - burze - 2019-06-04
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr I_19 gwałtowne wzrosty stanów wody - górna Odra i zlewnie dopływów górnej Odry - 2019-05-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr I:19 gwałtowne wzrosty stanów wody - górna Odra i zlewnie dopływów górnej Odry - 2019-05-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 72 - burze z gradem_2 - 2019-05-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 71 - burze z gradem_1 - 2019-05-27
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 70 - burze z gradem - 2019-05-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 68 burze z gradem/1 - 2019-05-26
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych, zbiorczo nr 67 - silny deszcz z burzami - 2019-05-24
Wykaz obowiązujących ostrzeżeń meteorologicznych, zbiorczo nr 65 - silny deszcz z burzami - 2019-05-23
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.6 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia górnej Warty i jej dopływów (pismo) - 2019-05-23
2019-05-23 Wykaz obowiązujących ostrzeżeń meteorologicznych, zbiorczo nr 64 - silny deszcz z burzami - 2019-05-23
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.5 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia górnej Warty - 2019-05-22
22.05.2019 - Ostrzeżenie hydrologiczne nr O_3 wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - górna Odra i zlewnie dopływów górnej Odry (śląskie) - 2019-05-22
2019-05-22 Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:2 - Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - 2019-05-22
2019-05-22 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 63 intensywne opady deszczu z burzami województwo śląskie - 2019-05-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:12 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Olzy - 2019-05-21
Kolejna zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 59 intensywne opady deszczu z burzami - 2019-05-21
Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 59 intensywne opady deszczu z burzami - 2019-05-21
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:4 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia górnej Warty - 2019-05-21
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:14 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Małej Wisły, Brynicy, Przemszy i Soły - 2019-05-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 59 intensywne opady deszczu z burzami - 2019-05-21
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 58 burze z gradem - 2019-05-19
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 57 burze z gradem - 2019-05-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 56 - burze z gradem - 2019-05-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 55 intensywne opady deszczu - Beskidy - 2019-05-13
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I8 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Małej Wisły - 2019-05-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 54 - przymrozki - 2019-05-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 53 - przymrozki - 2019-05-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 52 - opady śniegu - 2019-05-04
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 51 - intensywne opady deszczu - 2019-04-29
Informacja o niebezpiecznym zjawiski nr I:3 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2019-04-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 50 - intensywne opady deszczu - 2019-04-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 49 - przymrozki - 2019-04-14
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 48 - roztopy - 2019-04-05
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia 150 PM10 w Rybniku z dn. 30.03.2019 r. - 2019-03-31
Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w Rybniku - 2019-03-30
Przekroczenie wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2019-03-30
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia 150 PM10 w Rybniku w dn. 23.03.2019 r. - 2019-03-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 47 - silna mgła - 2019-03-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 46 - silny wiatr - 2019-03-15
Odwołanie ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 45 - silny wiatr - 2019-03-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 44 - silny wiatr - 2019-03-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 43 - silny wiatr - 2019-03-12
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 42 - silny wiatr - 2019-03-10
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 41 - silny wiatr/2 - 2019-03-09
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 40- silny wiatr - 2019-03-09
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 39 - silny wiatr - 2019-03-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 38 - silny wiatr - 2019-03-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 37 - oblodzenie - 2019-02-22
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 36 - oblodzenie - 2019-02-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 34 - roztopy - 2019-02-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 33- oblodzenie - 2019-02-11
Zmiana Ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 32- silny wiatr, powiat bielki, Bielsko - Biała - 2019-02-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 31 - silny wiatr - 2019-02-09
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia, przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-02-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 30 - Oblodzenie - 2019-02-04
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 29 Oblodzenie - 2019-02-03
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 28 roztopy ZMIANA - 2019-02-03
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 25 silny wiatr - 2019-02-02
Informacja o niebezpiecznym zjawiski nr I:1 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2019-02-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 26 roztopy - 2019-02-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 25 silny wiatr - 2019-02-02
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia, przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-02-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 24 - silny wiatr - 2019-02-01
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia 150 PM10 - poziom II - 2019-01-31
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (201-300 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2019-01-31
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-01-30
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 23 - oblodzenie - 2019-01-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 22 - opady marznące - 2019-01-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 21 - opady marznące - 2019-01-26
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia 150 PM10 - poziom II - 2019-01-22
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 20 - silny mróz - 2019-01-22
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia 150 PM10 - poziom II - 2019-01-21
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia 200 PM10 - poziom III - 2019-01-21
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 19 - silny mróz/1 - 2019-01-21
Powiadomienie o ryzyku przekrocznia pyłu zawieszonego PM 10 - 2019-01-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 17 -opady marznace, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne - 2019-01-15
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 16 -opady marznące, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne - 2019-01-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 15 - Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śniezne - 2019-01-14
