Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dane za rok 2015 i kolejne lata dostępne są w opracowaniach Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej