Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa sprzętu informatycznego BAI.272.26.2020 2020-09-30 2020-11-02
Dostawa sprzętu dla Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z przeznaczeniem dla komórek organizacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, zlokalizowanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach BA.I.272.21.2020 2020-10-02 2020-11-04
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - postępowanie nr 2. BA.I.272.35.2020 2020-10-22 2020-11-02
Usługi wywozu odpadów z budynków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.28.2020 2020-10-28 2020-11-05