Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

LOGO SUW
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach funkcjonuje system internetowej rezerwacji.

Kliknij w wybraną lokalizację aby umówić swoją wizytę - zostaniesz przekierowany do portalu rezerwacji.

Uwaga! Ważne zmiany w organizacji obsługi klientów od 16 marca 2020 r.
Внимание! Важные изменения в организации обслуживания клиентов с 16 марта 2020 г.USŁUGA

LOKALIZACJA

Złożenie wniosku paszportowego

Passport Applications

Подача заявления на паспорт

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

CZĘSTOCHOWA

Odbiór paszportu

Paszport pick-up

Получение паспорта

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

CZĘSTOCHOWA

Potwierdzanie profilu zaufanego

Confirmation of Your Trusted Profile

Подтвержедение доверенного профиля

KATOWICE

Zaproszenia - Składanie wniosków

Invitations - Application Submission

Приглашения - Подача заявлений

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

Zaproszenia - Odbiór zaproszenia

Invitations - Invitation pick-up

Приглашения - Получение приглашений

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

Rejestracja Obywateli UE i członków ich rodzin - Składanie wniosków

Registration of UE Citizens and members of their families – Application Submission

Регистрация граждан ЕС и членов их семей - Подача заявлений

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

Rejestracja Obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin (BREXIT) - Składanie wniosków

Registration of United Kingdom Citizens and members of their families (BREXIT) - Application Submission

Регистрация граждан Великобритании и членов их семей (БРЕКСИТ) - Подача заявлений

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

CZĘSTOCHOWA

Rejestracja Obywateli UE i członków ich rodzin - Rejestracja Obywateli Zjednoczonego Królewstwa i członków ich rodzin (BREXIT) - Odbiiór dokumentów

Registration of UE Citizens and members of their families, Registration of United Kingdom Citizens and members of their families (BREXIT) - Documents pick-up

Регистрация граждан ЕС и членов их семей, Регистрация граждан Великобритании и членов их семей (БРЕКСИТ) - Получение документов

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

CZĘSTOCHOWA

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - Składanie wniosków

Financial benefits for Polish Card owners - Application Submission

Денежная помощь для владельцев Kарты поляка – Подача заявлений

KATOWICE

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - Odbiór decyzji

Financial benefits for Polish Card owners - Administrative decision pick-up

Денежная помощь для владельцев Kарты поляка - Получение постановлений

KATOWICE

Zezwolenia na pracę (obsługa pracodawców)

Work permissions (Employers service)

Разрешение на работу (обслуживание работодателей)

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

Pobyt - Uzupełnianie dokumentów

Residence in Poland - Documents supplementing

Вид на жительство - Приобщение к делу дополнительных документов

(nie dotyczy pobrania odcisków linii papilarnych)

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

Pobyt - Odbiór karty pobytu lub decyzji

Residence in Poland - Residence in Poland cards or decision pick-up

Вид на жительство - Получение вида на жительство или постановления

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

CZĘSTOCHOWA

Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców

Advisory point for foreigners

Информационный пункт для иностранцев

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA