Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Komunikaty i Ostrzeżenia

ZMIANA ostrzeżenia hydrologicznego nr 131 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie Małej Wisły, Soły) - 2023-06-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 131-Gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła, Soła - 2023-06-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 122- Burze z gradem - 2023-06-08
Ostrzeżenie hydrologicznego nr 65 -Gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra - 2023-06-07
Ostrzeżenie hydrologicznego nr 126 -Gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła, Przemsza, Soła - 2023-06-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 121 - Burze z gradem/1 - 2023-06-07
Odwołanie Ostrzeżenie hydrologicznego nr 123 -Gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła, Przemsza, Soła - 2023-06-06
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 120 burze z gradem ODWOŁANIE - 2023-06-06
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 123 - Gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła, Przemsza, Soła - 2023-06-06
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 119 - Burze z gradem/1 - 2023-06-06
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 120 - Susza hydrologiczna (zlewnia Przemszy i przyrzecza Wisły) - 2023-06-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 117 - przymrozki/1 - 2023-06-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 116 - przymrozki/1 - 2023-06-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 115 - przymrozki/1 - 2023-05-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 114 - burze z gradem 2 ZMIANA - 2023-05-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 62- gwałtowne wzrosty stanów wody 1 zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry - 2023-05-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 109 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2023-05-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 113 - Burze z gradem /1 - 2023-05-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 107 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Małej Wisły i Soły (śląskie) 1 - 2023-05-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 110 - Burze z gradem /1 - 2023-05-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 100 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy - 2023-05-18
Zmiana Ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 109 - Intensywne opady deszczu 1 - 2023-05-17
Zmiana Ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 108 - Intensywne opady deszczu/1 i 2 - 2023-05-17
ZMIANA Ostrzeżenia hydrologicznego nr 57 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 - zlewnia Odry - 2023-05-17
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 27 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 zlewnia Pilicy do Zb. Sulejów - 2023-05-17
ZMIANA ostrzeżenia hydrologicznego nr 96 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły z kaskadą zbiorników - 2023-05-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 96 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły wraz z kaskadą zbiorników (śląskie) - 2023-05-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 57 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 Odra i jej dopływy - 2023-05-16
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 107 - intensywne opady deszczu/1 i 2 - 2023-05-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 106 - Burze/1 - 2023-05-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 105- Przymrozki 1 - 2023-05-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 104- Przymrozki 1 - 2023-05-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 103 - Przymrozki 1 - 2023-05-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 102 - przymrozki/1 - 2023-05-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 101 - przymrozki/1 - 2023-05-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 100 - przymrozki/1 - 2023-05-03
ZMIANA Ostrzeżenia hydrologicznego nr 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody 1 zlewnia górnej Soły - 2023-05-03
ZMIANA Ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 99 - Intensywne opady deszczu 2 - 2023-05-02
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 92 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły wraz z kaskadą zbiorników (śląskie) 1 - 2023-05-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 98 - intensywne opady deszczu/1 - 2023-05-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 97 - przymrozki/1 - 2023-04-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 91 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły wraz z kaskadą zbiorników (śląskie) 1 - 2023-04-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 96 - przymrozki/1 - 2023-04-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 95 - przymrozki 1 - 2023-04-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 94 - przymrozki/1 - 2023-04-26
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - 25.04.2023 r. - 2023-04-26
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 93 przymrozki pow. cieszyński, żywiecki. - 2023-04-25
Odwołanie Ostrzeżenia hydrologicznego nr 88 - wezbranie z przekorczeniem stanów ostrzegawczych - 2023-04-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 88 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 zlewnia Przemszy. - 2023-04-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 92 - przymrozki - 2023-04-17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 91 przymrozki pow. cieszyński, żywiecki. - 2023-04-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 90 - przymrozki/1 - 2023-04-14
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 89 - Przymrozki - 2023-04-10
2023-04-09 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 88 - przymrozki - 2023-04-09
2023-04-08 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 87 - przymrozki - 2023-04-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 86 - Oblodzenie/1 - 2023-04-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 85 - Przymrozki/1 i Przymrozki ZMIANA/1 - 2023-04-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 84 - Opady marznące 1 - 2023-04-06
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 83 - przymrozki - 2023-04-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 82 - opady śniegu 1 - 2023-04-02
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 76 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Zlewnie Przemszy do ujścia Brynicy oraz górna zl. Brynicy (śląskie) 2 - 2023-04-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 81 - przymrozki 1 i oblodzenie 1 - 2023-04-02
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 80 przymrozki, roztopy/1 - 2023-03-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 79 - oblodzenie/1 - 2023-03-28
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. - 2023-03-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78 silny wiatr/1 - 2023-03-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 77 - opady śniegu 1 ZMIANA - 2023-03-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 76 - opady śniegu 1 - 2023-03-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 75 - przymrozki 1 - 2023-03-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 74 - oblodzenie 1 - 2023-03-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 73 - przymrozki 1 - 2023-03-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 72 - oblodzenie/1, opady śniegu/1, przymrozki/1 - 2023-03-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 70 - burze/1 - 2023-03-25
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 69 - przymrozki/1 - 2023-03-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 68 - przymrozki/1 - 2023-03-17
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 67 - Przymrozki - 2023-03-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 66 - Przymrozki/1 - 2023-03-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 65 - silny wiatr/1 - 2023-03-14
Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 63 - Silny wiatr - 2023-03-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 62 - Silny wiatr 1 - 2023-03-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 61 - Silny wiatr ODWOŁANIE - 2023-03-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 60 - Silny wiatr/1 ZMIANA - 2023-03-11
ZMIANA ostrzeżenia hydrologicznego nr 66 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie Przemszy do ujścia Brynicy oraz Brynicy/2 - 2023-03-11
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 66 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie Przemszy do ujścia Brynicy oraz Brynicy/2 - 2023-03-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 59 - oblodzenie i intensywne opady śniegu/1 - 2023-03-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 58 oblodzenie 1 - 2023-03-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 57 - silny wiatr/1 - 2023-03-10
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 61 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 Przemsza do ujścia Brynicy, Brynica (śląskie) - 2023-03-09
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 56 oblodzenie/1 - 2023-03-07
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 55 oblodzenie/1 - 2023-03-05
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2023 - 2023-03-03
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 02.03.2023 r. - 2023-03-03
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 01.03.2023 r. - 2023-03-02
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 02.03.2023 - 2023-03-02
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 02.03.2023 - 2023-03-02
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01-02.03.2023 - 2023-03-01
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μgm3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2023-02-27
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 μg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu. - 2023-02-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 54- oblodzenie/1 - 2023-02-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 56 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 zlewnia Przemszy. - 2023-02-24
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 48 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy - 2023-02-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 47 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, Soła od kaskady zbiornników do ujścia do Wisły 2 - 2023-02-20
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 53 Roztopy/1 - 2023-02-19
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 52 silny wiatr 1 - 2023-02-19
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 51 oblodzenie/1 - 2023-02-19
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 39 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 Mała Wisła, Przemsza, Soła - 2023-02-19
ODWOŁANIE ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 50 - intensywne opady deszczu/1 - 2023-02-18
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 49 silny wiatr/1 - 2023-02-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 26 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2023-02-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 25 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Olza, Czadeczka) - 2023-02-18
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 48 silny wiatr1- zjawisko zakończyło się. - 2023-02-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 31 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Zl. Małej Wisły, Przemszy, Soły (śląskie) - 2023-02-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 47 - intensywne opady deszczu/1 - 2023-02-17
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 46 silny wiatr/1 - 2023-02-17
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 45 roztopy/2 - 2023-02-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 30 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 ZL. Przemszy wraz ze zb. Przeczyce, Brynicy wraz ze zb. Kozłowa Góra - 2023-02-13
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu inf. dla pyłu zawieszonego PM10 - 2023-02-13
ODWOŁANIE ostrzeżenia meteorologicznego nr 44 - opady marznące/1 - 2023-02-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 43 - opady marznące/1 - 2023-02-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 42 silny mróz/1 ODWOŁANIE - 2023-02-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.02.2023 r. aktualizacja - 2023-02-09
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 07.02.2023 r. - 2023-02-08
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 07.02.2023 r. - 2023-02-08
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 08-09.02.2023 r. - 2023-02-08
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2023-02-07
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2023-02-07
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 41 silny mróz 1 - 2023-02-07
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu inf. dla pyłu zawieszonego PM10 - 2023-02-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 40 silny mróz/1 - 2023-02-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 39 Intensywne opady śniegu/2 ZMIANA - 2023-02-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 10 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - Pilica do Zb. Sulejów (śląskie) - 2023-02-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 28 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - zlewnia Przemszy powyżej zbiornika Przeczyce (śląskie) - 2023-02-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 27 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy - 2023-02-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 2 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Warta górna od Poraja do Liswarty) - 2023-02-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 19 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Bierawka) - 2023-02-04
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr 25 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Mała Wisła) - 2023-02-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 26 -wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3 - Przemsza do ujścia Brynicy i Brynica - 2023-02-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 25 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnia Pszczynki) - 2023-02-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 38 - Zawieje/zamiecie śnieżne - 2023-02-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 37 oblodzenie/1 - 2023-02-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 36 silny wiatr/1 - 2023-02-03
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 35 Intensywne opady śniegu2/ ZMIANA - 2023-02-03
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 34 Intensywne opady śniegu1 - ODWOŁANIE - 2023-02-03
2023-02-02 Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 33 - Intensywne opady śniegu/1 - 2023-02-02
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 24 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Brynica - 2023-02-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 32 silny wiatr/1 i zawieje, zamiecie śnieżne/1 - 2023-02-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 31 Intensywne opady sniegu/1 - 2023-02-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 30 zawieje i zamiecie śnieżne/1 - 2023-01-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 29 - oblodzenie/1 - 2023-01-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 28 opady marznące ODWOŁANIE oraz Intensywne opady śniegu/1 - 2023-01-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 27 - opady marznące/1 - 2023-01-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 26 - opady marznące/1 ODWOŁANIE - 2023-01-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 25 - opady marznące/1 - 2023-01-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 24 - opady marznące/1 ZMIANA - 2023-01-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 23 - opady marznące - 2023-01-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 23 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Pszczynka - 2023-01-24
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 22 - opady marznące/1. - 2023-01-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 8-wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Odra i jej dopływy - 2023-01-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 21 opady marznące - ODWOŁANIE - 2023-01-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 20 - Gęsta mgła - 2023-01-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 19 - opady marznące - 2023-01-22
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 18- marznace opady - 2023-01-21
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 17 - opady marznące/1 - 2023-01-21
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 16 - intensywne opady śniegu/1 ODWOŁANIE - 2023-01-21
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 15 - intensywne opady śniegu/2 ODWOŁANIE - 2023-01-21
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 14 - intensywne opady śniegu/1 - 2023-01-20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13 Intensywne opady śniegu/2 - 2023-01-20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 Oblodzenie/1 - 2023-01-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 11 - Intensywne opady śniegu 1 ODWOŁANIE oraz oblodzenie 1 - 2023-01-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 10 - Intensywne opady śniegu 1 - 2023-01-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 9 - Oblodzenie /1 - 2023-01-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 8 - silny wiatr 1 ZMIANA - 2023-01-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 7 - silny wiatr/1 - 2023-01-14
ZMIANA ostrzeżenia hydrologicznego nr 4 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2. Mała Wisła od Zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy - 2023-01-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 6 - intensywne opady deszczu 1 Intensywne opady śniegu 1 ODWOŁANIE - 2023-01-10
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 235 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2. Mała Wisła od Zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy - 2023-01-10
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 237 - gwałtowne wzrosty stanów wody 1 Mała Wisła, Przemsza, Soła - 2023-01-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 5 - intensywne opady deszczu/1 Intensywne opady śniegu/1 ZMIANA - 2023-01-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 3 - intensywne opady śniegu 1 - 2023-01-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 2 - silny wiatr - 2023-01-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 235 gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - Przemsza do ujścia Brynicy, Brynica - 2023-01-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 1 - silny wiatr/1 - 2023-01-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 263 - silny wiatr/1 - odwołanie - 2022-12-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 263 - silny wiatr/1 - 2022-12-30
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 262 - roztopy - odwołanie - 2022-12-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 154 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 górna Odra i Czadeczka - 2022-12-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 153 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - rzeka górna Odra - 2022-12-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 222 - wezbranie z przekroczeniem stanow ostrzegawczych/2 zlewnia Małej Wisły, Przemszy - zmiana - 2022-12-23
Ostrzeżenia hydrologiczne nr 152 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Bierawka - 2022-12-23
Ostrzeżenia hydrologiczne nr 97 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - zlewnia górnej Pilicy - 2022-12-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 222 - wezbranie z przekroczeniem stanow ostrzegawczych/2 zlewnia Małej Wisły, Przemszy - 2022-12-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 261 - roztopy/1 - 2022-12-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 260 - oblodzenie/1 - 2022-12-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 259 - roztopy/1 - 2022-12-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 258 - Opady marznące/1 - 2022-12-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 257 - roztopy1 - 2022-12-20
