Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kategoria: Aktualności Wydziału Zdrowia

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
I Sympozjum Naukowe w zakresie profilaktyki zakażeń „Znane problemy – nowe rozwiązania” 21 września 2017 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - Sala Marmurowa (I piętro) 25 KB 2017-09-06 14:46:13
Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 190.43 KB 2017-09-09 09:05:13
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2017 r. 158.44 KB 2017-09-11 08:59:06
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa śląskiego - luty 2018 751.79 KB 2018-05-29 08:56:28
Podręcznik użytkownika systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych – wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego 141.12 KB 2017-09-14 10:24:58
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 20187r. 206.03 KB 2018-02-08 08:28:32
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie załączników do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego – postępowanie kwalifikacyjne (jesień 2017) 140.17 KB 2017-09-22 09:56:27
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów – nowa wersja wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego 140.34 KB 2017-09-22 12:15:56
Wykaz realizatorów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października 2017 r. 302.52 KB 2017-10-02 11:30:06
Liczba miejsc uruchomionych przez Ministerstwo Zdrowia i Wojewodę Śląskiego oraz liczba złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie: 01.10.2017 - 31.10.2017 r. w województwie śląskim. Dane na dzień 11.10.2017 r. 135.14 KB 2017-10-12 09:47:03
Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie specjalistów psychologii klinicznej oraz psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego. Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2017 r. (wtorek) o godzinie 9.00, w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 314.75 KB 2017-10-26 10:22:44
Przedłużenie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego – JESIEŃ 2017 135.05 KB 2017-10-30 14:27:46
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.10.2017 - 31.10.2017 r. w trybie rezydenckim. 6.35 MB 2017-11-09 08:34:53
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.10.2017 - 31.10.2017 r. w trybie pozarezydenckim. 4.63 MB 2017-11-09 08:35:47
Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ 2 MB 2017-12-07 15:53:13
SZKOLENIE Z ZAKRSU ONKOLOGII DLA LEKARZY POZ - link 87.98 KB 2017-12-07 15:56:18
Lista lekarzy, którym przyznano dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 01.10.2017 r. - 31.10.2017 r. 1.41 MB 2017-12-29 14:57:36
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2018r. 206.03 KB 2018-02-08 08:33:41
Liczba miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-31 marca 2018 r. 777.52 KB 2018-02-13 12:22:10
Liczba miejsc uruchomionych przez Ministerstra Zdrowia i Wojewodę Śląskiego oraz liczba złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie 01.03.2018 - 31.03.2018 r. w województwie śląskim 134.93 KB 2018-03-06 14:56:10
Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom - komunikat dla świadczeniodawców 168.18 KB 2018-03-22 14:16:06
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.03.2018 - 31.03.2018 r. w trybie rezydenckim. 1.43 MB 2018-04-04 08:17:10
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.03.2018 - 31.03.2018 r. w trybie pozarezydenckim. 1.45 MB 2018-04-04 08:17:52
Komunikat - Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2018 r. 411.01 KB 2018-04-27 13:48:17
Ministerstwo Zdrowia zaprasza na szkolenia w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 97.89 KB 2018-05-09 09:09:24
Stanowisko Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia w sprawie obowiązywania zaktualizowanego modułu specjalistycznego programu specjalizacji w dziedzinie pediatrii 168.71 KB 2018-05-30 08:25:43
Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs, w którym zostaną wyłonieni realizatorzy programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca 209.94 KB 2018-07-06 14:21:42
UWAGA ! Przedłużenie składania wniosków do PES i PESF 95.45 KB 2018-08-01 07:40:10
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa śląskiego - wrzesień 2018 r. 754.08 KB 2018-09-11 14:04:33
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2018 r. 633.08 KB 2018-09-17 11:14:50
Komunikat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów (JESIEŃ 2018)- LINK 64.13 KB 2018-10-01 08:44:34
Liczba miejsc uruchomionych przez Ministra Zdrowia i Wojewodę Śląskiego oraz liczba złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie 01.10.2018 - 31.10.2018 r. w województwie śląskim 134.12 KB 2018-10-09 10:08:57
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.10.2018 - 31.10.2018 r. w trybie rezydenckim. 10.85 MB 2018-11-02 09:17:06
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.10.2018 - 31.10.2018 r. w trybie pozarezydenckim. 6.67 MB 2018-11-02 09:17:42
Komunikaty o postępowaniu jesień 2018 403.78 KB 2018-11-19 09:00:40