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 14 - oblodzenie - 2019-01-14
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr13 - silny wiatr - 2019-01-13
- 2019-01-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 11 - opady marznące - 2019-01-10
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 10 - oblodzenie - 2019-01-08
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 9 - intensywne opady śniegu - 2019-01-08
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 8 - opady marznące - 2019-01-07
Powiadomienie o ryzyku przekrocznia pyłu zawieszonego PM 10 - 2019-01-07
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 7 - silny mróz/1 - 2019-01-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 6 - opady marznące - 2019-01-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 5 - oblodzenie - 2019-01-05
Pismo do administratorów obiektów budowlanych dot. obowiązków w okresie zimowym - 2019-01-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 4 - intensywne opady śniegu - 2019-01-04
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 3 - intensywne opady śniegu - 2019-01-03
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 2 - oblodzenie - 2019-01-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 1 - intensywne opady śniegu oraz zawieje, zamiecie śnieżne - 2019-01-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 97- intensywne opady śniegu - 2018-12-30
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 96 - oblodzenie - 2018-12-24
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 95 - silny wiatr - 2018-12-21
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 94 - opady marznące - 2018-12-20
Aktualizaja powiadomienia WIOŚ - MP10 z dnia 18.12.2018r. - 2018-12-19
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM III - 2018-12-18
Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2018-12-18
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 93 - silny mróz - 2018-12-16
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 92- oblodzenie - 2018-12-13
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 91- oblodzenie - 2018-12-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 90 - intensywne opady śniegu - 2018-12-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 89- oblodzenie - 2018-12-10
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 88 - silny wiatr - 2018-12-08
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 87 - silny wiatr - 2018-12-07
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 85 - opady marznące - 2018-12-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 84 - oblodzenie - 2018-12-04
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 83 - opady marznące - 2018-12-02
Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2018-12-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 82 - opady marznące - woj. sląskie - 2018-12-01
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM 10 POZIOM III - 2018-11-30
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM 10 POZIOM II - 2018-11-30
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 81a - Oblodzenie - powiaty bielski, cieszyński, m. Bielsko Biała - 2018-11-26
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 81 - Oblodzenie - powiat żywiecki - 2018-11-26
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 80 - silna mgła - 2018-11-25
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 79 - opady marznące - 2018-11-22
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 78 - opady marznące - 2018-11-21
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 77 - opady marznące - 2018-11-20
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 76 opady marznące - 2018-11-20
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 75- silna mgła - 2018-11-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 74 - silna mgła - 2018-11-10
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu POZIOM III - 2018-11-10
Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu POZIOM II - 2018-11-10
2018-11-09 Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 72 - silna mgła - 2018-11-10
Ostrzezenie meteorologiczne zbiorczo nr 71 - silna mgła - 2018-11-09
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM 10 - 2018-11-09
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 70 - silny wiatr - 2018-10-30
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 69 - silny wiatr - 2018-10-29
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 68 - intensywne opady deszczu (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-10-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 67 - intensywne opady deszczu Beskid Ślaski i Żywiecki - 2018-10-23
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 66 - silny wiatr - 2018-10-23
Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2018-10-19
Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2018-10-18
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 65 - silna mgła - 2018-10-09
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 64 - silny wiatr - 2018-10-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 63 - silny wiatr - 2018-09-24
2018-09-23 Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 62 - silny wiatr - 2018-09-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 61 - Intensywne opady deszczu - 2018-09-14
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 60 - burze z gradem - 2018-09-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 - burze z gradem - 2018-09-04
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 58 - burze1 - powiaty bielski, Bielsko Biała, cieszyński, żywiecki - 2018-09-03
2018-09-03 Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 57 - burze z gradem1 - powiaty bielski, cieszyński, żywiecki i m. Bielsko Biała - 2018-09-03
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 56 - burze z gradem (11 powiatów) - 2018-09-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 55 - burze z gradem/1 - 2018-09-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 54 - Intensywne opady deszczu - 2018-08-25
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-30 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie Małej Wisły, Przemszy Soły) - 2018-08-24
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 53 - burze z gradem - 2018-08-24
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 52 - Upał/2 - 2018-08-22
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 49 - Upał/1 - 2018-08-19
Ryzyko przekroczenia w powietrzu wartości progowej jednogodzinnej dla ozonu - 2018-08-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 47 - burze z gradem - 2018-08-14
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 46 - Intensywne opady deszczu - 2018-08-11
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 45 zbiorczo - burze z gradem/2 - 6 powiatów - 2018-08-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.26 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły) - 2018-08-10
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 44 - burze z gradem (woj. śląskie) - 2018-08-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 43 - upał (woj. śląskie) - 2018-08-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 40 - burze z gradem1, Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-08-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 39 - burze z gradem /1 - 2018-08-05
