Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych BA.I.272.31.2023 2023-08-09 2023-09-11
dostawa wraz z montażem monitoringu wizyjnego BA.I.272.28.2023 2023-08-16 2023-09-01
Wykonanie robót remontowo – wykończeniowych w wybranych budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – z lokalizacją w Częstochowie BA.I.272.49.2023 2023-09-13 2023-09-28
dostawa odzieży ochronnej przeciwchemicznej i ochrony biologicznej - 2 postępowanie BA.I.272.56.2023 2023-09-18 2023-09-26
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – II postępowanie BAI.272.51.2023 2023-09-26 2023-10-27
Dostawa materiałów biurowych BA.I.272.59.2023 2023-09-29 2023-10-31
Usługi telefonii stacjonarnej dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.43.2023 2023-10-18 2023-10-27
Wykonanie robót remontowo – wykończeniowych w wybranych budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – z lokalizacją w Częstochowie - drugie postępowanie. BA.I.272.66.2023 2023-10-06 2023-10-24
Dostawa domowych detektorów tlenku węgla na potrzeby kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” BA.I.272.57.2023 2023-10-27 2023-11-09
Dostawa centrali alarmowej wraz z instalacją i uruchomieniem BA.I.272.61.2023 2023-10-31 2023-11-09
Dostawa umundurowania dla pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.69.2023 2023-11-09 2023-11-17
Dostawa sprzętu sieciowego BAI.272.63.2023 2023-11-10 2023-11-20
dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych - III postępowanie BAI.272.75.2023 2023-11-13 2023-11-24
Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego o formacie A4 BA.I.272.72.2023 2023-11-17 2023-12-19
Usługa wywozu odpadów z budynków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.86.2023 2023-12-05 2023-12-13