Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie - instytucje

Sprawozdawczość

Organizacja badań statystycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Opinie o celowości inwestycji w sektorze zdrowia Wnioski w systemie IOWISZ