Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Wojewoda Śląski działając na podstawie art. 95ca ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) wydał Zarządzenie Nr 285/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r., zmienione zarządzeniami Nr 80/23 z dnia 24 marca 2023 r., Nr 179/23 z dnia 26 maja 2023 r. oraz Nr 390/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim.

 

Skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim przedstawia się następująco:

 1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady – Pani Małgorzata Rasała-Tomczyk – Dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - wyznaczona przez Wojewodę Śląskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady

 2. Pani Magdalena Kałamarz – przedstawiciel Wojewody Śląskiego

 3. Pani Mariola Rejdak – przedstawiciel Wojewody Śląskiego

 4. Pani Beata Warecka-Śmietana – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

 5. Pani Ewa Dębska – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

 6. Pani Iwona Wójcik – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

 7. Pani Dorota Kiedik – przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 8. Pani Anna Jedynak-Rykała – przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego

 9. Pani Barbara Bandoła – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

 10. Pan Grzegorz Hudzik – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 11. Pani Anna Stalmach-Młynarska – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta

 12. Pani Ewa Urban – przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

 13. Pani Kinga Paciorek – przedstawiciel Ministra Zdrowia.

 

Wojewódzka Rada może zasięgać opinii konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r. poz. 2524, z późn. zm.), lub innych ekspertów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Zadania Wojewódzkiej Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) i jest to w szczególności opracowanie projektu wojewódzkiego planu transformacji oraz monitorowanie i aktualizacja tego planu.

 

Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych zapewnia Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia w Wydziale Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.