Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Ile wynosi aktualny wskaźnik?

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalony na drugi i trzeci  kwartał 2024 r. wynosi:

! - dla województwa śląskiego – 6038,00 zł/m2

! - dla Miasta Katowice – 7260,00 zł/m2

Czym jest wskaźnik przeliczeniowy?

Przez wskaźnik przeliczeniowy rozumie się przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wojewoda ogłasza wskaźnik co 6 miesięcy w drodze obwieszczenia na podstawie aktualnych danych Urzędu Statystycznego oraz według określonych przez resort właściwy do spraw budownictwa wytycznych.

Zastosowanie wskaźnika?

Wskaźniki służą m.in. do obliczenia wartości odtworzeniowej lokalu, która wykorzystywana jest m.in. przy ustalaniu limitów podwyżek czynszów w zasobach mieszkaniowych TBS, określeniu wskaźnika kosztów przedsięwzięcia przy wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków.