Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Centra opiekuńczo-mieszkalne - edycja 2019

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Uprzejmie informujemy, że zostały zaktualizowane wzory załączników nr 2, 3 oraz 7 do programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

 

Powyższe wzory dokumentów znajdą Państwo pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/art,920,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

Ponadto informuję, iż na stronie podmiotowej Ministerstwa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

14 listopada 2019 r. został wydany komunikat  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmianie resortowego programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-mrpips-z-dnia-14-listopada-2019-r-o-zmianie-resortowego-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

Zamknięcie naboru wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

 

Uprzejmie informuje, że w dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Prowadzony nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” będzie trwał do dnia 30.09.2020 r. (decyduje data wpływu do Wojewody).

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresami:

Pytania należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

  • Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
    tel. 32 606 3220
    zurawskak@katowice.uw.gov.pl