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (w dniu 19.12.2022 r.) - 2022-12-20
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 256 -zawieje/zamiecie śnieżne/1 ODWOŁANIE - 2022-12-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 255 - Opady marznące/1 - 2022-12-19
19.12.2022 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM II - 2022-12-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 254 - Zawieje, zamiecie śnieżne - 2022-12-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 253 - mgła i szadź 1 - 2022-12-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 252 - silny mróz/1 - 2022-12-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 251 - silny mróz 1 - 2022-12-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 250 - Silny mróz (stopień zagrożenia 1) - 2022-12-17
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-17
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.12.2022 r. - 2022-12-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 249 - Intensywne opady śniegu (stopień zagrożenia 1) zmiana - 2022-12-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 248 - intensywne opady śniegu 1 - 2022-12-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 247 - Opady marznące/2 Odwołanie - 2022-12-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 246 - intensywne opady śniegu/1. Odwołanie - 2022-12-16
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 17-18.12.2022 - 2022-12-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 245 - Opady marznące i intensywne opady śniegu - 2022-12-15
Przekroczenie poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-12-15
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-12-15
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 244 - Silny mróz/1 - 2022-12-13
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 243 - intensywne opady śniegu/1 - 2022-12-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 242 - opady marznące/1 - 2022-12-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 241 - oblodzenie/1 - 2022-12-09
2022-12-09 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 240 - opady marznące 2 (pow. bielski, cieszyński i żywiecki) - 2022-12-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 239 - oblodzenie/1 - 2022-12-06
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-06
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-06
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 238 - opady marznące (pow. żywiecki)- odwołanie - 2022-12-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 237 - opady marznące (pow. żywiecki) - 2022-12-05
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pow. żywiecki) w dniu 04.12.2022 r. - 2022-12-05
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-05
Odwołanie powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM II (pow. cieszyński i raciborski, żywiecki) - 2022-12-05
=Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 236 - gęsta mgła/1 - 2022-12-04
UWAGA! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM II (pow. cieszyński i raciborski, żywiecki) - 2022-12-04
UWAGA SMOG! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM III (pow. żywiecki) - 2022-12-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 235 - opady marznące 1 - 2022-12-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 234 - opady marznące 1 - 2022-12-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 233 - opady marznące 1 ODWOŁANIE - 2022-12-03
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 232 - opady marznące/1 - 2022-12-02
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-11-30
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-11-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 231 - mgła 1 - ODWOŁANIE - 2022-11-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 230 - gęsta mgła/1 - 2022-11-29
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-11-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 229- oblodzenie 1 - 2022-11-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 228 - opady marznące/1 ODWOŁANIE - 2022-11-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 227 - opady marznące/1 - 2022-11-25
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-11-25
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. - 2022-11-25
ODWOŁANIE ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 226- oblodzenie 1 - 2022-11-25
Odwołani ostrzeżenia Intensywne opady śniegu ODWOŁANIE - 2022-11-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 224 - intensywne opady śniegu/1 ZMIANA - 2022-11-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 223- oblodzenie/1 - 2022-11-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 222 - intensywne opady śniegu/1 - 2022-11-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 221 - intensywne opady śniegu/1 - 2022-11-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 220 - opady marznące/1 - 2022-11-23
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.11.2022 - 2022-11-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 218 - mgła/1 ODWOŁANIE - 2022-11-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 218 - mgła - 2022-11-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 217 - opady marznące 1 - 2022-11-21
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego w powietrzu - 2022-11-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 215 - opady marznące 1 - 2022-11-20
20.11.2022 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM III - 2022-11-20
20.11.2022 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM II - 2022-11-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 214 - oblodzenie/1 ZMIANA - 2022-11-18
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2022-11-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 213 - oblodzenie/1 ZMIANA - 2022-11-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 212 - oblodzenie 1 - 2022-11-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 211 - oblodzenie/1 - 2022-11-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 210 - opady marznące/1 - 2022-11-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 209 - oblodzenie 1 - 2022-11-16
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.11.2022 - 2022-11-16
ODWOŁANIE Ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 208 - gęsta mgła 1 - 2022-11-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 207 - gęsta mgła 1 - 2022-11-15
ODWOŁANIE Ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 206 - gęsta mgła 1 - 2022-11-15
14.11.2022 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-11-15
ODWOŁANIE ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 205 - 2022-11-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 204 - gęsta mgła/1 - 2022-11-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 203 - gęsta mgła/1 - 2022-11-14
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14.11.2022 - 2022-11-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 202 - gęsta mgła/1 - 2022-11-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 201 - gęsta mgła/1 - 2022-11-13
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-11-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 200 - gęsta mgła 1 ODWOŁANIE - 2022-11-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 199 - Gęsta mgła - 2022-11-12
2022-11-04 Ostrzeżenie hydrologiczne nr 218 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Małej Wisły, Przemszy i Soły 1 - 2022-11-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 198 - intensywne opady deszczu/1 - 2022-11-04
Odwołanie Ostrzeżenia hydrologicznego nr 216 - susza hydrologiczna (Zlewnie Przemszy i przyrzecze Wisły) - 2022-10-31
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 102 - susza hydrologiczna (Górna Warta) - 2022-10-31
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 197 - gęsta mgła/1 - 2022-10-31
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 195 - gęsta mgła/1 - 2022-10-27
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-10-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 216 - susza hydrologiczna (Zlewnie Przemszy i przyrzecze Wisły) - 2022-10-19
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 194 - silny wiatr 1 - 2022-10-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 213 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Małej Wisły/st.zagr. 2 - 2022-10-03
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 99 - susza hydrologiczna (Warta) - 2022-10-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 193 - Intensywne opady deszczu 1 - 2022-10-03
2022-10-01 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 192 - gęsta mgła 1 ODWOŁANIE - 2022-10-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 190 - gęsta mgła/1 - 2022-09-30
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 190 - gęsta mgła/1 - 2022-09-26
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2.5 w powietrzu - 2022-09-26
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 100 gwałtowne wzrosty stanów wody - górna Warta do Poraja - 2022-09-15
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 208 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Małej Wisły, Przemszy i Soły - 2022-09-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 189- silny deszcz z burzami/1 - 2022-09-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 99 - susza hydrologiczna Warta - 2022-09-12
ZMIANA Ostrzeżenia hydrologicznego nr 207- gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła ze zb. Goczałkowice, Przemsza/1 - 2022-09-11
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 207 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła ze zb. Goczałkowice, Przemsza 1 - 2022-09-11
ZMIANA Ostrzeżenia hydrologicznego nr 200 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Małej Wisły, Przemszy i Brynicy 2 - 2022-09-10
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 90 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - górna Pilica 2 - 2022-09-10
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 203 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Brynica ze zb. Kozłowa Góra 2 - 2022-09-10
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 202 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Małej Wisły, Przemszy, Soły 1 - 2022-09-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 98 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty i Liswarty 1 - 2022-09-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 201 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - Brynica ze zb. Kozłowa Góra/ 3 - 2022-09-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 200 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Małej Wisły i Przemszy 1 - 2022-09-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 135 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra 1 - 2022-09-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 188 - silny deszcz z burzami/1 - 2022-09-09
2022-09-09 Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 95 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty. - 2022-09-09
2022-09-09 ODWOŁANIE Ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 186 - silny deszcz z burzami1 - 2022-09-09
2022-09-08 Zmiana Ostrzeżenia hydrologicznego nr 197 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Małej Wisły, Przemszy, Soły 1 - 2022-09-08
ZMIANA Ostrzeżenia hydrologicznego nr 132 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Odry - 2022-09-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 96 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty i Liswarty - 2022-09-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 95 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty od Poraja do Liswarty - 2022-09-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 197 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2022-09-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 132 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Odry - 2022-09-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 186 - silny deszcz z burzami/1 - 2022-09-08
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 185 - burze z gradem - 2022-09-08
Odwołanie ostrzeżenia hydrologiczne nr 76 - susza hydrologiczna - Warta - 2022-08-30
ODWOŁANIE Ostrzeżenia hydrologicznego nr 65 - susza hydrologiczna - zlewnia Odry - 2022-08-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 184 - burze z gradem ZMIANA/1 - 2022-08-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 89 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Pilica 1 - 2022-08-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 182 - burze z gradem 3 ZMIANA - 2022-08-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 182 - burze z gradem 2 ZMIANA - 2022-08-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 90 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Warty 1 ZMIANA - 2022-08-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 130 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Odry/1 - 2022-08-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 90 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Warty - 2022-08-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 192 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Gostyni i Przemszy/1 - 2022-08-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 191 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły i Soły/1 - 2022-08-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 181 - Burze z gradem 1 - 2022-08-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 127 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 -zlewnia Odry - 2022-08-27
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 189 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Wisła i Soła/1 - 2022-08-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 180 - burze z gradem/1 - 2022-08-27
ODWOŁANIE ostrzeżeń meteorologicznych nr 179 - burze z gradem/1 - 2022-08-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 178 - UPAŁ/1 - 2022-08-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 187 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2022-08-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 118 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - zlewnia Odry - 2022-08-25
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 177 - Burze z gradem 1 - 2022-08-25
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 176 - Burze z gradem - 2022-08-24
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 116 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Odra/2 - 2022-08-24
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 69- susza hydrologiczna -Odra od Chałupek do Koźla, Bierawka, Kłodnica, Mała Panew (opolskie, śląskie) - 2022-08-24
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 87 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta/1 - 2022-08-24
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 88 - gwałtowne wzrosty stanów wody - m.in. Zlewnia Pilicy/1 - 2022-08-24
Ostrzeżenie hydrologiczna nr 182 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły wraz z kaskadą zbiorników (śląskie)/2 - 2022-08-24
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 175 - burze z gradem 1 i 2 - 2022-08-24
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 86 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Pilica1 - 2022-08-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 85 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta, Liswarta 1 - 2022-08-23
Ostrzeżenie hydrologiczna nr 110 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Odra 2 - 2022-08-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 177 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Wisła 2 - 2022-08-23
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 174 - Burze z gradem/1 i 2 - 2022-08-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 107 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Odra/2 - 2022-08-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 84 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Zlewnia Górnej Pilicy 1 - 2022-08-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 83 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta 1 - 2022-08-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 174 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie Małej WisłyPrzemszy i Soły wraz z kaskadą zbiorników/2 - 2022-08-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 81- gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej i środkowej Warty/1 - ODWOŁANIE - 2022-08-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 173 burze z gradem/1 i 2 - 2022-08-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 172 intensywne opady deszczu/1 - 2022-08-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 83 gwałtowne wzrosty stanów wody Pilica/1 - 2022-08-21
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 171 gwałtowne wzrosty stanów wody Przemsza/1 - 2022-08-21
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 81- gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej i środkowej Warty/1 - 2022-08-21
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 100 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Odra/2 - 2022-08-21
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 170 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie Małej Wisły oraz Soły wraz z kaskadą zbiorników/2 - 2022-08-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 171 - burze z gradem 1 - 2022-08-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 170 - silny deszcz z burzami 2 - 2022-08-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 169 - burze z gradem - ODWOŁANIE - 2022-08-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 168 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Soła wraz z kaskadą zbiorników (śląskie) 2 - 2022-08-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 168 - burze z gradem 3 ZMIANA - 2022-08-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 78- gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów Warty 1 - 2022-08-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 95 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry (opolskie, śląskie) 1 - 2022-08-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 165 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisły, Przemsza, Soła 1 - 2022-08-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 167 - burze z gradem/2 - 2022-08-20
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 166 - burze z gradem/2 ZMIANA - 2022-08-19
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 163 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła, Przemsza, Soła/1 - 2022-08-19
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 81 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Pilicy/1 - 2022-08-19
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 77 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów Warty/1 - 2022-08-19
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 93 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra/1 - 2022-08-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 165 - burze z gradem - 2022-08-19
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr 76 - susza hydrologiczna - Warta i Liswarta - 2022-08-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 76 - susza hydrologiczna Warta górna z Liswartą - 2022-08-18
ODWOŁANIE ostrzeżeń meteorologicznych nr 164 - burze z gradem/1 - 2022-08-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 163 - burze z gradem/1 - 2022-08-17
Odwołanie ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 162- burze z gradem - 2022-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 161 - burze z gradem/2 - 2022-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 160 - burze z gradem/2 ZMIANA - 2022-08-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Górnej Odry do Koźla, zlewnia Czadeczki 1 - 2022-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 159- Upał/2 ZMIANA - 2022-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 158- Upał/2 - 2022-08-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 155 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2022-08-16
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 157 - burze z gradem/1 - 2022-08-16
ODWOŁANIE ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 156 - burze z gradem/1 - 2022-08-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 155- Upał/2 - 2022-08-15
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 73 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów Warty - 2022-08-15
