Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

W dniu 30 sierpnia br., w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych.

 

Link do dokumentu: https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/69/

 

Opublikowana Mapa potrzeb zdrowotnych obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej

Analizy za kolejny rok są już dostępne na platformie internetowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (https://basiw.mz.gov.pl).

Podobnie jak w roku 2019, dane zostały opublikowane wyłącznie w aplikacji webowej. Celem prezentacji analiz w takiej formie jest ułatwienie użytkownikom dostępu do danych oraz ich samodzielnego wykorzystania. Dzięki temu jest możliwość  porównywania poszczególnych elementów systemu poprzez zestawianie wybranych okresów czy rodzajów świadczeń.

Mapy potrzeb zdrowotnych zostały opublikowane po raz ostatni w formie obszernych dokumentów, udostępnianych w formacie pdf za pośrednictwem strony https://mpz.mz.gov.pl w grudniu 2018 roku. Od bieżącego roku kolejne aktualizacje analiz będą udostępniane tylko i wyłącznie w Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.

Jak korzystać z platformy BASiW?

Aby dostać się do aplikacji BASiW, należy kliknąć klawisz „BASiW Wejście” na stronie https://basiw.mz.gov.pl lub skorzystać z bezpośredniego linku.

Poszczególne części mapy

1. Analiza demograficzna
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3364

2. Analiza epidemiologiczna
NIZP-PZH: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3707
MZ: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3363

3. Analiza chorobowości szpitalnej:
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=2973

4. Analiza lecznictwa szpitalnego (oddziały szpitalne)
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3708

5. Analizy dodatkowe:
a) zakresy świadczeń wg rodzajów świadczeń
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3706

b) rozpoznania chorobowe wg rodzajów świadczeń
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3705

c) procedury medyczne wg rodzajów świadczeń
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3704

d) migracja pacjentów
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3703

e) świadczenia uzdrowiskowe
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3702

6. Analiza kadr medycznych
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3403

7. Analiza zasobów sprzętowych:
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3402

8. Analiza łóżek i obłożenia:
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3404

9. Prognoza zapotrzebowania na świadczenia
https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3369


Mapa potrzeb zdrowotnych tworzona jest na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 z pózn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz. U. 2015 poz. 458)

Opracowanie map zostało przeprowadzone w ramach projektu Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.