Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa kartonu offsetowego i papieru do plotera BA.I.272.13.2022 2022-03-25 2022-04-26
Zakup zestawu do przesyłania danych do systemu POBYT BA.I.272.17.2022 2022-04-04 2022-05-05
Przebudowa wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach BA.I.272.43.2022 2022-08-19 2022-09-06
Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO, wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz montażem dźwigu osobowego BA.I.272.44.2022 2022-08-23 2022-09-07
Adaptacja pomieszczeń I piętra w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich – II postępowanie BA.I.272.29.2022 2022-05-26 2022-06-10
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Naprawa uszkodzeń muru attyki od strony ul. Ligonia budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach” BA.I.272.46.2022 2022-09-02 2022-09-12
Zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG) z przeznaczeniem dla Placówki SG oraz laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków wraz z odpowiednim przeszkoleniem dla KAS BA.I.272.26.2022 2022-07-01 2022-08-11
Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz montażem dźwigu osobowego”2 postępowanie BA.I.272.49.2022 2022-09-09 2022-09-26
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach” w branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej. BA.I.272.42.2022 2022-08-19 2022-08-29
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Adaptacja pomieszczeń wraz z wykonaniem systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku ŚUW ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO–PARTER”- 2 BA.I.272.55.2022 2022-09-19 2022-09-27
Usługa uruchomienia i utrzymania łączy telekomunikacyjnych z dostępem do sieci Internet na potrzeby Sieci Radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego BA.I.272.51.2022 2022-10-04 2022-10-14
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Naprawa uszkodzeń muru attyki od strony ul. Ligonia budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach” - 2 postępowanie BA.I.272.56.2022 2022-09-27 2022-10-05
Remont pomieszczeń Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego i Koordynacji Medycznej w Częstochowie ul. Sikorskiego 82/94 BA.I.272.59.2022 2022-10-04 2022-10-19
dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – III postępowanie BA.I.272.58.2022 2022-09-27 2022-10-28
Usługa kompleksowego utrzymania czystości. BA.I.272.64.2022 2022-11-04 2022-11-14
Dostawa niszczarek BA.I.272.91.2022 2022-12-21 2023-01-05
Dostawa mebli biurowych FAMI BA.I.272.90.2022 2022-12-21 2023-01-05
Adaptacja pomieszczeń I piętra w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich wraz z modernizacją stacji wymienników ciepła i instalacji CO oraz wykonaniem instalacji wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego BA.I.272.19.2022 2022-04-15 2022-05-11
Zakup kopertownicy BA.I.272.87.2022 2022-12-20 2023-01-05