Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewoda Śląski działając na podstawie art. 95b ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydał Zarządzenie Nr 169/15 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim. Zarządzenie to zostało zmienione Zarządzeniem Nr 114/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 90/18 z dnia 22 marca 2018 r.,  Zarządzeniem Nr 136/19 z dnia 28 marca 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 62/20 z dnia 9 marca 2020 r.

Skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim przedstawia się następująco:

  1. Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady – Pani Ilona Nawara-Malik – przedstawiciel Wojewody Śląskiego
  2. Pani Barbara Daniel – przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego
  3. Pan Piotr Nowak – przedstawiciel Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
  4. Pani Anita Gębska- Kuczerowska – przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
  5. Pani Aurelia Hetmańska – przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Katowicach
  6. Pan Andrzej Płonka – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
  7. Pan Marek Zychla – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców województwa śląskiego
  8. Pan Przemysław Jałowiecki – przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Ponadto w skład rady wchodzą wszyscy konsultanci wojewódzcy pełniący aktualnie funkcję zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:  Wykaz Konsultantów Wojewódzkich

 

Zadania Wojewódzkiej Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i jest to w szczególności:

- współpraca z wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa,

- współpraca z wojewodą w ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, przy uwzględnieniu stanu zdrowia obywateli oraz uzyskaniu efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych zapewnia Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kategoria: ZD_wojewódzka rada ds potrzeb zdrowotnych

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Zarządzenie Nr 169/15 z dnia 20 maja 2015 r. 47.47 KB 2017-04-05 11:38:33
Zarządzenie Nr 114/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r. 28.63 KB 2017-04-05 11:39:09
Zarządzenie Nr 90/18 z dnia 22 marca 2018 r. 28.23 KB 2018-03-30 09:42:17
Zarządzenie nr 136 z dnia 28 marca 2019 r. 1.51 MB 2019-04-02 11:52:58
Zarządzenie nr 62 z dnia 9 marca 2020 r. 43.29 KB 2020-03-10 12:08:05