Komunikat dla lekarzy, którzy rozpoczynają specjalizację w dziedzinie pediatrii - kurs "Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii" 84.39 KB 2018-12-14 11:14:55
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa śląskiego - luty 2019 728.87 KB 2019-02-13 13:20:00
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r. 137.75 KB 2019-02-12 13:48:59
Liczba miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-31 marca 2019 r. 169.84 KB 2019-02-14 12:16:20
Liczba miejsc uruchomionych przez Ministra Zdrowia i Wojewodę Śląskiego oraz liczba złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz liczba zakwalifikowanych lekarzy, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie: 01.03.2019 - 31.03.2019 r. w województwie śląskim 134.12 KB 2019-03-15 10:53:46
Pismo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dotyczące kursu "Elektorencefalografia" w dziedzinie neurologii. 50.9 KB 2019-03-26 09:09:47
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r. w trybie rezydenckim 2.2 MB 2019-04-01 13:00:51
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r. w trybie pozarezydenckim 2.91 MB 2019-04-01 13:01:50
Lista lekarzy, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w ramach niewykorzystanych rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 01.03.2019 r. - 31.03.2019 r. 345.12 KB 2019-05-31 14:34:29
Lista lekarzy, którym Wojewoda Śląski przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 01.03.2019 r. - 31.03.2019 r. 281.29 KB 2019-05-31 14:37:52
Informacja o organizowanych szkoleniach dla różnych użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) 111.25 KB 2019-08-29 15:25:35
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2019 r. 146.45 KB 2019-09-10 11:37:30
Liczba miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-31 października 2019 r. 1.46 MB 2019-09-13 10:31:51
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa śląskiego - stan na 13 wrzesień 2019 735.58 KB 2019-09-13 12:45:21
Liczba miejsc uruchomionych przez Ministra Zdrowia i Wojewodę Śląskiego oraz liczba złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz liczba zakwalifikowanych lekarzy, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie: 01.10.2019 - 31.10.2019 r. w województwie śląskim 134.18 KB 2019-10-15 07:47:58
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.10.2019 - 31.10.2019 r. w trybie rezydenckim. 1.42 MB 2019-11-04 10:38:30
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.10.2019 - 31.10.2019 r. w trybie pozarezydenckim. 1021.71 KB 2019-11-04 10:39:43
Ogłoszenie listy wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 16.12.2019 r. - 15.01.2020 r. 40.08 KB 2019-11-15 10:09:53
Lista lekarzy, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w ramach niewykorzystanych rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 01.10.2019 r. - 31.10.2019 r. 378.92 KB 2019-12-31 08:59:04
Lista lekarzy, którym Wojewoda Śląski przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 01.10.2019 r. - 31.10.2019 r. 145.91 KB 2019-12-31 08:59:40
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dziedzinie fizjoterapii w terminie 16.12.2019 r. - 15.01.2020 r. 76.26 KB 2020-01-15 14:03:53
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2020 r. 197.27 KB 2020-02-10 12:24:13
Liczba miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-31 marca 2020 r. 173.67 KB 2020-02-14 12:39:34
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa śląskiego - stan na 14 luty 2020 755.63 KB 2020-04-06 07:08:07
Liczba miejsc uruchomionych przez Ministra Zdrowia i Wojewodę Śląskiego oraz liczba złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie: 01.03.2020 - 31.03.2020 r. w województwie śląskim 134.18 KB 2020-03-05 10:23:07
Zgodnie z Postanowieniem Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych w Katowicach wszystkie posiedzenia zaplanowane na miesiąc marzec zostają ODWOŁANE. 165.07 KB 2020-03-12 13:41:44
ZALECENIA KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DZIEDZINIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19 10.43 KB 2020-03-13 12:20:28
załącznik nr 1 do zaleceń Konsultanta Wojewódzkiego Województwa Śląskiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w związku z covid-19 - Lista oddziałów zakaźnych w woj. śląskim 474.66 KB 2020-03-19 13:24:38
załącznik nr 2 do zaleceń Konsultanta Wojewódzkiego Województwa Śląskiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w związku z covid-19 - instrukcja PPE 2.85 MB 2020-03-13 12:23:46
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.03.2020 - 31.03.2020 r. w trybie rezydenckim. 347.53 KB 2020-04-01 11:08:44
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.03.2020 - 31.03.2020 r. w trybie pozarezydenckim. 399.87 KB 2020-04-01 11:09:51
Komunikat ws. odwołania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 139.33 KB 2020-04-27 11:43:50
Komunikat w sprawie odwołania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych 137.48 KB 2020-04-27 11:44:34
Komunikat ws. odwołania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów 138.42 KB 2020-04-27 11:44:52
