Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa skanerów BA.I.272.23.2020 2020-08-03 2020-09-04
Usługi dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r. BAI.272.24.2020 2020-07-31 2020-08-18
Dostawa licencji. BAI.272.22.2020 2020-08-19 2020-09-02
Zakup słuchawek dwuusznych, kompatybilnych z konsolą operatorską DGT 5810-10 BA.I.272.25.2020 2020-09-15 2020-09-25
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. BA.I.272.29.2020 2020-10-08 2020-10-16
Dostawa wyposażenia na potrzeby Straży Granicznej BAI.272.19.2020 2020-08-24 2020-09-30
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz datowników, numeratorów, wymiennych poduszek do pieczątek, uchwytów biurowych do pieczątek, automatów i materiałów do wykonywania pieczątek BA.I.272.20.2020 2020-08-28 2020-09-29