Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

W dniu 19 września 2019 r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożena Borys-Szopa podpisała Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację tego Programu przeznaczy w tym roku kwotę 30 mln zł, a w przyszłym - 50 mln zł.