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 91 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Odry - 2022-08-15
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 148 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2022-08-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 154 - burze z gradem/1 - 2022-08-15
ODWOŁANIE ostrzeżeń meteorologicznych nr 153 - burze z gradem/1 - 2022-08-14
ODWOŁANIE ostrzeżeń meteorologicznych nr 152 - burze z gradem/1 - 2022-08-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 72 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty - 2022-08-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 90 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Odry - 2022-08-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 143 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2022-08-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 151 - burze z gradem/1 - 2022-08-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 142 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła, Brynica, Przemsza i przyrzecze Wisły 1 - 2022-08-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 150 - silny deszcz z burzami/1 - 2022-08-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 149 - Silny deszcz z burzami/1 - 2022-08-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 71 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta górna do Poraja 1 - 2022-08-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 148 - burze z gradem 1 - 2022-08-11
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 61 - susza hydrologiczna - Warta górna z Liswartą - 2022-08-06
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 70 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta górna - 2022-08-06
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 89 - gwałtowne wzrosty stanów wody 1 - zlewnie dopływów Odry - przedłużenie - 2022-08-06
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 147- silny deszcz z burzami 1 / zmiana burze z gradem 1 - 2022-08-06
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 89 - gwałtowne wzrosty stanów wody /1 zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry (śląskie) - 2022-08-05
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 05.08.2022 r. - 2022-08-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 14 - burze z gradem/1 - 2022-08-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 145 - UPAŁ/2 - 2022-08-04
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 144 -UPAŁ/2 - 2022-08-03
ODWOŁANIE Ostrzeżenia hydrologicznego nr 127 - susza hydrologiczna - Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ującia Przemszy - 2022-08-03
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 67 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Warta górna od Poraja - 2022-08-01
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 87 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Olza) - 2022-07-31
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 143- Silny deszcz z burzami/ 2 - 2022-07-31
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 87 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Olza) st.zagr.2 - 2022-07-31
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 142- Silny deszcz z burzami /st.zagr.3 - 2022-07-31
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 67 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Warta górna od Poraja/st.zagr.2 - 2022-07-31
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 86 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra 1 - 2022-07-31
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr 138 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Wisła/ 1 - 2022-07-31
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr 137 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Mała Wisła, Przemsza, Soła wraz z kaskadą zbiorników/ 2 - 2022-07-31
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 66 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - Warta górna do Poraja - 2022-07-31
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 65 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - górna i środkowa Warta - 2022-07-30
ODWOŁANIE ostrzeżenia hydrologicznego nr 64 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie górnej i środkowej Warty - 2022-07-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 84 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra i jej dopływy - 2022-07-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 81 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra i jej dopływy/1 - 2022-07-30
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 77 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica)/2 - 2022-07-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 64 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Warta górna i środkowa/1 - 2022-07-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 137 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Mała Wisła, Przemsza, Soła wraz z kaskadą zbiorników/2 - 2022-07-30
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 141 -silny deszcz z burzami/2 - 2022-07-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 78 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra/1 - 2022-07-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 140- Burze z gradem/1 - 2022-07-29
Odwołanie ostrzeżenia hydrologiczne nr 63 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta - 2022-07-26
2022-07-26 Odwołanie ostrzeżenie hydrologiczne nr 77 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Górna Odra 1 - 2022-07-26
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 130 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Wisła/1 - 2022-07-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 138- Burze z gradem ODWOŁANIE - 2022-07-26
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 63 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Widawka, Grabia, Nieciecz (łódzkie, śląskie)/1 - 2022-07-26
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 77 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Górna Odra/1 - 2022-07-26
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 130 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Wisła/1 - 2022-07-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 138- Burze z gradem 1 - 2022-07-26
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 61 - susza hydrologiczna Warta górna z Liswartą - 2022-07-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 127 - susza hydrologiczna Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy - 2022-07-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 137- Upał ODWOŁANIE - 2022-07-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 136 - Upał ODWOŁANIE - 2022-07-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 126 - gwałtowne wzrosty stanów wody - 2022-07-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 59 - gwałtowne wzrosty stanów wody - 2022-07-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 74 - gwałtowne wzrosty stanów wody - 2022-07-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 72 - gwałtowne wzrosty stanów wody - 2022-07-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 135 - burze z gradem/2 - 2022-07-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 134- Burze z gradem ODWOŁANIE - 2022-07-22
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu / 2 - 2022-07-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 69 - susza hydrologiczna Odra od Chałupek do Koźla, Bierawka, Kłodnica, Mała Panew/-1 - 2022-07-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 133- Burze z gradem - 2022-07-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 57 - susza hydrologiczna Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko - 2022-07-21
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (180-240 μg/m3) dla ozonu w powietrzu. - 2022-07-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 132 - Upał 3/ZMIANA - 2022-07-20
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu - 2022-07-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 131 - Upał/ZMIANA - 2022-07-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 130 - Upał - 2022-07-19
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 65 susza hydrologiczna - 2022-07-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 129 - Upał /2 - 2022-07-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 128- burze z gradem/1 - 2022-07-16
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2022-07-15
ODWOŁANIE ostrzeżenia hydrologicznego nr 64 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Kłodnica) - 2022-07-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 127 - Burze z gradem/1 ODWOŁANIE - 2022-07-15
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 64 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - Kłodnica - 2022-07-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 126 - burze z gradem/1 - 2022-07-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 54 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych-Warta górna do Poraja/2 - 2022-07-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 125 - Burze z gradem - 2022-07-10
ODWOŁANIE Ostrzeżenia hydrologicznego nr 119 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Soły oraz Małej Wisły) - 2022-07-08
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 124 - Silny deszcz z burzami (pow.żywiecki) /1 ODWOŁANIE. - 2022-07-08
ODWOŁANIE ostrzeżenia hydrologicznego nr 98 - susza hydrologiczna (Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy) - 2022-07-08
Ostrzeżenie hydrologicznego nr 119 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła i Soła - 2022-07-08
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 123 - Silny deszcz z burzami/1 - 2022-07-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 61 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Odry) - 2022-07-05
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr 112 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Zlewnia Soły oraz Małej Wisły poniżej zb. Goczałkowice - 2022-07-05
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr 111 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - Zlewnia Małej Wisły i Przemszy - 2022-07-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 58 - gwałtowne wzrosty stanów wody zlewnia górnej i środkowej Odry/1 ZMIANA - 2022-07-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 53 - gwałtowne wzrosty stanów wody zlewnia Warty/1. - 2022-07-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 58 - gwałtowne wzrosty stanów wody zlewnia górnej i środkowej Odry (śląskie)/1 - 2022-07-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 112 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Zlewnia Soły oraz Małej Wisły poniżej zb. Goczałkowice - 2022-07-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 111 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - Zlewnia Małej Wisły i Przemszy - 2022-07-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 51 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty - 2022-07-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 63 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Pilicy do zb. Sulejów (śląskie) - 2022-07-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 122 - silny deszcz z burzami/2 - 2022-07-04
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 121- Burze z gradem/2/ODWOŁANIE - 2022-07-02
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 120- Burze z gradem/2/Zmiana - 2022-07-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 103 - gwałtowne wzrosty stanów wody ZMIANA/ Mała Wisła , Przemsza, Soła - 2022-07-01
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 μg/m3) dla ozonu w powietrzu. - 2022-07-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 48 - gwałtowne wzrosty stanów wody zlewnia górnej Warty (śląskie) - 2022-07-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 57 - gwałtowne wzrosty stanów wody zlewnia górnej Odry i jej dopływów (śląskie) - 2022-07-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody zlewnia Wisły - 2022-07-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 103 - gwałtowne wzrosty stanów wody zlewnia Małej Wisły Soły i Przemszy - 2022-07-01
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 119 - Burze z gradem 2 - 2022-07-01
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 118 - Burze z gradem 3 - zmiana - 2022-06-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 44 - gwałtowne wzrosty stanów wody Warta górna do Poraja - 2022-06-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 97 -ZMIANA gwałtowne wzrosty stanów wody Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2022-06-30
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 117 - Burze z gradem/1 - 2022-06-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 56 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej i środkowej Odry - 2022-06-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 42 - gwałtowne wzrosty stanów wody zlewnia górnej Warty - 2022-06-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 98 - susza hydrologiczna - Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie) - 2022-06-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 97 - gwałtowne wzrosty stanów wody Zlewnie Małej Wisły, do zb. Goczałkowice, Pszczynki, Gostyni oraz Brynicy (śląskie) - 2022-06-30
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 116 - Burze z gradem 2 - 2022-06-30
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr 94 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły (śląskie)/1 - 2022-06-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 40- gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta, Liswarta - 2022-06-29
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 115 - Burze z gradem/2 - 2022-06-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów Odry/1 - 2022-06-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 39 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta/1 - 2022-06-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 94 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły (śląskie)/1 - 2022-06-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 114 - burze z gradem/1 - 2022-06-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 113- Upał 2 ZMIANA - 2022-06-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 90 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły)/1 - 2022-06-28
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 37 gwałtowne wzrosty stanów wody, Warta/1 - 2022-06-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 49 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry/1 - 2022-06-28
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 51 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Pilica)/1 - 2022-06-28
Ostrzeżenia meteorologiczne 112 Burze z gradem 2 - 2022-06-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 111 Burze z gradem 1 - 2022-06-27
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 88 - susza hydrologiczna (zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły) - 2022-06-27
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego PM2.5 - 2022-06-27
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 110 upał/1 i 2 - 2022-06-24
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 109 Burze z gradem 2 - odwołanie - 2022-06-20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 108 Burze z gradem/2 - ODWOŁANIE - 2022-06-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 45 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Pilica/1 - 2022-06-20
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 308 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta - 2022-06-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 42 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Odra - 2022-06-20
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 81, gwałtowne wzrosty stanów wody, Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2022-06-20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 107 Burze z gradem 2 - 2022-06-20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 106 upał/2 - 2022-06-18
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 105 - burze z gradem/3 zmiana - 2022-06-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 29 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta/1 - 2022-06-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 44 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Pilica/1 - 2022-06-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 40 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Odra - 2022-06-16
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 75, gwałtowne wzrosty stanów wody, Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły (śląskie) - 2022-06-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 104 - burze z gradem 1 - 2022-06-16
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 43 - gwałtowne wzrosty stanów wody - doływy Wisły - 2022-06-13
Ostrzeżenie meteorologiczna nr 103 burze z gradem 1. - 2022-06-13
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 28 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Warta - 2022-06-13
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 38, gwałtowne wzrosty stanów wody, zlewnie dopływów górnej Odry (śląskie) - 2022-06-13
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 70, gwałtowne wzrosty stanów wody, Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły (śląskie) - 2022-06-13
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 43 - gwałtowne wzrosty stanów wody - doływy Wisły - 2022-06-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 102 - burze z gradem 2 - 2022-06-13
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 37 - susza hydrologiczna (Zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły) - 2022-06-12
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 64 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Brynica) ODWOŁANIE - 2022-06-10
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 64 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Brynica/2 - 2022-06-10
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 36- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychy/2/Odra - 2022-06-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 35- gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Odra - 2022-06-09
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 59 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Mała Wisła od zb. Goczałkowice, Przemsza od ujścia Brynicy oraz zlewnia Soły (śląskie) - 2022-06-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 58- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychy/2/Wisła - 2022-06-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 23- gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Warta - 2022-06-09
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 20 - susza hydrologiczna - 2022-06-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:41 - gwałtowne wzrosty stanów wody (dopływy Wisły) - 2022-06-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 101 - burze z gradem 2 - 2022-06-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 53 ZMIANA - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnia Małej Wisły, Przemszy i Soły (śląskie)) - 2022-06-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 100 - burze z gradem 1 - 2022-06-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 34 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2022-06-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 22 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2022-06-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 53 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnia Małej Wisły, Przemszy i Soły (śląskie))/1 - 2022-06-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 99 - burze z gradem/1 - 2022-06-07
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 50 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnia Małej Wisły, Przemszy i Soły wraz z kaskadą zbiorników (śląskie))/1 - 2022-06-07
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 33 - gwałtowne wzrosty stanów wody zlewnie dopływów Odry górnej/1 - 2022-06-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 98 - burze z gradem/1 - 2022-06-07
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 29 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2022-06-03
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 44- gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Zlewnia Przemszy, Małej Wisły, Soły/1 - 2022-06-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 97 - silny deszcz z burzami/1 - 2022-06-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 96 - burze z gradem 1 - ODWOŁANIE - 2022-06-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 95 - burze z gradem 1 - 2022-06-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 94 - Silny wiatr1 - 2022-05-28
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 42 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 - 2022-05-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 93 - Intensywne opady deszczu/1 - 2022-05-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 92 - Silny deszcz z burzami - 2022-05-24
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 20 - susza hydrologiczna (Zlewnia górnej Warty z Liswartą) - 2022-05-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 91 - silny wiatr/1 ODWOŁANIE - 2022-05-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 90 - silny wiatr/1 ODWOŁANIE - 2022-05-21
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 89 - Burze z gradem - 2022-05-21
2022-05-21 Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 88 - Burze z gradem - 2022-05-21
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 87 - Burze z gradem - 2022-05-21
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 38- gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Wisła - 2022-05-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 15 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Warta - 2022-05-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 25 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Odra - 2022-05-20
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 36 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Pilica - 2022-05-20
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 86 - burze z gradem/2 oraz silny wiatr/1 - 2022-05-20
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 85 - burze z gradem/2 - 2022-05-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 84 - przymrozki - 2022-05-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 83 - przymrozki - 2022-05-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 82 Burze z gradem1 - ODWOŁANIE - 2022-05-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 37 - susza hydrologiczna -Zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły - 2022-05-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 81 - Burze z gradem/1 - 2022-05-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 80 Burze z gradem - odwołanie/1 - 2022-05-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 79 - burze z gradem/1 - 2022-05-06
Odwołanie Ostrzeżenia hydrologicznego nr. 24 Odra. - 2022-05-06
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 24 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Odra - 2022-05-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 13 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1/Warta - 2022-05-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 36 - gwałtowne wzrosty stanów wody/Mała Wisła, Przemsza, Brynica - 2022-05-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 78 - burze z gradem/1 - 2022-05-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 77 - przymrozki/1 - 2022-04-29
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 76 - przymrozki/1 - 2022-04-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 75 - przymrozki/1 - 2022-04-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 74 - przymrozki/1 - 2022-04-26
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 34 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, zlewnia Brynicy po zbiornik Kozłowa Góra / st. zagr. 2 - 2022-04-25
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ngm3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - 2022-04-25
Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μgm3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w Pszczynie - 2022-04-25
Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μgm3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla Żor - 2022-04-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 73 - przymrozki/1 - 2022-04-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 72 - przymrozki/1 - 2022-04-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 71 - przymrozki/1 - 2022-04-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 70 - przymrozki/1 - 2022-04-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 69 - przymrozki - 2022-04-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 68 - przymrozki - 2022-04-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 67 - przymrozki/1 - 2022-04-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 66 - oblodzenie i przymrozki/1 - 2022-04-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 65 - przymrozki/1 - 2022-04-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 64 - przymrozki/1 - 2022-04-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 63 - przymrozki/1 - 2022-04-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 62 - przymrozki/1 - 2022-04-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 61 - przymrozki/1 - 2022-04-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 29 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Zlewnia Brynicy oraz Przemszy - 2022-04-09
Test syren alarmowych 10.04.2022 r. - 2022-04-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 60 - silny wiatr/1 - 2022-04-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 26 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.2 Mała Wisła - 2022-04-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 59 - silny wiatr/1 - 2022-04-07
2022-04-04 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 58 - roztopy1 - 2022-04-04
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 57 - oblodzenie/1, opady śniegu/1 - 2022-04-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 56 - Opady sniegu/1 ZMIANA - 2022-04-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 55 - oblodzenie - 2022-04-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 54 - Opady sniegu 1 - 2022-03-31
Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla Żywca - 2022-03-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 53 - 2022-03-26
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-26
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu - 2022-03-25
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu - 2022-03-25
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-25
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-24
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-23
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-22
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 μg m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu - 2022-03-21
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-19
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 52 - oblodzenie i opady śniegu - 2022-03-15
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 14.03.2022 r. - 2022-03-14
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 13.03.2022 r. - 2022-03-14
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 13.03.2022 r. - 2022-03-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 51 - silny mróz - 2022-03-11
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 09.03.2022 r. - 2022-03-09
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-04
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-04
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2022 r. - 2022-03-03
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2022 r. - 2022-03-02
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego(ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-02-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 50 - silny wiatr - 2022-02-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 49 - silny wiatr - 2022-02-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 48 - silny wiatr/1 - 2022-02-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 47 - Silny wiatr 2 - 2022-02-18
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego Nr 10 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Warta) - 2022-02-18
Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 46 - Silny wiatr - 2022-02-17
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 10 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Warta) - 2022-02-17
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego Nr 16 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła) - 2022-02-17
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 16 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła) - 2022-02-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 45 - Silny wiatr 2 - 2022-02-16
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-02-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 44- oblodzenie/1 - 2022-02-11
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:13 - wezbranie z przekroiczeniem stanów ostrzegawczych/2 Brynica - 2022-02-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 43 - oblodzenie - 2022-02-09
Ostrzeżenie hydrologiczne O7 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Przemsza i Brynica - 2022-02-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 41 - oblodzenie/1 - 2022-02-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 40 - oblodzenie odwołanie - 2022-02-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 39 - oblodzenie odwołanie - 2022-02-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 38 - oblodzenie/1, intensywne opady śniegu/1, silny wiatr/1, zawieje zamiecie śnieżne/2 - 2022-02-06
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 37 - oblodzenie/1 ODWOŁANIE - 2022-02-06
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 36 - oblodzenie/1 - 2022-02-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 Silny wiatr/1 - 2022-02-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 34 - opady marznące/1 - 2022-02-03
ZMIANA Ostrzeżenia hydrologicznego nr O:6 - wezbranie z przekroiczeniem stanów ostrzegawczych/2 - 2022-02-03
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:6 - wezbranie z przekroiczeniem stanów ostrzegawczych/2 - 2022-02-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 33 - intensywne opady śniegu 2 - ODWOŁANIE; zawieje, zamiecie śnieżne 1 - 2022-02-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 32 - intensywne opady śniegu; zawieje, zamiecie śnieżne - 2022-02-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 31- silny wiatr/1, zawieje i zamiecie śnieżne/2 - zmiana - 2022-01-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 30- zawieje i zamiecie śnieżne/2 - 2022-01-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 29 - oblodzenie/1 - 2022-01-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 28 - intensywne opady śniegu/1 - 2022-01-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 27 - silny wiatr/2 - 2022-01-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 26 - oblodzenie/1 - 2022-01-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 25 - silny wiatr/1 ODWOŁANIE - 2022-01-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 24 - intensywne opady śniegu/1, zawieje zamiecie śnieżne/2, silny wiatr/1 - 2022-01-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 23- silny wiatr 1 - 2022-01-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 22 - opady marznące/1 - 2022-01-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 21 - intensywne opady śniegu/1 - 2022-01-25
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla PM10 w powietrzu - 2022-01-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 20- opady marznące 1 - 2022-01-24
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.01.2022 - 2022-01-24
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.01.2022 - 2022-01-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 19- silny mróz 1 - 2022-01-23
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 18- zawieje i zamiecie śnieżne/st. 1 - 2022-01-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 17 - oblodzenie 1 - 2022-01-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 16 - silny wiatr 1 - 2022-01-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 15 - zawieje, zamiecie śnieżne 1 ZMIANA - 2022-01-17
ZMIANA Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 14 - oblodzenie / st.1 - 2022-01-17
ZMIANA ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 13 - silny wiatr 2 - 2022-01-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 12 - Oblodzenie 1 - 2022-01-17
ZMIANA ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 11 - silny wiatr - st.2 - 2022-01-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 10: intensywne opady śniegu/1, zawieje/zamiecie snieżne/2 - 2022-01-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 9 - silny wiatr 1 - 2022-01-16
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 8 - Opady marznące 1 - 2022-01-12
Zmiana ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 7 - Opady marznące/1 - 2022-01-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 6 - Opady marznące/1 - 2022-01-12
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 5 - Opady marznące - 2022-01-10
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-10
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-01-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 4 - Oblodzenie/1 - 2022-01-05
Ostrzeżenie Hydrologiczne nr O:2 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Mała Wisła - 2022-01-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 3 - silny wiatr/1 ODWOŁANIE - 2022-01-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 2 - silny wiatr/1 - 2022-01-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 1 - silny wiatr 1 - 2022-01-02
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:225 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła)/2 - 2021-12-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 203 - roztopy/2 - 2021-12-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 202 - opady marznące/1 - 2021-12-29
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-29
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-12-29
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 201 - opady marznące/1 - 2021-12-28
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. POZIOM III - ALARM SMOGOWY - 2021-12-28
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. POZIOM II - 2021-12-28
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM III ALARM SMOGOWY ) - 2021-12-27
27-28.12.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM 2) - 2021-12-27
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-27
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-27
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 200 - silny mróz/1 - 2021-12-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 199 - silny mróz/1 - 2021-12-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 198 - oblodzenie/1 - 2021-12-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 197 - Zawieje - zamiecie śnieżne 1 - 2021-12-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 196 - Intensywne opady śniegu - 2021-12-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 195 - Opady marznące - 2021-12-23
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-23
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 194 - silny mróz - 2021-12-22
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 193 - Oblodzenie - 2021-12-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 192 Intensywne opady śniegu oraz oblodzenie 1 - 2021-12-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 190 marznące opady 1 ODWOŁANIE - 2021-12-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 190 marznące opady/1 - 2021-12-18
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 189 Intensywne opady śniegu 1 - 2021-12-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 188 - Intensywne opady śniegu - 2021-12-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 187 oblodzenie/1 - 2021-12-16
Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-12-16
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-16
Odwołanie ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 185 -gęsta mgła/1 - 2021-12-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 185 -gęsta mgła/1 - 2021-12-15
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-15
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-15
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-15
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 184 gęsta mgła/1 - 2021-12-14
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-14
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-14
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-14
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-14
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-13
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 183 - opady marznące/1 - 2021-12-13
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. pszczyński i bielski - 2021-12-12
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. żywiecki, zawierciański, myszkowski - 2021-12-12
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-11
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – AKTUALIZACJA dot. dnia 11.12.2021 r - 2021-12-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 182 - gęsta mgła - 2021-12-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 181 Gęsta mgła - 2021-12-10
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. żywiecki - 2021-12-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-09
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 180 - opady marznące - 2021-12-09
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 179 - oblodzenie/1 - 2021-12-06
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 178 - oblodzenie/1 - 2021-12-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 177 - silny wiatr/1 - 2021-12-01
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 176 - Intensywne opady śniegu 1 oraz zawieje/zamiecie śnieżne 1 - ODWOŁANIE - 2021-12-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 175 Intensywne opady śniegu 1 i zawieje/zamiecie śnieżne 1 - 2021-11-30
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 174 Oblodzenie - 2021-11-28
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 173 - oblodzenie/1 - 2021-11-26
26.11.2021 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 172 - intensywne opady śniegu - 2021-11-26
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-25
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-25
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 171 - oblodzenie 1 - 2021-11-22
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2021-11-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 170 - gęsta mgła/1 - 2021-11-16
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 169 - gęsta mgła/1 - 2021-11-14
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 168 - gęsta mgła - 2021-11-12
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-12
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 167 - gęsta mgła 1 (3 powiaty) - 2021-11-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 166 - silny wiatr/1 - 2021-11-04
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 29.10.2021 r. - 2021-10-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 165 - silny wiatr/1 - 2021-10-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 164 - silny wiatr, stopień 1 - 2021-10-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 163 - silny wiatr, stopień 1, Beskid Śląski i Żywiecki - 2021-10-20
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.10.2021 r. - 2021-10-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 162 - Silny wiatr/1 ODWOŁANIE - 2021-09-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 161- silny wiatr (stopień 1) - 2021-09-23
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu - Katowice. - 2021-09-20
ZMIANA Ostrzeżenia hydrologicznego nr O:211 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie dopływów Wisły - 2021-09-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 160- burze z gradem (stopień 1) - 2021-09-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O221 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Odry i zlewnia Czadeczki) 1 - 2021-09-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O211 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) 1 - 2021-09-16
