Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Gospodarka przestrzenna

Na tej stronie dowiesz się jak uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych oraz decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych