Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewoda Śląski działając na podstawie art. 95ca ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydał Zarządzenie Nr 285/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim.

Skład Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim przedstawia się następująco:

 1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady – Pan Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląsk
 2. Pani Małgorzata Rasała-Tomczyk – przedstawiciel Wojewody Śląskiego
 3. Pani Mariola Rejdak – przedstawiciel Wojewody Śląskiego
 4. Pani Beata Warecka-Śmietana – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 5. Pani Ewa Dębska – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 6. Pani Iwona Wójcik – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 7. Pan Daniel Skrzypiec – przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 8. Pani Izabela Domogała – przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego
 9. Pani Barbara Bandoła – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
 10. Pan Grzegorz Hudzik – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 11. Pani Melanie Raczek – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta
 12. Pani Ewa Urban – przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
 13. Pani Kinga Paciorek – przedstawiciel Ministra Zdrowia.

  Wojewódzka Rada może zasięgać opinii konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 886), lub innych ekspertów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

  Zadania Wojewódzkiej Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i jest to w szczególności opracowanie projektu wojewódzkiego planu transformacji oraz monitorowanie i aktualizacja tego planu.

  Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych zapewnia Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia w Wydziale Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

  Kategoria: ZD_wojewódzka rada ds potrzeb zdrowotnych

  Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
  Zarządzenie nr 285 z dnia 27 sierpnia 2021 r. 117.12 KB 2021-09-14 10:17:12