Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem, dostawą materiałów eksploatacyjnych i systemem zarządzająco-monitorującym. BA.I.273.43.2020 2020-12-29 2021-02-01