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia alarmowego dla ozonu w powietrzu - woj. śląskie - 2018-08-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 38 - upał/2 i burze z gradem/1 - 2018-08-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 37 - burze z gradem1, upał2 - 2018-08-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 35 - burze z gradem1 oraz burze z gradem2 oraz upał - 2018-08-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 34 - burze z gradem1 oraz burze z gradem2 - 2018-08-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 33 - burze z gradem - 2018-07-31
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2018-07-31
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 32 - burze z gradem - 2018-07-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 30 - upał (32 powiaty) - 2018-07-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-25 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Wisły) - 2018-07-29
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 29 - burze z gradem/1 oraz burze z gradem/2 - 2018-07-29
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 28 - burze z gradem - 2018-07-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 27 - upał (subregion centralny i jura) - 2018-07-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 26 - burze z gradem - woj. śląskie - 2018-07-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 25 - burze z gradem - woj. śląskie - 2018-07-26
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 22 zbiorczo - burze z gradem - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-07-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-23 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.2 (woj śląskie, zlewnia górnej Odry) - 2018-07-19
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznegp Nr O-1 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych(zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły) - 2018-07-19
2018-07-19 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21 - intensywne opady deszczu z burzami - 2018-07-19
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 20 (zbiorczo) - intensywne opady deszczu z burzami - 2018-07-19
2018-07-18 Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O-1 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych(zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły) . - 2018-07-18
18.07.2018 r. Zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 1 - ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego w powiatach bielskim, cieszyńskim żywieckim i m. Bielsko Biała - 2018-07-18
Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I-17 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły) - 2018-07-18
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-22 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Odry) - 2018-07-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-17 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły) - 2018-07-17
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 19 zbiorczo - intensywne opady deszczu z burzami - 2018-07-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-6 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Warty) - 2018-07-17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18 - Intensywne opady deszczu z burzami - woj. śląskie. - 2018-07-17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 zbiorczo - burze z gradem - woj. śląskie. - 2018-07-11
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16 zbiorczo - burze z gradem - 2018-07-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 burze z gradem - 2018-07-06
Powiadomienie o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu - 2018-07-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14 zbiorczo - burze /1 - 2018-06-29
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 11 zbiorczo - intensywne opady deszczu. - 2018-06-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11 - Intensywne opady deszczu - 2018-06-27
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 8 zbiorczo - burze - 2018-06-26
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 8 zbiorczo - burze z gradem/1 - 2018-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.15 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Wisły - 2018-06-21
Informacjia o niebezpiecznym zjawisku nr I.21 gwałtowne wzrosty stanów wody na Odrze - 2018-06-21
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 zbiorczo - burze z gradem/2 - 2018-06-21
2018-06-13 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5 zbiorczo - intensywne opady deszczu. - 2018-06-13
Ostrzeże meteorologiczne zbiorne nr 4 Intensywne opady deszczu/1 - 2018-06-13
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze - burze z gradem - 2018-06-13
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo - intensywne opady deszczu, burze - 2018-06-12
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo - intensywne opady deszczu - 2018-06-12
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.18 gwałtowne wzrosty stanów wody - dopływy górnej i środkowej Odry - 2018-06-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5 - burze z gradem - 2018-06-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 4 burze z gradem. - 2018-06-09
2018-06-08 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 zbiorczo - burze z gradem - 2018-06-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2 - burze z gradem - 2018-06-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1 - burze - 2018-06-04
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:17 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra - 2018-06-04
2018-06-03 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:17 - Gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra - 2018-06-03
Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr 16 - 2018-06-03
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr 11 - 2018-06-03
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 49 - burze z gradem - 2018-06-03
Odwołanie Ostrzeżenia meteorologicznego nr 48 - burze z gradem - 2018-06-03
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.16 gwałtowne wzrosty stanów wody - dopływy górnej Odry - 2018-06-02
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:9 gwałtowne wzrosty stanów wody: zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły (śląskie) - 2018-06-02
2018-06-02 Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 48 - Burze z gradem - 2018-06-02
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47 - burze z gradem - 2018-06-01
Odwołanie ostrzeżenia meteorologiczne nr 46- burze- Beskid Śląski i Żywiecki. - 2018-05-29
Odwołanie ostrzeżenia meterologicznego nr 45 Burze - subregion centralny - 2018-05-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 46 -Burze - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-05-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 45 -Burze - subregion centralny - 2018-05-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44 burze z gradem/1. - 2018-05-27
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - burze z gradem - 2018-05-23
Komunikat WIOŚ - 2018-05-22
2018-05-16 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.6 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły).pdf - 2018-05-16
2018-05-16 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.8 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnia górnej Odry) - 2018-05-16
2018-05-16 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.3 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty - 2018-05-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 - Intensywne opady deszczu - 2018-05-16