Komunikat ws. odwołania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów 137.87 KB 2020-04-27 11:47:17
Komunikat ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów 213.41 KB 2020-05-22 15:34:23
Komunikat ws. przesunięcia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne dla fizjoterapeutów 138.39 KB 2020-05-22 15:35:55
Lista lekarzy, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w ramach niewykorzystanych rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 01.03.2020 r. - 31.03.2020 r. 134.24 KB 2020-05-29 08:13:57
Lista lekarzy, którym Wojewoda Śląski przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 01.03.2020 r. - 31.03.2020 r. 78.76 KB 2020-05-29 08:17:54
Komunikat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie wznowienia w ramach Akademii CSIOZ - realizacji projektu szkoleniowego „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” 464.49 KB 2020-06-18 09:46:06
Komunikat w sprawie zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów 213.81 KB 2020-07-20 08:23:21
Komunikat w sprawie zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych 214.44 KB 2020-07-20 08:23:41
Komunikat w sprawie zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia 214.16 KB 2020-07-20 08:24:00
Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. przedłużenia okresu składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego do dnia 21 sierpnia 2020 r. 216.85 KB 2020-07-27 10:15:34
Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020 143.64 KB 2020-07-27 10:16:17
Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. okresu, w którym należy składać wnioski do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020 141.61 KB 2020-07-27 13:23:05
Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia – do dnia 14 sierpnia 2020 r. 176.6 KB 2020-07-30 06:53:57
Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów – do dnia 14 sierpnia 2020 r. 176.21 KB 2020-07-30 06:54:48
Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych – do dnia 14 sierpnia 2020 r. 178.62 KB 2020-07-30 06:55:13
Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów – do dnia 14 sierpnia 2020 r. 176.23 KB 2020-07-30 06:55:50
Komunikat Akademia EDM – nowy harmonogram szkoleń dla POZ-ów i AOS-ów oraz rozpoczęcie IV tury rejestracji na szkolenia dla szpitali 299.97 KB 2020-09-15 07:36:03
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa śląskiego - stan na 16.09.2020 r. 766.87 KB 2020-09-16 11:23:02
Liczba miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-31 października 2020 r. 1.45 MB 2020-09-16 10:10:42
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2020 r. 216.84 KB 2020-09-24 08:32:22
Liczba miejsc uruchomionych przez Ministra Zdrowia i Wojewodę Śląskiego oraz liczba złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie: 01.10.2020 - 31.10.2020 r. w województwie śląskim 134.02 KB 2020-10-08 10:20:12
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.10.2020 - 31.10.2020 r. w trybie rezydenckim 1.24 MB 2020-11-02 08:40:53
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.10.2020 - 31.10.2020 r. w trybie pozarezydenckim 777.43 KB 2020-11-02 08:41:38
Lista lekarzy, którym Wojewoda Śląski przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. 1.31 MB 2020-12-21 12:49:03
Lista lekarzy, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w ramach niewykorzystanych rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. 3.99 MB 2020-12-21 12:50:18
Lista lekarzy, którym Wojewoda Śląski przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. cd. 37.27 KB 2020-12-31 13:52:23
Lista lekarzy, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w ramach niewykorzystanych rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. cd. 41.28 KB 2020-12-31 13:53:29
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2021 r. 129.22 KB 2021-02-10 11:35:21
Liczba miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-31 marca 2021 r. 1.45 MB 2021-02-12 14:19:55
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa śląskiego - stan na 12.02.2021 r. 761.66 KB 2021-02-12 15:17:15
Przedłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów dla postępowania wiosna 2021 18.99 KB 2021-03-01 13:42:57
Liczba miejsc uruchomionych przez Ministra Zdrowia i Wojewodę Śląskiego oraz liczba złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie: 01.03.2021 - 31.03.2021 r. w województwie śląskim 167.43 KB 2021-03-09 12:43:46
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.03.2021 - 31.03.2021 r. w trybie rezydenckim 476.06 KB 2021-04-01 09:33:20
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.03.2021 - 31.03.2021 r. w trybie pozarezydenckim 490.8 KB 2021-04-01 09:36:22
Zaproszenie na kolejne spotkanie specjalistów psychologii klinicznej oraz psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego w dniu 12 maja 2021 r. 74.19 KB 2021-05-10 12:10:41
Lista lekarzy, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w ramach niewykorzystanych rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. 241.31 KB 2021-05-31 14:50:04
