Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wykaz podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w kontroli podmiotów lecznicznych

Kategoria: ZD - Akty prawne - Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych