Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

Podstawy prawne realizacji zadań wynikających z Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS:

 

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. 2021.2069)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U 2011.44.227)
  • Uchwała nr 188/2021 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2022 – 2026.

Kategoria: ZD_Podstawy prawne realizacji zadań wynikających z Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS