Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

System kolejkowy

 System kolejkowy


Szanowni Klienci, w Biurze Obsługi Klienta funkcjonuje System Kolejkowy.

 

Aby polepszyć komfort Państwa obsługi System Kolejkowy w sposób dynamiczny (na bieżąco) oblicza przybliżony czas oczekiwania na obsłużenie i na podstawie tych danych wylicza moment zakończenia wydawania biletów.

 

Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 15:00 (we wtorki do 17:30), lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15:00 (we wtorki 17:30) - dotyczy również możliwości skorzystania z obsługi z pierwszeństwem.

 

W związku z tym prosimy aby nie zostawiać załatwiania swoich spraw na sam koniec pracy Urzędu, gdyż może zaistnieć sytuacja, że z powodu zbyt wielu oczekujących osób nie otrzymają Państwo biletu. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym - nie zostaną w danym dniu obsłużone.

 
Uwaga! W przypadku gdy jedna osoba załatwia kilka spraw należy pobrać ilość biletów równą ilości składanych wniosków.

Systemem są objęte następujące grupy usług:

  • składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportu
  • sprawy obywatelstwa polskiego
  • pobyt cudzoziemców spoza UE - odbiór kart pobytu, uzupełnianie brakujących dokumentów
  • informacja dla cudzoziemców
  • zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
  • zaproszenia dla cudzoziemców
  • pobyt obywateli UE
  • pobyt obywateli Zjednoczonego Królestwa
  • świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka
  • potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP

 

Aktualny stan kolejek: ilość czynnych stanowisk, ilość osób oczekujących i aktualnie obsługiwane numery w poszczególnych kolejkach można weryfikować poprzez stronę rezerwacji. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia dłuższych kolejek, będą Państwo mogli bardziej elastycznie zaplanować swój czas.

 

Do wybranych usług istnieje możliwość rezerwacji kolejki na konkretny dzień i godzinę za pomocą strony internetowej. Zachęcamy do korzystania z systemu rezerwacji dostępnego tutaj.

 

W związku z pojawiającymi się w internecie informacjami o pobieraniu opłat za dokonywanie internetowej rezerwacji kolejki informujemy, że Urząd nie pobiera tego rodzaju opłat.