Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zgodnie z opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą, w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, rolnik może ubiegać się o:

  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych;
  • pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
  • odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy;
  • ulg w podatku rolnym;

Poszkodowany winien udać się do właściwego miejscowo urzędu gminy w celu zgłoszenia wystąpienia szkody.

Kategoria: klęski żywiołowe m./ pomoc dla rolników

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Pomoc dla poszkodowanych rolników 439.94 KB 2017-04-27 11:39:04