Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Mandaty

UWAGA! Wojewoda Śląski jest właściwy jedynie do udzielania ulg w spłacie mandatów nałożonych do 31 grudnia 2015 roku. W sprawie ulg od mandatów nałożonych po 1 stycznia 2016 roku należy zwrócić się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.