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 159 - Intensywne opady deszczu/1 - 2021-09-16
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 158 Burze z gradem/1 - 2021-09-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O220 -gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Odry)/1 - 2021-09-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 157 - burze z gradem (stopień 1) - 2021-09-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:208 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3, zlewnia: Małej Wisły - 2021-09-02
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:215 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - górna Odra/3 - 2021-09-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 156 Intensywne opady deszczu/3 - ODWOŁANIE - 2021-09-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 155 Intensywne opady deszczu/3 - ODWOŁANIE - 2021-09-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:207 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Odra, rzeki w zlewniach jej dopływów, Czadeczka (śląskie) ZMIANA na 3 - 2021-09-01
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr O:207 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Odra, rzeki w zlewniach jej dopływów, Czadeczka - 2021-08-31
Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 31.08.2021 r. - 2021-08-31
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O 207 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Odra, rzeki w zlewniach jej dopływów, Czadeczka (śląskie)/2 - 2021-08-31
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O109 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Górnej Pilicy (śląskie) - 2021-08-31
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O188 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Zlewnia górnej Warty i jej dopływów (śląskie) - 2021-08-31
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O192 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły/3 - 2021-08-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 154 intensywne opady deszczu/2 - 2021-08-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 153 Intensywne opady deszczu/3 - 2021-08-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 152 - intensywne opady deszczu/2 ZMIANA - 2021-08-30
ZMIANA Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:202 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2, zlewnie dopływów górnej Odry - 2021-08-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:181 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie górnej Warty i jej dopływów - 2021-08-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:108 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie dopływów Wisły - 2021-08-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:180 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia górnej Warty i jej dopływów)/1 - 2021-08-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:202 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (zlewnia Odry) - 2021-08-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:183 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły/2 - 2021-08-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 151 Burze 1 oraz Intensywne opady deszczu 1 i 2 - 2021-08-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O194 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia górnej Odry, zlewnia Czadeczki) - 2021-08-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O174 -gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2021-08-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O172 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia górnej Warty i jej dopływów) 1 - 2021-08-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 150 Intensywne opady deszczu/1 - 2021-08-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O168 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia górnej Warty i jej dopływów) 1 - 2021-08-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O107 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów Wisły 1 - 2021-08-16
ZMIANA ostrzeżenia hydrologicznego nr O169 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie Małej Wisły Przemszy i Soły 2 - 2021-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 149 - silny deszcz z burzami 1 - 2021-08-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O189 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów górnej Odry) 1 - 2021-08-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O165 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia górnej Warty i jej dopływów) 1 - 2021-08-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:169 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły 1 - 2021-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 148 Burze z gradem/1 - 2021-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 147 - upał/1 - 2021-08-13
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O167 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Przemszy 1 - 2021-08-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 146 Burze z gradem/1 - 2021-08-10
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:161 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie górnej Warty i jej dopływów - 2021-08-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:162 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2, zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2021-08-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:106 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2, zlewnia Pilicy (śląskie) - 2021-08-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:183 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie dopływów Odry, zlewnia Czadeczki - 2021-08-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 145 - silny deszcz z burzami/1 - 2021-08-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:105 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Pilicy/2 - 2021-08-06
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:159 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Mała Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia Przemszy/2 - 2021-08-06
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O155 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - Zlewnia Pszczynki oraz Małej Wisły od Goczałkowic po ujście Przemszy 3 - 2021-08-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:154 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - zlewnia Brynicy/3 - ZMIANA - 2021-08-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:154 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - zlewnia Brynicy/3 - 2021-08-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O97 - gwałtowne wzrosty stanów wody 1 (zlewnia Pilicy) - 2021-08-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:176 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 (zlewnie dopływów Odry) - 2021-08-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O155 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia górnej Warty i jej dopływów)/1 - 2021-08-05
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:148 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły/2 - 2021-08-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 144 Intensywne opady deszczu/2 - 2021-08-04
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:173 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów górnej Odry/1 - 2021-08-02
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:149 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły/1 - 2021-08-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 143 - burze z gradem/1 - 2021-08-02
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O139 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły ODWOŁANIE.pdf - 2021-08-01
ODWOŁANIE Ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 142 - silny deszcz z burzami/ 2 - 2021-08-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O151 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia górnej Warty i jej dopływów) - 2021-08-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O166 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnia Odry) - 2021-08-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O89 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) - 2021-08-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:139 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły/2 - 2021-08-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 141 - silny deszcz z burzami/2 - 2021-08-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:134 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły - ODWOŁANIE - 2021-07-31
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:165 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie dopływów Odry - 2021-07-31
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:134 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2021-07-31
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 140 - Burze z gradem/1 i 2 - 2021-07-31
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2021-07-30
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:86 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Pilicy/1 - 2021-07-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:127 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły/1 - 2021-07-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:162 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów Odry/1 - 2021-07-28
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:147 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty i jej dopływów/1 (śląskie) - 2021-07-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 139 - Burze z gradem/2 - 2021-07-28
Ostrzeżenia hydrologiczne nr O122 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie Małej Wisły i Soły) 1 - 2021-07-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 138 - burze z gradem/1 - 2021-07-27
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O141 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta 1 - 2021-07-26
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O83- gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Pilicy 1 - 2021-07-26
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O161 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów Odry 1 - 2021-07-26
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O118 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły 1 - 2021-07-26
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 137 - Burze z gradem/1 - 2021-07-26
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O133 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty i dopływy/1 - 2021-07-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O 115 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły - 2021-07-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O154 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów Odry 1 - 2021-07-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 136 - silny deszcz z burzami 1 - 2021-07-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O148- gwałtowne wzrosty stanów wody1 - zlewnie dopływów Odry - 2021-07-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O78- gwałtowne wzrosty stanów wody-zlewnia górnej Pilicy/1 - 2021-07-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O131 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta/1 - 2021-07-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O104 gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Przemsza, Soła) - 2021-07-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 135 - burze z gradem/1, 2 i 3 - 2021-07-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:135 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie dopływów Odry - 2021-07-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 134 - burze z gradem/2 ZMIANA - 2021-07-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 133 - burze z gradem/3 - 2021-07-17
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O72- gwałtowne wzrosty stanów wody-(Pilica)/1 - 2021-07-17
Ostrzeżenia hydrologiczne nr 105- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły)/2 - 2021-07-17
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:125 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta/1 - 2021-07-17
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:131 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra/1 - 2021-07-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 132 - burze z gradem 1 - 2021-07-17
ZMIANA Ostrzeżenie hydrologiczne nr O98- gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Soła) 1 - 2021-07-17
ZMIANA Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 131 - burze z gradem 1 - 2021-07-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:129 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Bierawka/2 - 2021-07-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:128 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra/1 - 2021-07-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:123 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta/1 - 2021-07-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:68 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów Wisły/1 - 2021-07-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 130 - burze z gradem/1 - 2021-07-16
Ostrzeżenia hydrologiczne nr O126- gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów Odry/1 - 2021-07-16
Ostrzeżenia hydrologiczne nr O97- gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Przemsza, Soła)/1 - 2021-07-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 129 - burze z gradem/1 - 2021-07-16
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego O:120 - zlewnie dopływów Odry - 2021-07-15
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:67- gwałtowne wzrosty stanów wody PILICA/1 - 2021-07-15
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:122 - gwałtowne wzrosty stanów wody Warta/1 - 2021-07-15
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:120 - gwałtowne wzrosty stanów wody ODRA/1 - 2021-07-15
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr O:115 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Odry, zlewnia Czadeczki (śląskie) - 2021-07-15
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:93 - gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła, Soła/1 - 2021-07-15
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 128 - Burze z gradem/1 - 2021-07-15
Odwołanie Ostrzeżenia hydrologicznego nr O90 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Przemsza, Soła) - 2021-07-15
Odwołanie Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 127 - burze z gradem - 2021-07-15
Zmiana Ostrzeżenia hydrologicznego nr O90- gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Przemsza, Soła) 2 - 2021-07-14
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr O115 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) 2 - 2021-07-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 126- burze z gradem/3 - 2021-07-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O115 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) 1 - 2021-07-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:118 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2021-07-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O90- gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Przemsza, Soła) - 2021-07-14
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 125 - Burze z gradem/2 - 2021-07-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:97- gwałtowne wzrosty stanów wody - dopływy Odry/1 - ODWOŁANIE - 2021-07-12
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 124 Upał 2. - 2021-07-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O112 - gwałtowne wzrosty stanów wody, Warta i jej dop ływy - 2021-07-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O97 gwałtowene wzrosty stanów wody Odra 1. - 2021-07-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O85 gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Przemsza. Soła) - 2021-07-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 123 - burze z gradem - 2021-07-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:109 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta/1 - 2021-07-11
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:90 - gwałtowne wzrosty stanów wody - dopływy Odry/1 - 2021-07-11
Ostrzeżenie hydrologiczne O 82 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - Mała Wisła, Przemsza, Soła - 2021-07-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 122 - Burze z gradem/1 - 2021-07-11
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O51- gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły - Pilica)/1 - ODWOŁANIE - 2021-07-10
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O51- gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły - Pilica)/1 - 2021-07-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O101- gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia górnej Warty i jej dopływów)/1 - 2021-07-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:84 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnia górnej Odry, zlewnia Czadeczki - 2021-07-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O75- gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Przemsza, Soła)/1 - 2021-07-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 121 - burze z gradem/2 - 2021-07-09
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O77- gwałtowne wzrosty stanów wody-dopływy Odry1 - ODWOŁANIE - 2021-07-09
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu (180-240 μg/m3) - POZIOM 2 - 2021-07-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O87- gwałtowne wzrosty stanów wody-Warta1 - ZMIANA - 2021-07-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O73- gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Przemasz, Soła) - ZMIANA - 2021-07-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:49- gwałtowne wzrosty stanów wody-Pilica/1 - 2021-07-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 120 - burze z gradem/2 - 2021-07-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 119 - burze z gradem/2 - 2021-07-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O77- gwałtowne wzrosty stanów wody-dopływy Odry/1 - 2021-07-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O87- gwałtowne wzrosty stanów wody-Warta1 - 2021-07-08
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O73- gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Soła) - 2021-07-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 118 - burze z gradem/1 - 2021-07-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 117 - Upał - ZMIANA - 2021-07-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 116 - Upał - 2021-07-06
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:63 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła, Soła) - 2021-07-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 115 - Burze - 2021-07-02
2021-06-30 Ostrzeżenie hydrologiczne nr O74 gwałtowne wzrosty stanów wody - ODWOŁANIE- zlewnie dopływów górnej Odry poniżej ujścia Olzy - 2021-06-30
2021-06-29 Ostrzeżenie hydrologiczne nr O74 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów górnej Odry poniżej ujścia Olzy - 2021-06-29
2021-06-29 Ostrzeżenie hydrologiczne nr O57- gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2021-06-29
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O71 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2021-06-29
2021-06-29 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 114 - Burze z gradem - 2021-06-29
2021-06-29 Ostrzeżenie hydrologiczne nr O55 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2021-06-29
2021-06-29 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 113 - Burze z gradem - 2021-06-29
2021-06-29 Ostrzeżenie hydrologiczne nr O54 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2021-06-29
2021-06-29 Ostrzeżenie hydrologiczne nr O67 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów górnej Odry) - 2021-06-29
2021-06-29 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 112 - Burze z gradem - 2021-06-29
2021-06-27 odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr O53 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2021-06-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 111 - Burze z gradem/1 - Odwołanie - 2021-06-27
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:53 - gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła, Soła/1 - 2021-06-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 110 - Burze z gradem/1 - 2021-06-27
