Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa skanerów BA.I.272.23.2020 2020-08-03 2020-09-04
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. BA.I.272.29.2020 2020-10-08 2020-10-16
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - postępowanie nr 2. BA.I.272.35.2020 2020-10-22 2020-11-02
Usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii stacjonarnej. BA.I.272.5.2021 2021-03-12 2021-03-24
Remont wybranych pomieszczeń obiektu pogotowia ratunkowego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Stanisława Konarskiego 26 na potrzeby zintegrowanej dyspozytorni medycznej BA.I.272.8.2021 2021-04-27 2021-05-12
Remont wybranych pomieszczeń obiektu pogotowia ratunkowego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Stanisława Konarskiego 26 na potrzeby zintegrowanej dyspozytorni medycznej - postępowanie nr 2 BA.I.272.13.2021 2021-05-15 2021-06-01