Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – "OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

 

Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Wojewody w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Uprzejmie informujemy, że Biuro Funduszu Solidarnościowego 30 listopada 2023 r. poinformowało, że wydłuża się do 6 grudnia 2023 r. termin złożenia wniosków Wojewody w ramach naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Pierwotny termin był do dnia 1 grudnia 2023 r.

 

Przedłużenie terminu związane jest z umożliwieniem Wojewodom złożenia niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym okresie za pośrednictwem narzędzia informatycznego, jakim jest Generator Funduszu Solidarnościowego.

Powyższy komunikat znajdą Państwo pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1497,komunikat-w-sprawie-terminu-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

 

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
  2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
  3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Uprzejmie informujemy, że Biuro Funduszu Solidarnościowego 29 grudnia 2023 r. poinformowało,
że Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowała listę zatwierdzonych wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

W związku z przekroczeniem dostępnego budżetu - na bazie zapisów Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - przyznane kwoty w stosunku do pierwotnie zaproponowanych zostały pomniejszone.

W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wnioski na łączną kwotę: 194 748 660,81 zł (wraz z kosztami obsługi).

Powyższy komunikat znajdą Państwo pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1510,lista-zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Informacji udzielają:

Ewa Popowska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, tel. 32 606 3220, popowskae@katowice.uw.gov.pl

Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, tel. 32 606 3220, zurawskak@katowice.uw.gov.pl

Kategoria: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Program OW dla JST 2024 312.28 KB 2024-01-31 14:36:16
Lista rekomendowanych wniosków OW dla JST 2024 - w podziale na województwa 106.84 KB 2024-01-31 14:37:13
Lista rekomendowanych wniosków OW dla JST 2024 - w podziale na gminy i powiaty 166.66 KB 2024-01-31 14:37:43