Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Fundusz Solidarnościowy – Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 grudnia 2020r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

 

Terminy naboru wniosków:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

 

UWAGA – WYDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW!

Uprzejmie informujemy, że wydłużone zostały terminy naboru wniosków w ramach resortowego programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021, aby umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

Terminy naboru wniosków:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 8 tycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1154,komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminow-naboru-wnioskow-w-ramach-programow-resortowych-mrips-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-oraz-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

 

UWAGA – WYDŁUŻONY TERMIN WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA WNIOSKÓW!

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydłużył do 19 lutego 2021 r. termin ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach resortowego Programu „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021

 

Pierwotny termin był do dnia 12 lutego 2021 r.

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1170,komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminu-ostatecznej-weryfikacji-i-zatwierdzenia-wnioskow-zlozonych-przez-wojewodow-w-ramach-programow-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-oraz-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

 

KOMUNIKAT O ZMIANIE PROGRAMU ORAZ O PUBLIKACJI LISTY REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2021

W dniu 19 lutego br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował:

  1.  Komunikat o zmianie programu resortowego „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021,
  2. listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchniniowa”  - edycja 2021 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W Programie zmieniono wysokość planowanej kwoty przeznaczonej na realizację Programu w 2021. Powyższa zmiana spowodowana była wysoką wartością wniosków na środki finansowe przekazaną przez Wojewodów w 2021 r. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2021 r. wynosiły 50 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zmieniło Program w powyższym zakresie.

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1177,komunikat-o-zmianie-programu-oraz-o-publikacji-listy-rekomendowanych-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

 

Informacji udzielają:

Ewa Popowska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

popowskae@katowice.uw.gov.pl

 

Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

zurawskak@katowice.uw.gov.pl