Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych BA.I.272.71.2021 2021-12-31 2022-02-01
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – IV postępowanie BA.I.272.41.2021 2022-01-05 2022-02-07