Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Urząd informujący / pomocny

UWAGA - porady prawne i punkt porad ZUS zostały czasowo wstrzymane. Aktualne informacje będą na bieżąco aktualizowane.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim można uzyskać bezpłatną, ustną poradę prawną a także poradę dotyczącą spraw z zakresu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Porady prawne

 

Jak uzyskać poradę

Aby skorzystać z porady prawnej, zgłoś swoją potrzebę telefonicznie. Zapisy prowadzą konsultanci Biura Obsługi Klienta, tel. 32 20 77 006 w godzinach pracy BOK. Konsultanci w trakcie rozmowy poproszą o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu a także tematu porady. Terminy ustalane są w zależności od wolnych miejsc. Przy zapisie otrzymają Państwo informację o dacie i orientacyjnej godzinie spotkania.

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Przekazane informacje będą wykorzystane wyłącznie do umówienia spotkania. Po spotkaniu dane zostaną usunięte.

Porady udzielane są raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 9:00 - 13:00, w siedzibie Urzędu (Katowice, ul. Jagiellońska 25 - parter, pok. 133).

 

Zakres udzielanych porad

Porad prawnych udzielają pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego, a także pracownicy innych wydziałów Urzędu, w zależności od zgłoszonego tematu porady. Porady mają charakter wyłącznie ustny, bez obowiązku sporządzenia pism procesowych lub innych.

Z porad nie mogą korzystać przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Porady nie dotyczą spraw:

  • należących do właściwości Wojewody Śląskiego, w tym w I i II instancji - w tych sprawach należy kontakować się z właściwym wydziałem merytorycznym,

  • w których stroną lub uczestnikiem postępowania jest, bądź może być Skarb Państwa - Wojewoda Śląski lub Urząd,

  • w których rozstrzygnięcie mogłoby mieć wpływ na interes Skarbu Państwa - Wojewody Śląskiego lub Urzędu,

  • z zakresu doradztwa podatkowego,

  • z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego i wykroczeń,

  • z zakresu prawa patentowego.


Punkt porad ZUS

W budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, raz w miesiącu, można uzyskać poradę dotyczącą spraw z zakresu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Dodatkowo, od 5 września 2017 r. do końca roku, w każdy pierwszy wtorek miesiąca będzie można w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim spotkać się z doradcą emerytalnym ZUS. Konsultacje będą się odbywać w sali 133 w godzinach od 10.00 do 14.00

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Jak uzyskać poradę

Aby skorzystać z porady, zgłoś się osobiście w godzinach funkcjonowania punktu.

Porady udzielane są  w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 10:00 - 14:00, w siedzibie Urzędu (Katowice, ul. Jagiellońska 25) w pokoju 133 na parterze.

 

Zakres udzielanych porad

  • świadczenia długoterminowe i krótkoterminowe - czyli sprawy emerytalno-rentowe, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, zasiłki pogrzebowe, świadczenia rehabilitacyjne,

  • ubezpieczenia społeczne dla ubezpieczonych i płatników składek - czyli dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

Porad udzielają pracownicy ZUS