Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewoda Opolski wraz z 15 Wojewodami w tym z Wojewodą Śląskim realizuje projekt pn. „Wsparcie służb administracyjnych wojewody realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS i CEF w 2023 r.” w ramach VIII Priorytetu programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Projekt obejmuje finansowanie wydatków ponoszonych w 2023 roku przez 16 Wojewodów, przede wszystkim na działania takie jak:

·                wynagrodzenia pracowników,

·                podnoszenie kwalifikacji,

·                wyposażenia miejsc pracy,

·                finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji,

·                koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie w związku z realizacją procedur dot. procesów inwestycyjnych.

 

Wykazane koszty stanowią znaczący wkład w prowadzenie wskazanych postępowań administracyjnych przez służby wojewodów, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz osiągania celów programowych.

Wartość projektu wynosi 8 996 384,24 złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE to 7 646 926,60 złotych.

 

Dla Wojewody Śląskiego dofinansowanie z UE wynosi 926 338,60 PLN