Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa niszczarek BA.I.272.91.2022 2022-12-21 2023-01-05
Dostawa mebli biurowych FAMI BA.I.272.90.2022 2022-12-21 2023-01-05
Zakup kopertownicy BA.I.272.87.2022 2022-12-20 2023-01-05
Dostawa regałów BA.I.272.7.2023 2023-03-13 2023-04-17
Usługa archiwizacji dokumentacji dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. BAI.272.14.2023 2023-04-26 2023-05-29
Usługa uruchomienia i utrzymania łączy telekomunikacyjnych z dostępem do sieci Internet BA.I.272.10.2023 2023-03-31 2023-04-14
Usługa uruchomienia i utrzymania łączy telekomunikacyjnych z dostępem do sieci Internet – drugie postępowanie BAI.272.23.2023 2023-05-24 2023-06-02
Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji BA.I.272.16.2023 2023-04-06 2023-04-21
dostawa telewizora i stojaka do TV. BA.I.272.37.2023 2023-06-21 2023-06-29
Dostawa stołów BA.I.272.36.2023 2023-06-26 2023-07-27
usługa wykonania ekspertyzy analogowo-cyfrowego systemu łączności radiowej BA.I.272.30.2023 2023-07-04 2023-07-19
Dostawa rzutek ratunkowych BA.I.272.32.2023 2023-07-17 2023-07-25
Dostawa odzieży ochronnej przeciwchemicznej i ochrony biologicznej BA.I.272.33.2023 2023-07-17 2023-07-25
Dostawa umundurowania i odzieży BA.I.272.25.2023 2023-07-31 2023-08-10
dostawa sprzętów i akcesoriów audiowizualnych - II postępowanie BA.I.272.48.2023 2023-08-03 2023-08-11
Modernizacja budynków polegająca na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wybranych budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BAI.I.272.40.2023 2023-07-14 2023-08-04
Dostawa drukarek BA.I.272.18.2023 2023-09-22 2023-10-25
dostawa foteli dyspozytorskich BA.I.272.55.2023 2023-09-18 2023-10-19
dostawa regałów archiwalnych i półek do regałów BA.I.272.44.2023 2023-09-22 2023-10-27
dostawa i zaprogramowanie urządzeń zapewniających alternatywny dostęp do Internetu przemiennikom Sieci Radiowych BA.I.272.71.2023 2023-11-10 2023-11-20
Dostawa kamer BA.I.272.67.2023 2023-11-03 2023-11-17
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w zakresie obsługi numerów alarmowych BA.I.272.76.2023 2023-11-23 2023-12-01