Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zadania Zespołu do Spraw Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia:

1) prowadzenie spraw dotyczących działalności konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, wynikających z przepisów regulujących działalność konsultantów w ochronie zdrowia oraz bieżąca współpraca z konsultantami wojewódzkimi,

2) realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia:

  • weryfikacja informacji  o zrealizowanych i podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego
  • przygotowywanie informacji zbiorczej zrealizowanych lub podjętych zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz opinii dotyczącej ich zgodności z wojewódzkimi planami transformacji

3) realizowanie zadań z zakresu nadzoru nad zdrowiem matki i dziecka wynikających z wytycznych Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia,

4) wykonywanie zadań wynikających z Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,

5) przygotowywanie sprawozdań dla Krajowego Centrum do Spraw AIDS z zakresu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.