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:50 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2021-06-26
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 109 - Burze z gradem 1 - 2021-06-26
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr O:60/Warta - 2021-06-25
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr O:65/Odra - 2021-06-25
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 108 - Burze z gradem 1 i 2 ODWOŁANIE - 2021-06-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:65 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie górnej i środkowej Odry - 2021-06-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:60 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnia górnej Warty i jej dopływów - 2021-06-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:50 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły (śląskie) - 2021-06-25
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 107 - Burze z gradem 1 i 2 - 2021-06-25
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu - 25.06.2021 - 2021-06-25
ZMIANA ostrzeżenia hydrologicznego nr O61 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnie dopływów górnej Odry / stopień zagrożenia 2 - 2021-06-24
Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 106 - Burze z gradem - 2021-06-24
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:61 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów górnej Odry/1 - 2021-06-24
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr O:54 - gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty i jej dopływy - 2021-06-24
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:54 gwałtowne wzrosty stanów wody, górna Warta i jej dopływy - 2021-06-24
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:48 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła, Przemsza, Soła/1 - 2021-06-24
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:24 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Pilica/1 - 2021-06-24
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 105 burze z gradem/2 - 2021-06-24
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:41 gwałtowne wzrosty stanów wody, górna Warta i jej dopływy ZMIANA - 2021-06-23
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 104 burze z gradem/2 ZMIANA - 2021-06-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:59 - gwałtowne wzrosty stanów wody woj. śląskie - 2021-06-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:41 gwałtowne wzrosty stanów wody, górna Warta i jej dopływy - 2021-06-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:43 gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła, Przemsza, Brynica, Soła - 2021-06-23
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 23.06.2021 - 2021-06-23
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 103 burze z gradem - 2021-06-23
2021-06-22 Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr O55- gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Odry) - 2021-06-22
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu. - 2021-06-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:24 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Pilica) - 2021-06-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:42 - zmiana - gwałtowne wzrosty stanów wody /1 Mała Wisła Przemsza, Soła - 2021-06-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O37 - gwałtowne wzrosty stanów wody Warta/1 - 2021-06-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O42 - gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła, Przemsza, Soła (śląskie) /1 - 2021-06-22
Ostrzeżenie hydrologiczne O:55 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra/1 - 2021-06-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 102 - Burze z gradem/2 - 2021-06-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O54- gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Odry - 2021-06-21
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O41 - Gwałtowne wzrosty stanów wody - Mała Wisła, Przemsza, Brynica, Soła (śląskie) - 2021-06-21
2021-06-21 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 101 - Burze z gradem 1 - 2021-06-21
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu. - 2021-06-18
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 100 - Upał/2 - 2021-06-17
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:49 - gwałtowne wzrosty stanów wody - dorzecze górnej i środkowej Odry - 2021-06-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:38 - gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła, Przemsza, Soła/1 - 2021-06-12
Ostrzeżenie hydrologiczne O:24 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta/1 - 2021-06-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 99 - Burze z gradem/1 - 2021-06-12
Ostrzeżenie hydrologiczne O:23 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta/1 - 2021-06-11
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:36 - gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła, Przemsza, Soła (śląskie)/1 - 2021-06-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 98 - burze/1 - 2021-06-11
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-05-25
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O34 - gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła ,Przemsza, Soła (śląskie) - 2021-05-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O33 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Zlewnia Przemszy oraz rzeka Mała Wisła po Goczałkowice (śląskie) - 2021-05-22
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:22 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 (Warta) - 2021-05-19
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O29 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2, Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły (śląskie) - 2021-05-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O20 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2, górna Warta (śląskie) - 2021-05-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O27 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3 (Rzeka Mała Wisła od zb. Goczałkowice po ujście Przemszy (śląskie) - 2021-05-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 97 - Intensywne opady deszczu/2 - ZMIANA - 2021-05-18
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:19 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Pilica) - 2021-05-17
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:17 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Warta) - 2021-05-17
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:34 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Odra - 2021-05-17
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:24 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła)/2 - 2021-05-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 96 - Intensywne opady deszczu/1 - 2021-05-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 95 - Intensywne opady deszczu/1 - 2021-05-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:23 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła)/1 - 2021-05-16
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:32 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2021-05-15
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:28 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Odra/2 - 2021-05-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:23 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2021-05-13
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:17 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia górnej Pilicy) - 2021-05-13
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O15 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2021-05-13
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:21 ZMIANA - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 Wisła - 2021-05-13
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:20 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/1 Wisła - 2021-05-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 94 - burze z gradem - 2021-05-13
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O19 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2021-05-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O12 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2021-05-12
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O20 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2021-05-12
2021-05-12 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 93 - burze z gradem - 2021-05-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 92 - przymrozki/1 - 2021-05-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 91 - przymrozki/1 - 2021-05-07
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:17 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - Wisła, Przemsza, Soła - 2021-05-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 90 - burze z gradem 1 - 2021-05-07
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O12 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - 2021-05-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 89 - burze/1 - 2021-05-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 88 - Silny wiatr/1 - 2021-05-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 87 - Przymrozki/1 - 2021-05-03
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O3 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - 2021-05-02
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O9 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - 2021-05-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 86 Silny deszcz z burzami/1 - 2021-05-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 85 - Silny wiatr/1 - 2021-05-01
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - 2021-04-29
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-04-29
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-04-29
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-04-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 84 - Przymrozki/1 - 2021-04-27
Zmiana ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 83 - Przymrozki 1 - 2021-04-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 82 - Przymrozki/1 - 2021-04-23
Poziom II - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.04 2021 r. - 2021-04-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 81 - Roztopy 1 - 2021-04-18
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:32. Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2. Zlewnie: Brynicy wraz ze zbiornikiem Kozłowa Góra, Przemszy po zbiornik Przeczyce (śląskie) - 2021-04-17
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:28. Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - Brynica - 2021-04-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 80 - opady śniegu/1 - 2021-04-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 79- intensywne opady śniegu/2 Zmiana - 2021-04-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 78 - intensywne opady śniegu, opady śniegu i przymrozki/1 - 2021-04-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 77 - Silny wiatr/1 - 2021-04-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 76- oblodzenie 1 - 2021-04-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 75- OPADY ŚNIEGU/1 - 2021-04-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 74 - przymrozki/1 ZMIANA - 2021-04-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 73 - oblodzenie/1 - 2021-04-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 72- Opady śniegu - 2021-04-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 71 - Opady śniegu/1 - 2021-04-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 70 - oblodzenie/1 - 2021-04-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 69 - oblodzenie i przymrozki - 2021-04-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 68 - Silny Wiatr - 2021-04-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 67 - Oblodzenie i Przymrozki - 2021-04-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 66 - opady śniegu/1 - 2021-04-02
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:26 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Małej Wisły/2 - 2021-03-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:25 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych stopień II. - 2021-03-30
POZIOM I - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-29
POZIOM I - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. - 2021-03-29
POZIOM I - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-03-29
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-03-29
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 65 - Opady śniegu/1 - 2021-03-27
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 26.03.2021 - 2021-03-27
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-26
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-26
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 64 - Opady śniegu/1 - 2021-03-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 63 - oblodzenie/1 - 2021-03-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 62 - opady śniegu/1 - 2021-03-21
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 61- Opady śniegu/1 - 2021-03-20
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 60 opady śniegu 1 - 2021-03-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 59 - oblodzenie/1 - 2021-03-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 58 - opady śniegu/1 - 2021-03-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 57 - opady śniegu/1 - 2021-03-16
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 56 - silny siatr/1 - 2021-03-13
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.03.2021 r. - 2021-03-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 55 - Silny Wiatr/1 - 2021-03-11
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.03.2021 - 2021-03-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-03-09
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.03.2021 - 2021-03-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 54 oblodzenie 1 - 2021-03-08
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 02.03.2021 r. (data wystąpienia 36 dnia z przekroczeniem) - Wodzisław Śląski - 2021-03-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 53 - oblodzenie/1 - 2021-03-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 52 - oblodzenie/1 - 2021-03-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 51 - oblodzenie/1 - 2021-03-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 50 - intensywne opady śniegu/1 - 2021-03-04
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2021 - 2021-03-04
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. - 2021-03-03
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2021 - 2021-03-03
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 49 gęsta mgła/1 - 2021-03-02
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. - 2021-03-02
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 23.02.2021 r. (data wystąpienia 36 dnia z przekroczeniem) - m. Katowice - 2021-02-26
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) - 2021-02-26
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2021-02-26
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.02.2021 r. - 2021-02-26
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.02.2021 - 2021-02-25
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.02.2021 - 2021-02-25
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 24-25.02.2021 r. - 2021-02-24
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.02.2021 - 2021-02-24
Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I 16 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bierawki) - 2021-02-23
Powiadomienie przekroczeniu poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22.02.2021 - 2021-02-23
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.02.2021 - 2021-02-23
Ostrzeżenie hydrologiczne zbiorczo nr O:3 wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych na rz. Pszczynce- stopień zagrożenia 3 - 2021-02-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 16 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bierawki) ZMIANA - 2021-02-22
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 21.02.2021 r. - 2021-02-22
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 22.02.2021 - 2021-02-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 16 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bierawki) - 2021-02-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 48 - roztopy - 2021-02-21
Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 21.02.2021 - 2021-02-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 47 - gęsta mgła/1 ODWOŁANIE - 2021-02-21
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 46 gęsta mgła/1 - 2021-02-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:7 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych stopień II. - 2021-02-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:8 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych stopień II. - 2021-02-20
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 20-21.02.2021 - 2021-02-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 45 - opady marznące/1 oraz gęsta mgła/1 - 2021-02-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:15 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych stopień II. ODRA - 2021-02-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 44 - opady marznące/1 ODWOŁANIE - 2021-02-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:7 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych stopień II. - 2021-02-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 43 - oblodzenie - 2021-02-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 42 - opady marznące - 2021-02-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 41 - intensywne opady śniegu - 2021-02-17
2021-02-17 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 40 - oblodzenie - 2021-02-17
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 39 opady marznące/1 - 2021-02-16
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 38 opady marznące/1 - 2021-02-16
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.02.2021 - 2021-02-16
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.02.2021 - 2021-02-16
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowania (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.02.2021 r. - 2021-02-16
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.02.2021 - 2021-02-16
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15 - 16.02.2021 r. - 2021-02-15
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 37 silny mróz 1 - 2021-02-14
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 36 silny mróz/1 - 2021-02-12
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 35 silny mróz/1 - 2021-02-11
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.02.2021 r. - 2021-02-11
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.02.2021 r. - 2021-02-11
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-02-10
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, pow. wodzisławski - 2021-02-10
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 34 - Intensywne opady śniegu/1 - 2021-02-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09 - 10.02.2021 r. - 2021-02-09
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09 - 10.02.2021 r. - 2021-02-09
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 33 Zmiana ostrzeżenia opady marznące - 2021-02-08
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 32 intensywne opady śniegu 1 zmiana opady marznące 2 zmiana zawieje zamiecie śnieżne 1 zmiana - 2021-02-07
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 31 opady marznące 1 - 2021-02-07
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 30 opady marznące/2, Intensywne opady śniegu/2, zawieje zamiecie znieżne/1 - 2021-02-06
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 05.02.2021 r. - 2021-02-05
2021-02-04 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 29 - Oblodzenie/1 - 2021-02-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 28 - Oblodzenie 1 - 2021-02-04
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27 Silny wiatr/1 - 2021-02-03
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:4 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych stopień II. - 2021-02-03
