Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

link do strony o pomaganiu uchodźcom z ukrainy
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 120 - Susza hydrologiczna (zlewnia Przemszy i przyrzecza Wisły)

Obszar: zlewnia Przemszy i przyrzecza Wisły. Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.06.2023 do odwołania. W związku z występującymi niskimi przepływami wody na obszarze zlewni Przemszy oraz przyrzecza Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, RWMŚ w Katowicach wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5. Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ w Częstochowie, przy ul. Zana, za okres od 22.06.2022 do 21.06.2023 roku wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiat miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat lubliniecki, powiat kłobucki, powiat zawierciański, powiat myszkowski. Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5: 683 878 osób. Publikacja: Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 96 -susza hydrologiczna - zlewnie lewostronnych dopływów Odry1

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 96 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 15:15 dnia 15.07.2023 do odwołania Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry od Psiny do Osobłogi (opolskie, śląskie)

2023-09-18 Ostrzeżenie hydrologiczne nr 86 - Susza hydrologiczna Warta i Liswarta

18.09.2023 r. godz. 10:05. IMGW-BPH we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydał ostrzeżenie hydrologiczne nr 86 dot. zdarzenia: susza hydrologiczna. Stopień zagrożenia: 1. Obowiązuje od godz. 10:10, dnia 18.09.2023 r. DO ODWOŁANIA. Obszar: Warta górna do Poraja, Warta Górna od Poraja do Liswarty, Liswarta. Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni górnej Warty po wodowskaz Działoszyn spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Odnośnik do strony Premiera RP Odnośnik do strony MSWiA Odnośnik do strony Prezydenta RP Odnośnik do strony Sejmu RP Odnośnik do strony Senatu RP Odnośnik do strony GUS