Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Aby złożyć dokument elektronicznie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP https://epuap.gov.plhttps://www.slask.eu/pics/ico/blank.gif

 

Autoryzacja dokumentów składanych przez platformę ePUAP jest możliwa albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego albo za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP:

 

Aby po raz pierwszy podpisać dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym konieczne jest zainstalowanie do przeglądarki internetowej odpowiedniego certyfikatu i wtyczki. Opis postępowania został przedstawiony w Podręczniku użytkownika w Instrukcji korzystania z certyfikatu dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc https://www.slask.eu/pics/ico/blank.gif

 

Istnieje także możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na portaluProfilu Zaufanego pz.gov.pl lub w opisie usługi "Potwierdzanie profilu zaufanego" naszego Urzędu.

 

 

Złożenie dokumentu polega na wypełnieniu formularza lub dołączeniu do niego podpisanych elektronicznie plików. Przed rozpoczęciem pracy zaloguj sie na swoje konto ePUAP i pozostaw otwarte okno w przeglądarce internetowej.

Następnie, jeśli twoja korespondencja nie przekracza łącznie 3,5 MB, to skorzystaj z linku: www.epuap.gov.pl

 

Jeżeli zaś wielkośc korespondencji mieści się w zakresie 3,50 MB - 500,0 MB to skorzystaj z tego linku obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne. W tym przypadku prosimy o zarchiwizowane wszystkich załączników i przesłanie ich w jednym pliku ZIP.