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.02.2021 r. - 2021-02-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 26 - opady marznące oraz silny wiatr/1 - 2021-02-02
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.02.2021 - 2021-02-02
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego(150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.02.2021 - 2021-02-02
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2021-02-02
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM III - 2021-02-02
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 31.01.2021 - 2021-02-01
Aktualizacja z dn. 31.01.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 01.02.2021 - 2021-02-01
Uwaga SMOG! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-02-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 25 - Silny mróz /1 - 2021-01-31
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 31-01 - 01.02.2021 r. - 2021-01-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 24 - oblodzenie 1 - 2021-01-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 23 - opady marznące/1 - 2021-01-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 22 -opady marznące/1 - 2021-01-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 21 -opady marznące 1 - 2021-01-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 20 - intensywne opady śniegu 1 - 2021-01-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 19 - Opady marznące/1 - 2021-01-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 18 - Oblodzenie - 2021-01-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 17 - Oblodzenie/1 - 2021-01-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 16 . Oblodzenie 1 - 2021-01-25
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:3 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - 2021-01-23
2021-01-21 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 15 - silny wiatr/1 - 2021-01-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 14 - opady marznące/1 - 2021-01-19
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.01.2021 r. - 2021-01-19
Powiadomienie o przekroczenu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.01.2021 r. - 2021-01-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 13 - intensywne opady śniegu - 2021-01-18
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-18
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 12 - Silny mróz - 2021-01-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 10 - Intensywne opady śniegu/1 - 2021-01-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 9 - Intensywne opady śniegu/1 - 2021-01-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 8 - Intensywne opady sniegu. Stopien zagrożenia 1 i 2 - 2021-01-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 7 - oblodzenie/1 - 2021-01-12
Powiadomienie o przekroczenu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-12
Powiadomienie o przekroczenu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-12
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-11
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.01.2021 - POZIOM III - 2021-01-11
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 11.01.2021 - 2021-01-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 6 - Opady marznące/1 - 2021-01-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 5 - silny mróz /1 - 2021-01-10
UWAGA ! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.01.2021 r. POZIOM 2 - 2021-01-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 9-10.01.2021 r. - 2021-01-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 4- Oblodzenie 1 - 2021-01-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 3 - Oblodzenie 1 - 2021-01-05
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w dniach 05 -06.01.2021 PIZIOM II - 2021-01-05
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego w dniu 04.01.2021 - 2021-01-05
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania w dniu 04.01.2021 - 2021-01-05
Poziom III - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-04
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-04
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-04
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-03
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 2 - Opady marznące/1 - 2021-01-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 1 - gęsta mgła 1 - 2021-01-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 218 - gęsta mgła/1 - 2020-12-31
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 217 - oblodzenie, gęsta mgła/1 - 2020-12-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 216 - Silny wiatr 1 - 2020-12-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 215 - Oblodzenie/1 - 2020-12-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 214 - Intensywne opad śniegu 1 - 2020-12-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 213 - Oblodzenie/1 - 2020-12-24
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-22
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 212 - Silny Wiatr 1 - 2020-12-21
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-12-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 211 - Opady marznące/1 - 2020-12-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 210 - Gęsta mgła 1 - 2020-12-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 209 - Gęsta mgła/1 - 2020-12-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 208 - Gęsta mgła/1 - 2020-12-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 207 - Gęsta mgła/1 - 2020-12-18
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-12-18
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-12-18
Poziom III - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-17
Poziom II - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 206 - Opady marznące/1 - 2020-12-16
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 15.12.2020 r. - 2020-12-16
Poziom II - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 205 - opady marznące/1 - 2020-12-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 204 gęsta mgła/1 - odwołanie - 2020-12-13
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 202 - Gęsta mgła 1 - 2020-12-11
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 201 opady marznące/1 - odwołanie - 2020-12-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 200 opady marznące/1 - odwołanie - 2020-12-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 199 - Opady marznące/1 - 2020-12-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 198 - Opady marznące/1 - 2020-12-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 197 - Opady marznące/1 - 2020-12-07
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 196 - silny wiatr/1 - odwołanie - 2020-12-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 195 - Silny wiatr1 ZMIANA - 2020-12-05
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-04
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-04
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 194 - Silny wiatr/1 - 2020-12-03
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 193 - Opady marznące/1 - 2020-12-02
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-02
Poziom II - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-02
Poziom III - Alarm smogowy - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego - 2020-12-02
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 192 - oblodzenie/1 - 2020-11-29
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 191 - oblodzenie/1 - 2020-11-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 190 - oblodzenie/1 - 2020-11-28
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 189 - Opady marznące/1 - 2020-11-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 188 - opady marznące/1 - 2020-11-26
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 187 - oblodzenie - 2020-11-23
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2020-11-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 186 - Silny wiatr/1 - 2020-11-18
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 185 - gęsta mgła/1 - zmiana - 2020-11-10
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 184 - gęsta mgła - 2020-11-10
Powiadomienie GIOŚ o wystapieniu w dn. 09.11.2020 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 183 - Gęsta mgła - 2020-11-09
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 182 - Gęsta mgła1 - 2020-11-08
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 181 - Gęsta mgła/1 - 2020-11-07
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 180 - gęsta mgła - 2020-11-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 179 - Gęsta mgła/1 - 2020-11-06
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:174 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - Górna Odra - 2020-11-04
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I161 (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) 2- Wisła, Przemsza - 2020-11-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 178- Gęsta mgła/1 - 2020-10-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:158 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - Wisła - 2020-10-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 177 - intensywne opady deszczu/1 - 2020-10-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 176 - Gęsta mgła/1 - 2020-10-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 175 - Gęsta mgła/1 - 2020-10-24
Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 2/2020 - 2020-10-21
Odwołanie Ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 174 - siny wiatr - 2020-10-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 173 - silny wiatr/1 - 2020-10-20
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 172 - intensywne opady deszczu / 2 - 2020-10-14
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I106(wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) 2- Warta - 2020-10-14
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O12 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych 3 (Przemsza) - 2020-10-14
13.10.2020 r. Zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 6 - wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego - 2020-10-13
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O11 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych 3 (zlewnia Małej Wisły) - 2020-10-13
ostrzeżenie hydrologiczne nr O15 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych 3 (zlewnia górnej Odry) - 2020-10-13
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Warta) - 2020-10-12
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr 59 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Pilica) - 2020-10-12
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I65 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Górna Odra) - 2020-10-12
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I150 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Wisła) - 2020-10-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 171 - intensywne opady deszczu / 2 - 2020-10-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 170 - intensywne opady deszczu/1 - 2020-10-07
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I 49 - susza hydrologiczna (Pilica) - 2020-10-05
2020-10-04 Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I 161- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Odra - 2020-10-04
2020-10-03 Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:159 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (górna Odra) - 2020-10-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 169 - silny wiatr/1 - 2020-10-02
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I 153 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, górna Odra/2 - 2020-10-02
Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:150 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-10-01
Powiadomienie GIOŚ ryzyko przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-10-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I150 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych zlewnia Odry/2 - 2020-09-30
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I 137- susza hydrologiczna (Wisła) - 2020-09-30
Powiadomienie GIOŚ o przekroczeniach rocznych - I stopień ostrzegania - 2020-09-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 168 - intensywne opady deszczu/stopień 2 ZMIANA - 2020-09-30
2020-09-29 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.146 - gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-09-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 167- intensywne opady deszczu 1 - 2020-09-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:147 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-09-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I 146 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 (Odra) - 2020-09-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 166 - intensywne opady deszczu 1 - 2020-09-25
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I 137 - susza hydrologiczna (Zlewnie Przemszy, Brynicy i przyrzecze Wisły (śląskie) - 2020-09-22
2020-09-21 Informacja o niebezpiecznym zjawisku I49 - susza hydrologiczna (Pilica) - 2020-09-21
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I:22 - susza hydrologiczna (Pilica) - 2020-09-07
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:142 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-09-07
2020-09-06 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I141 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) 2 - 2020-09-06
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 165 - intensywne opady deszczu (stopień 1) - 2020-09-06
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:126 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. - 2020-09-06
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 110 silny deszcz z burzami 1 - 2020-09-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 163 - silny deszcz z burzami/1 - 2020-09-06
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I 120 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła)/1 - 2020-09-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 162 - burze z gradem/1 - 2020-09-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 161 - burze z gradem/1 - 2020-09-05
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I140 - Gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2020-09-05
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I:78 - Susza hydrologiczna (Warta i Liswarta) - 2020-09-04
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:137 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-09-01
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I 134 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie górnej Odry) - 2020-09-01
2020-09-01 Odwołanie Informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:123 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Przemsza, Soła) - 2020-09-01
2020-09-01 Odwołanie Informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:122 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Małej Wisły i Brynicy) - 2020-09-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 160 - intensywne opady deszczu - ODWOŁANIE - 2020-09-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:95 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2020-09-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 159 - burze - 2020-09-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I134 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-08-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:123 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Soła, Przemsza) - 2020-08-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:122 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła) - 2020-08-31
Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 158 - intensywne opady deszczu - 2020-08-31
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 157 - intensywne opady deszczu - 2020-08-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I90 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnia Górnej Warty) - 2020-08-30
informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 133 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra)/1 - 2020-08-30
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:118 - gwałtowne wzrosty stanów wody. Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy oraz Soły (śląskie) - 2020-08-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 156 - Burze z gradem - 2020-08-30
2020-08-30 Odwołanie Informacji o niebezpiecznym zjawisku I:117 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2020-08-30
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 155 - silny deszcz z burzami - 2020-08-30
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:82 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2020-08-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:128 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-08-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:117 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2020-08-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 154 - silny deszcz z burzami/1 - 2020-08-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 153- Burze z gradem/1 - 2020-08-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I38 - gwałtowne wzrosty stanów wody (rz. Pilica) - 2020-08-22
2020-08-22 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 110 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła)/2 - 2020-08-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:81 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2020-08-22
2020-08-22 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I 122 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra)/2 - 2020-08-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 152- Burze z gradem2 - 2020-08-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 151 - upał - 2020-08-20
Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I118 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-08-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 150 - Silny deszcz z burzami 3 - ZMIANA - 2020-08-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:78 - susza hydrologiczna (Warta) - 2020-08-19
Ostrzeżenia hydrologiczne zbiorczo nr I:118 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (Odra) - 2020-08-19
Ostrzeżenia hydrologiczne zbiorczo nr I113 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 (zlewnie Olzy) - 2020-08-19
2020-08-19 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.105 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2020-08-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 149- Silny deszcz z burzami/2 - 2020-08-19
2020-08-18 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.100 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) - 2020-08-18
2020-08-17 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.110 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-08-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 148- Burze z gradem1 - 2020-08-18
2020-08-17 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.110 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-08-17
2020-08-17 Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:93 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła) - 2020-08-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 147 - burze z gradem (stopień 1 i 2) - 2020-08-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 146 - Burze z gradem2 - odwołanie - 2020-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 145 - Burze z gradem/2 - 2020-08-16
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:90 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła - 2020-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 144- burze z gradem (stopień 1)/ZMIANA - 2020-08-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 143 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-08-16
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:86 z dnia 15.08.2020 - 2020-08-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 142 - Burze z grademi/1 ODWOŁANIE - 2020-08-15
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:107 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 zlewnia Olzy - 2020-08-15
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:86 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła (1 stopień) - 2020-08-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 141 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-08-15