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:7 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia górnej Odry - 2018-05-11
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 - burze z gradem - woj. śląskie - 2018-05-11
2018-05-09 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40 - burze z gradem - 2018-05-09
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 - burze z gradem - 2018-05-03
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 - burze - 2018-04-30
Wystąpienie I poziomu ostrzegania – przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 - 2018-04-24
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 - burze z gradem - 2018-04-23
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36 silny wiatr Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-04-08
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I.3 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Odry - 2018-04-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:3 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Odry - 2018-03-31
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 oblodzenie - województwo śląskie - 2018-03-27
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 zawieje, zamiecie śnieżne - subregion jurajski - 2018-03-17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 33 - oblodzenie (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-03-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 32 oblodzenie (subregion centralny) - 2018-03-16
2018-03-15 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne - subregion jurajski - 2018-03-15
Wystąpienie I poziomu ostrzegania - przekroczenie dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3. - 2018-03-15
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 30 oblodzenie - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-03-14
2018-03-12 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29 silny wiatr - Beskid Ślaski i Żywiecki - 2018-03-12
07.03.2018 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz powiadomienie o warunkach aerosanitarnych. - 2018-03-07
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2018-03-06
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2018-03-06
2018-03-05 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 28 opady marznące - województwo śląskie - 2018-03-05
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-03-05
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-03-04
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 27 z dn. 02.03.2018 r. -silny mróz - subregion jurajski. - 2018-03-03
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 26 z dn. 02.03.2018 r. -silny mróz - subregion centralny. - 2018-03-03
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 23 z dn. 28.02.2018 r. -silny mróz - beskid Śląski i Żywiecki. - 2018-03-02
2018.03.02 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27 silny mróz - subregion jurajski. - 2018-03-02
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 26 silny mróz - subregion centralny. - 2018-03-02
2018-02-28 Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 23 Silny mróz - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-02-28
2018-02-28 Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 24 Silny mróz - subregion centralny - 2018-02-28
2018-02-28 Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 25 - silny mróz (subregion jurajski) - 2018-02-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 25 Silny mróz - subregion jurajski - 2018-02-25
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 24 Silny mróz - subregion centralny - 2018-02-25
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 23 silny mróz - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-02-24
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3. - 2018-02-19
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3. - 2018-02-18
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3. - 2018-02-11
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3. - 2018-02-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-02-09
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 22 pady marznące - 2018-02-08
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-02-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21 pady marznące - woj. śląskie - 2018-02-08
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 20 intensywne opady śniegu - 2018-02-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 20 intensywne opady śniegu - woj. śląskie - 2018-02-07
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 19 opady marznące - woj. śląskie - 2018-02-07
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 19 opady marznące - woj. śląskie - 2018-02-07
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-02-06
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18 silny mróz subregion Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-02-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 oblodzenie - woj. śląskie - 2018-02-04
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 16 - silny wiatr (subregion Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-02-01
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16 silny wiatr subregion Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-01-31
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 15 - silny wiatr (subregion Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-01-30
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 14 - silny wiatr (subregion centralny) - 2018-01-30
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 13 - silny wiatr (subregion jurajski) - 2018-01-30
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 silny wiatr subregion Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-01-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14 silny wiatr subregion centralny - 2018-01-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13 silny wiatr - subregion jurajski. - 2018-01-29
Ostrzezenie meteorologiczne nr 12 - silna mgła - 2018-01-27
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-01-26
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11 - Intensywne opady śniegu (subregion Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-01-21
2018-01-18 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 10 - silny wiatr (subregion Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-01-18
2018-01-18 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9 - silny wiatr (subregion jurajski) - 2018-01-18
2018-01-18 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 8 - silny wiatr (subregion centralny) - 2018-01-18
Odwołanie Ostrzezenia meteorologicznego nr 7 opady marznące - 2018-01-17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 opady marznące - 2018-01-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-01-15
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 - opady marznące. - 2018-01-11
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-01-11
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 4 - oblodzenie Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-01-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 - oblodzenie (subregion centralny) - 2018-01-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2- silny wiatr - subregion centralny - 2018-01-03
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-01-03
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:50 - wzrosty stanów wody.( Olza) - 2017-12-30
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 143 - silny wiatr ( Beskid Śląski i Żywiecki). - 2017-12-30
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 142 - roztopy - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-12-30
