Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Bezpieczne Ferie/ Wakacje

Celem akcji „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje” jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych, a także ograniczenie występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie trwania wypoczynku.

Na niniejszej stronie w trakcie trwania poszczególnych akcji znajdą Państwo najważniejsze informacje związane ich z organizacją oraz wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję, do których będą mogli się Państwo zwrócić z pytaniami lub problemami. Ponadto w momencie uruchomienia akcji każdorazowo zostanie udostępniony dla Państwa dyspozycji numer do Całodobowej Linii Interwencyjnej. Na stronie w momencie uruchomienia akcji można uzyskać informację, jak doprowadzić do kontroli autobusu, którym dziecko ma wyjechać na wypoczynek.