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:84 - gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła, Soła - odwołanie - 2020-08-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 140 - burze 1 - ODWOŁANIE - 2020-08-14
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I84 - gwałtowne wzrosty stanów wody Mała Wisła, Soła - 2020-08-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 139 burze/1 - 2020-08-14
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I 82 z dnia 11.08.2020 - gwałtowne wzrosty stanów wody. - 2020-08-11
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I82 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła (1 stopień) - 2020-08-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 137 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-08-11
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I22- susza hydrologiczna Zlewnia Pilicy - 2020-08-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I104 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) 1. - 2020-08-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I79 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła (1 stopień) - 2020-08-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 136 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-08-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:101 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) 1 - 2020-08-09
2020-08-09 Informacja o niebezpiecznym zjawisku I78 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła (1 stopień) - 2020-08-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 135 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-08-09
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 134 - Upał 2 - 2020-08-06
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:98 z dnia 04.08.2020 - 2020-08-04
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:98 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 woj. śląskie - 2020-08-04
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:69 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Warta) - 2020-08-03
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:77 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-08-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 133 - Intensywne opady deszczu 1 - 2020-08-03
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2020-07-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:65 gwałtowe wzrosty stanów wody Warta - 2020-07-28
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:75 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 132 - burze z gradem 2 - 2020-07-28
2020-07-26 Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo Nr 131 - burze - 2020-07-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 130 - burze / burze z gradem (stopień 2) - 2020-07-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I72 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła - 2020-07-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I91 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-07-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 129 - burze (stopień 1) - 2020-07-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 128 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-26
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo Nr 127 - burze z gradem - 2020-07-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 126 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 125 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-24
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I71 - gwałtowne wzrosty stanów wody Wisła Górna (stopień 1) - 2020-07-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I90 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) stopień 1 - 2020-07-20
2020-07-20 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 124 - burze z gradem/1 - 2020-07-20
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 123 - burze z gradem/1 - 2020-07-19
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 122 - burze z gradem/1 - 2020-07-19
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:70- gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 121 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-19
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:69- gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-18
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:87 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2020-07-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 120 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-18
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:68 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 119 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-07-17
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku I86 (Odra) - gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-07-16
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:86 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2020-07-16
Informacja o niebezpiecznym zjwisku I:67 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-16
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 118 - burze z gradem/1 - 2020-07-16
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:83 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Odra /2 - 2020-07-11
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:54 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Warta) - 2020-07-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:78 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2020-07-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:62 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - 2020-07-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 117 - silny deszcz z burzami - 2020-07-10
Odwołanie ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 116 - burze/1 - 2020-07-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 115 - burze/1 - 2020-07-06
2020-07-02 Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 114 - burze z gradem - 2020-07-02
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:75 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Odra) - 2020-07-02
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:54 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 (Wisła) - 2020-07-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 113 - burze z gradem/1 - 2020-07-02
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:9 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła) - 2020-06-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.48 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) stopień 1 - 2020-06-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:71 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-06-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:49 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych (Zlewnie Przemszy i Soły) - 2020-06-29
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O10 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych (stopień 3) - 2020-06-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 111 - Silny deszcz z burzami/2 ZMIANA - 2020-06-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 110 - Silny deszcz z burzami/2 - 2020-06-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.47 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - Soła - 2020-06-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 109 - Burze z gradem 2 - 2020-06-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.70 gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - Odra - 2020-06-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.47 gwałtowne wzrosty stanów wody1 Warta - 2020-06-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.45 gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - Wisła - 2020-06-28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 108 - burze z gradem (stopień 1) - 2020-06-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.46 Stopień zagrożenia 1 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta. - 2020-06-27
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:58 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Odra /2 - 2020-06-27
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:57 z dnia 27.06.2020 - 2020-06-27
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.42 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1 - zlewnia Wisły. - 2020-06-27
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:7. Stopień zagrożenia 1 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Wisła - 2020-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:58 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra - 2020-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:57 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 (Odra) - 2020-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku NrI.42 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Warta - 2020-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:41 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Wisła) stopień 1 - 2020-06-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 107 - burze z gradem (stopień 2) - 2020-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku NrI.40 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Wisła - 2020-06-25
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 106 burze z gradem/1 - 2020-06-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 105 - Silny deszcz z burzami/1 ODWOŁANIE - 2020-06-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:41 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) stopień 1 - 2020-06-22
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:1 z dnia 30.04.2020, - 2020-06-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.45 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Górna Odra) stopień 2 - 2020-06-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I6 - gwałtowne wzrosty stanów wody Pilica. Stopień 1 - 2020-06-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:31 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły/2 - 2020-06-22
2020-06-22 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 104 - Silny deszcz z burzami 1 - 2020-06-22
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 103 Silny deszcz z burzami - stopień 3 - 2020-06-21
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I36 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) stopień 1 - 2020-06-21
Ostrzeżenie hydrologiczne nr O-2 wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - (Mała Wisła) stopień 3 - 2020-06-21
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O.5 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Górna Odra - stopień 3 - 2020-06-21
2020-06-21 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 102 - Silny deszcz z burzami - 2020-06-21
Zmiana ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 101 - intensywne opady deszczu - 2020-06-21
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:27 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Mała Wisła, Przemsza, Soła/2 - 2020-06-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:41 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Górna Odra /2 - 2020-06-20
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 100 - intensywne opady deszczu/1 - 2020-06-20
2020-06-19 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:36 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra) - 2020-06-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:32 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Warta) - 2020-06-19
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:1 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych (Mała Wisła) - 2020-06-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 99 - silny deszcz z burzami - 2020-06-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:35 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Odra) - 2020-06-19
Odwołanie ostrzeżeń meteorologicznych zbiorczo nr 98 - burze z gradem - 2020-06-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:23 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2020-06-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 97 - burze z gradem - 2020-06-19
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I26 - gwałtowne wzrosty stanów wody śląskie Górna Warta - 2020-06-18
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.1 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Wisły od Profilu Dęblin (górna Pilica) - 2020-06-18
ZMIANA Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O.01 wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Górna Odra - 2020-06-18
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O.01 wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - Górna Odra - 2020-06-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 96 - burze z gradem/2 - 2020-06-18
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I.22 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Wisły - 2020-06-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 95 - burze z gradem - 2020-06-18
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego zbiorczo nr 94 - burze z gradem - 2020-06-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:34 gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-06-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:22 gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-06-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:20 gwałtowne wzrosty stanów wody - 2020-06-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 93 - burze z gradem - 2020-06-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 92 - burze z gradem - ODWOŁANIE - 2020-06-14
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 91 - burze z gradem - 2020-06-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 90 - burze z gradem1 - ZMIANA - 2020-06-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 89 - burze z gradem/1 - 2020-06-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 88 - burze z gradem - 2020-06-12
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 87 - burze z gradem/1 - 2020-06-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 86 - burze z gradem/1 - 2020-06-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 85 - burze z gradem2 - ZMIANA - 2020-06-07
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:28 gwałtowne wzrosty stanów wody - Górna Odra/1 - 2020-06-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 84 - burze z gradem/1 - 2020-06-06
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:16- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - 2020-06-01 - 2020-06-01
ZMIANA INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:26 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2020-06-01
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I.25 - 2020-06-01
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:26 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2020-06-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 83 - intensywne opady deszczu - zjawisko zakończyło się w 25 powiatach. - 2020-05-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I25 gwałtowne wzrosty stanów wody - Górna Odra i jej dopływy/1 - 2020-05-31
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I 12 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 - 2020-05-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 82 - intensywne opady deszczu - 2020-05-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 81 - burze/1 - 2020-05-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:11 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Małej Wisły, Soły/1 - 2020-05-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 80 - Silny deszcz z burzami/1 - 2020-05-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 79 - burze z gradem - 2020-05-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 78 - burze z gradem - 2020-05-24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 76 - intensywne opady deszczu - 2020-05-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 75 przymrozki 1 - 2020-05-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 74 przymrozki - 2020-05-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 73 przymrozki - 2020-05-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 72 przymrozki - 2020-05-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 71 intensywne opady deszczu/1 - 2020-05-13
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:7 zlewnia małej Wisły oraz Sołypowyżej kaskady zbiorników (woj. śląskie) - 2020-05-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 70 przymrozki/1 - 2020-05-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 69 przymrozki i opady śniegu/1 - 2020-05-11
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-05-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 68 - przymrozki - 2020-05-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 67 - przymrozki - 2020-05-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 66- intensywne opady deszczu/1 - 2020-05-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 65 - przymrozki/1 - 2020-05-05
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 64 - burze z gradem - odwołanie - 2020-05-01
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 63 - burze z gradem - 2020-05-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:1 zlewnia górnej Warty i Liswarty - 2020-04-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 62 -burze z gradem - 2020-04-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 61 -przymrozki - 2020-04-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 60 - wiatr - 2020-04-25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 59- przymrozki/1 - 2020-04-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 58- przymrozki/1 - 2020-04-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 57- przymrozki - 2020-04-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 55 - przymrozki - 2020-04-17
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 54 oblodzenie/1, opady śniegu/1, przymrozki/1, burze/1 - 2020-04-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 53 - burze - 2020-04-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 52 - przymrozki - 2020-04-11
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-11
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 51 - przymrozki/1 - 2020-04-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 50 - przymrozki - 2020-04-08
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 49 - przymrozki/1 - 2020-04-07
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 48 - przymrozki. Stopień zagrożenia 1 - 2020-04-06
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-05
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 47 - przymrozki - 2020-04-03
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 46 - przymrozki - 2020-04-02
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 45 ZMIANA - przymrozki/1 - 2020-04-02
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-01
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-31
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (100 µg/m3) - 2020-03-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 44 -oblodzenie/1 , opady śniegu/1 , przymrozki/1 - 2020-03-29
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 43 - przymrozki - 2020-03-28
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-27
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 42 ZMIANA - przymrozki/1 - 2020-03-27
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 41 ZMIANA - przymrozki/1 - 2020-03-26
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 40 - opady śniegu/1 - 2020-03-22
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 39 - Oblodzenie/1, Przymrozki/1 - 2020-03-21
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 38 - opady śniegu/1 - 2020-03-20
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-20
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 19.03.2020 r. - 2020-03-20
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.03.2020 r. - 2020-03-19
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-18
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 37 - silny wiatr / 1 - 2020-03-15
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 36 - przymrozki/1 - 2020-03-14
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 35 - silny wiatr/1 - 2020-03-13
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 34 - silny wiatr - 2020-03-12
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 33 - silny wiatr/1 - 2020-03-12