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 141 - Intensywne opady śniegu - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-12-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 140 - silny wiatr - beskid śląski i zywiecki - 2017-12-27
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 139 silny wiatr - subregion jurajski - 2017-12-23
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 138 - opady marznące - 2017-12-21
Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM 10 -aktyalizacja. - 2017-12-16
Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM 10 - 2017-12-15
2017-12-13 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 137 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-12-13
2017-12-10 Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 134 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-12-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 136 - Roztopy (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-12-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 135 - silny wiatr - subregion centralny - 2017-12-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 134 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-12-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 133 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki. - 2017-12-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 132 - Oblodzenie (subregion jurajski) - 2017-11-30
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 131 - Oblodzenie (subregion centralny) - 2017-11-30
2017-11-29 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 130 - Intensywne opady śniegu (subregion jurajski) - 2017-11-29
2017-11-29 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 129 - Intensywne opady śniegu (subregion centralny) - 2017-11-29
2017-11-29 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 128 - Intensywne opady śniegu (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-11-29
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2017-11-27
2017-11-24 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 127 - silny wiatr (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-11-24
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 126 - oblodzenie - 2017-11-20
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2017-11-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 125 - intensywne opady śniegu - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-11-12
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 124 silny wiatr - Beskid Ślaski i Żywiecki - 2017-11-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 124 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-11-04
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 121 - intensywne opady deszczu (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-10-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I-48 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Odry - 2017-10-29
- 2017-10-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 123 opady śniegu (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-10-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 122 silny wiatr - województwo śląskie - 2017-10-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 121 intensywne opady deszczu (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-10-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:84 - Gwałtowne wzrosty stanów wód - Zlewnia Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły. - 2017-10-27
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 120 - intensywne opady deszczu(Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-10-26
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 119 - intensywne opady deszczu- Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-10-22
Zakaz stadionowy w ramach rozgrywek Nice I ligi pomiędzy drużynami GKS Tychy - GKS Katowice. - 2017-10-20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 118 - silna mgła - woj. śląskie - 2017-10-19
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 117 - silny wiatr (subregion jurajski) - 2017-10-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 116 - silny wiatr (subregion centralny) - 2017-10-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 115 - silny wiatr, Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-10-05
Odwołanie ostrzeżenie meteorologiczne nr 113 - intensywne opady deszczu Subregion Centralny - 2017-09-23
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I 42 - województwo śląskie - Górna Odra.pdf - 2017-09-23
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I 32 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Górnej Warty - 2017-09-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 0.6 - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły - 2017-09-22
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 114 - intensywne opady deszczu Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-09-22
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 113 - intensywne opady deszczu Subregion Centralny - 2017-09-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I-31 Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych ( zlewnia Warty) - 2017-09-21
Ostrzeżenie hydrologicznenr O:13 - zlewnia Górnej Odry. - 2017-09-21
Ostrzeżenie Hydrologiczne nr 4 - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2017-09-21
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 112 - intensywne opady deszczu (subregion jurajski). - 2017-09-21
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 111 - intensywne opady deszczu (subregion centralny). - 2017-09-21
Zmiana Ostrzeżenia meteorologicznego nr 110 - Intensywne opady deszczu - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-09-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I-76 Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych ( Małej Wisły, Soły, Przemszy, Brynicy) - 2017-09-20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 110 - intensywne opady deszczu (subregion Beskid Śląski i Żywiecki). - 2017-09-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:73 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły) - 2017-09-17
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 109 - intensywne opady deszczu - 2017-09-17
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 109 -intensywne opady deszczu. - 2017-09-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 108 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-09-13
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:71 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Mała Wisła, Przemsza, Brynica, Soła - 2017-09-12
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 106 - intensywne opady deszczu (subregion Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-09-12
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 107 - intensywne opady deszczu (subregion jurajski) - 2017-09-11
2017-09-11 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 106 - intensywne opady deszczu Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-09-11
2017-09-11 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 105 - intensywne opady deszczu (subregion centralny) - 2017-09-11
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 104 - intensywne opady deszczu Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-09-04
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 102 - burze z gradem - 2017-08-27
Odwołanie Informacji o niebezpiecznym Zjawisku Nr I:39 - zlewnia Odry i Olzy - 2017-08-21
- 2017-08-19
- 2017-08-19
- 2017-08-19
- 2017-08-19