Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa skanerów BA.I.272.23.2020 2020-08-03 2020-09-04
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - postępowanie nr 2. BA.I.272.35.2020 2020-10-22 2020-11-02
Usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii stacjonarnej. BA.I.272.5.2021 2021-03-12 2021-03-24
Remont wybranych pomieszczeń obiektu pogotowia ratunkowego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Stanisława Konarskiego 26 na potrzeby zintegrowanej dyspozytorni medycznej BA.I.272.8.2021 2021-04-27 2021-05-12
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16 – piętro 2 i 3 BA.I.272.17.2021 2021-06-07 2021-06-25
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa nowego budynku dla potrzeb „Centrum Ratownictwa 112” przy ul. Kocura w Katowicach” BA.I.272.21.2021 2021-07-01 2021-07-09
„Dostawa sprzętu informatycznego, kasy fiskalnej, podstawek pod laptopa, podkładek pod myszki komputerowe" BAI.272.9.2021 2021-05-26 2021-07-05
Remont pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. BAI.272.28.2021 2021-08-18 2021-09-03
Dostawa 12 szt. hełmów balistycznych oraz 21 szt. pasów operacyjno-taktycznych BAI.272.15.2021 2021-07-15 2021-07-27