Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Szkolenie kierowców

Na tej stronie dowiesz się jak jak uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy i rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Ponadto uzyskasz informację dotycząca trybu wyznaczania terminu i przebiegu egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców nauki jazdy.