Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Złożenie dokumentu elektronicznego w Kancelarii Urzędu

Oprócz dokumentów w formie papierowej można także dostarczyć do Kancelarii (w Biurze Obsługi Klienta w Katowicach, a także w Bielsku-Białej oraz Częstochowie) dokumenty elektroniczne na następujących nośnikach danych:

 • płyta CD-RW lub DVD-RW;
 • pamięć masowa USB.

 

Złożenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych może zostać, na żądanie klienta, potwierdzone przez pracownika Kancelarii Urzędu:

 • w formie papierowej,
 • zapisane na dodatkowym (dostarczonym przez klienta) nośniku danych.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • dokumenty elektroniczne doręczane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.
 • akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF, ODT;
  • XLS, XLSX, ODS;
  • TXT;
  • XML;
  • GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG;
  • PDF.
 • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, należy je dostarczyć zarchiwizowane w postaci pliku ZIP.

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.