Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa skanerów BA.I.272.23.2020 2020-08-03 2020-09-04
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. BA.I.272.29.2020 2020-10-08 2020-10-16
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - postępowanie nr 2. BA.I.272.35.2020 2020-10-22 2020-11-02
Dostawa sprzętu dla Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z przeznaczeniem dla komórek organizacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, zlokalizowanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach BA.I.272.21.2020 2020-10-02 2020-12-02
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.27.2020 2020-11-06 2020-11-16