Lista lekarzy, którym Wojewoda Śląski przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. 115.22 KB 2021-05-31 14:50:44
Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji jesiennej 2021 r. 109.76 KB 2021-07-30 10:52:58
Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej 2021 r. 109.46 KB 2021-07-30 10:53:53
Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, że ogłosiło konkursu na komiks dotyczący problematyki HIV/AIDS 134.05 KB 2021-08-20 11:22:52
Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 października 2021 r. 135.53 KB 2021-09-13 10:58:21
Liczba miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-31 października 2021 r. 171.63 KB 2021-09-17 10:23:59
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa śląskiego - stan na 17.09.2021 r. 772.75 KB 2021-09-17 12:17:34
Liczba miejsc uruchomionych przez Ministra Zdrowia i Wojewodę Śląskiego oraz liczba złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie: 01.10.2021 - 31.10.2021 r. w województwie śląskim 135.89 KB 2021-10-22 12:07:41
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.10.2021 - 31.10.2021 r. w trybie rezydenckim 1.87 MB 2021-11-02 11:00:12
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.10.2021 - 31.10.2021 r. w trybie pozarezydenckim 1.14 MB 2021-11-02 11:01:27
Ogłoszenie listy wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 16.12.2021 r. - 15.01.2022 r. 44.81 KB 2021-11-12 11:24:48
Lista lekarzy, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w ramach niewykorzystanych rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. 536.37 KB 2021-12-31 10:37:24
Lista lekarzy, którym Wojewoda Śląski przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. 70.56 KB 2021-12-31 11:18:22
Chorobowość i śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu COVID-19 w województwie śląskim w 2020 roku 3.72 MB 2022-01-12 13:52:02
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dziedzinie fizjoterapii w terminie 15.12.2021 r. - 15.01.2022 r. 498.81 KB 2022-01-14 12:33:12
Zaproszenie na spotkanie specjalistów psychologii klinicznej oraz psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego 98.85 KB 2022-02-01 09:15:37
Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2022 r. 160.84 KB 2022-02-10 10:28:13
Liczba miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-31 marca 2022 r. 196.54 KB 2022-02-15 14:19:51
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa śląskiego - stan na 15.02.2022 r. 784.34 KB 2022-02-15 16:03:44
Liczba miejsc uruchomionych przez Ministra Zdrowia i Wojewodę Śląskiego oraz liczba złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie: 01.03.2022 - 31.03.2022 r. w województwie śląskim. 135.62 KB 2022-03-15 15:15:24
Praca dla personelu medycznego z Ukrainy 171.24 KB 2022-04-04 10:13:58
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.03.2022 - 31.03.2022 r. w trybie rezydenckim 533.85 KB 2022-04-08 12:19:28
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie przeprowadzonego w terminie 01.03.2022 - 31.03.2022 r. w trybie pozarezydenckim 521.4 KB 2022-04-08 12:21:41
Lista lekarzy, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w ramach niewykorzystanych rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. 402.74 KB 2022-06-01 08:00:45
Lista lekarzy, którym Wojewoda Śląski przyznał dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w województwie śląskim po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. 69.52 KB 2022-06-01 08:02:24
Informacja dla lekarzy, którzy będą składać wnioski o rozpoczęcie specjalizacji 12.58 KB 2022-08-12 12:53:56
Komunikat Centrum e-Zdrowia w sprawie konieczności potwierdzania przez lekarza / lekarza dentystę przyjęcia przyznanego miejsca szkoleniowego w sesji Jesień 2022 123.44 KB 2022-10-20 12:29:05
Ogłoszenie listy wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 16.12.2022 r. - 15.01.2023 r. 49.42 KB 2022-11-14 11:49:27
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dziedzinie fizjoterapii w terminie 16.12.2022 r. - 15.01.2023 r. 171.51 KB 2023-01-16 08:08:24
liczba miejsc szkoleniowych na terenie województwa śląskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w sesji Wiosna 2023 182.19 KB 2023-01-30 15:09:04
Badanie ankietowe dotyczące stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych przygotowane przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia 29.14 KB 2023-06-12 10:16:13
informacja o likwidacji Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach 62.88 KB 2023-09-19 08:52:55
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie terminu na złożenia wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji wiosennej 2024 r. 84.91 KB 2023-12-29 22:53:18
Informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 12.01.2024r. zostało zamieszczone ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad sporządzeniem projektu wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej. Termin nadsyłania zgłoszeń przez powiaty w przedmiotowej sprawie upływa 12.03.2024r. 51.79 KB 2024-01-15 09:05:43