Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.62.2022 2022-11-14 2022-11-21
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2026 r. BA.I.272.60.2022 2022-11-22 2022-11-28
Usługa archiwuzacji dokumentacji dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.80.2022 2022-11-24 2022-12-02
Usługa ochrony osób i mienia w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Adama Kocura 16 i ul. Konstantego Damrota 16 wraz z ochroną doraźną realizowaną przez GI BA.I.272.86.2022 2022-12-07 2022-12-16