Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

UWAGA CUDZOZIEMCY

 

 

Od 9 maja 2024 r. kompleksowa obsługa cudzoziemców będzie odbywała się w budynku przy ul. Damrota 16 w Katowicach.

 

Ostatnim dniem obsługi w budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 będzie 30 kwietnia 2024 r. (wtorek).

 

 

Najważniejsze informacje związane z rozpoczęciem obsługi cudzoziemców  w budynku przy ul. Damrota 16:

 

 • od 16 kwietnia br. będzie można dokonywać rezerwacji internetowej do usług w nowej lokalizacji – kafelek REZERWACJA INTERNETOWA WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW KATOWICE,

 

 • od 2 maja br. będzie funkcjonował punkt informacyjny dla cudzoziemców – bilety do pobrania na miejscu z biletomatu,

  

 • w dniach między 6 a 8 maja br. zostanie zamieszczona na stronie internetowej informacja o terminie uruchomienia usługi odbioru kart pobytu,

 

 • kolejka „Pobyt - FAST TRACK składanie wniosków o pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE” (terminy na 1 dzień do przodu):
  • do 29 kwietnia br. – kafelek REZERWACJA INTERNETOWA KATOWICE,
  • od 8 maja br. – kafelek REZERWACJA INTERNETOWA WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW KATOWICE.

 

https:// rezerwacja.slask.eu

780 100 935


 

ДО УВАГИ ІНОЗЕМЦІВ

 

 

Від 9 травня 2024 р. комплексне обслуговування іноземців відбуватиметься в будівлі при вул. Damrota 16 w Katowicach.

 

Останнім днем обслуговування в будівлі при вул. Jagiellońskiej 25 буде 30 квітня 2024 р. (вівторок)

 

 

Найважливіша інформація пов’язана з початком обслуговування іноземців в будівлі при вул. Damrota 16:

 

 • Від 16 квітня можна зробити інтернет резервацію в новій локалізації в закладці онлайн резервація REZERWACJA INTERNETOWA WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW KATOWICE,

 

 • Від 2 травня функціонуватиме інформаційний пункт для іноземців –білети можна буде взяти на місці в квитковому автоматі,

 

 • В днях між 6 і 8 травня буде розміщена на сайті інформація про терміни введення в дію послуги отримання карти побиту,

 

 • Закладка „Pobyt - FAST TRACK składanie wniosków o pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE” (терміни на наступний день):
  • до 29 квітня – закладка REZERWACJA INTERNETOWA KATOWICE,
  • від 8 травня – закладка REZERWACJA INTERNETOWA WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW KATOWICE.

 

https:// rezerwacja.slask.eu

780 100 935


 

ATTENTION FOREIGNERS

From May 9, 2024 all services for foreigners will take place in a new building at Damrota Street 16 in Katowice.

 

The last day of customer service for foreigners in the building at Jagiellońska Street 25 will be April 30, 2024 (Tuesday).

 

The most important information related with starting service for foreigners

in the building at Damrota Street 16:

 

 • from April 16, 2024 it will be possible to make online booking for services in the new location – ONLINE BOOKING FOREIGNERS DEPARTMENT KATOWICE (REZERWACJA INTERNETOWA WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW KATOWICE),

 

 • from May 2, 2024 information point for foreigners will provide normal service - tickets can be collected from a ticket machine,

 

 • between May 6 and 8, 2024 information about the date of opening the queue to collect residence card (Residence in Poland cards or decisions pick-up – Odbiór karty pobytu lub decyzji) will be posted on the website,

 

 • queue "Stay - FAST TRACK submitting applications for temporary residence, permanent residence and long-term EU resident residence" („Pobyt - FAST TRACK składanie wniosków o pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE”):
  • until April 29, 2024 – ONLINE BOOKING KATOWICE (REZERWACJA INTERNETOWA KATOWICE),
  • from May 8, 2024 – ONLINE BOOKING FOREIGNERS DEPARTMENT KATOWICE (REZERWACJA INTERNETOWA WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW KATOWICE)

 

https:// rezerwacja.slask.eu

780 100 935